Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedszkola i żłobka w Jemielnicy
I nagroda

<<< powrót
 • ch+ architekci
Skład zespołu:
 • Agnieszka Chrzanowska  
 • Mikołaj Smoleński  
 • Grzegorz Kaczmarowski  
 • Wojtek Chrzanowski  
 • Maria Wawer  
 • Michał Rzepka.  
 • Aleksandra Zalewska  
 •  
 • wizualizacje: Aleksander Chamielec  
 •  
 •  
 • http://chplus.pl/  
 •  

Idea projektu: TRZY OGRODY - wychowanie w bliskości z naturą

Współczesny styl życia dzieci różni się od dawnego modelu życia w bezpośrednim, bliskim związku z naturą. Idea projektu zasadza się na ukształtowaniu zespołu przedszkola i żłobka w jak największym powiązaniu z ogrodami i terenem zielonym na działce, w których maluchy będą mogły bawić się i wychowywać. Edukacja ta odbywałaby się na wielu płaszczyznach co jest odzwierciedlone w układzie i charakterze terenów zielonych.

Bezpośrednio przy obiekcie ukształtowane są dwa ogrody, jeden dla żłobka, drugi dla przedszkola. Ogród żłobka jest ogrodem kwiatowym i ma charakter głównie dekoracyjny i uwrażliwiający najmłodsze dzieci na przyrodę i jej odbiór zmysłowy. Ogród przedszkola jest ogródkiem warzywnym o charakterze edukacyjnym gdzie dzieci uczą się dbałości o rośliny, obserwują ich wzrost i przemiany, a także wykonują najprostsze prace związane z ich pielęgnacją.

W tylnej części działki proponuje się stworzenie dzikiego ogrodu przyrodniczego. W obszarze tym przewiduje się m.in. stworzenie niewielkiego oczka wodnego, będącego jednym z elementów mikroretencji, ale również niewielkim habitatem dla zwierząt i roślin wodnych. W dzikim ogrodzie proponuje się nasadzenia naturalnych i rodzimych gatunków krzewów i drzew oraz przewiduje samoistne wysianie bylin i traw w tym malowniczych chwastów jak łopiany, pokrzywy czy osty. W dzikim ogrodzie dzieci uczyłyby się obserwacji natury, oraz oswajały z jej bliskością.

Całości dopełniałyby również inne elementy zagospodarowania: zielone dachy – również funkcjonujące jako element mikroretencji oraz budki/nadbudówki na dachu w których można będzie pod okiem ornitologów przygotować i wykonac budki lęgowe i mieszkalne dla synantropijnych gatunków zwierząt. Współczesne budownictwo i modernizacje rugują naturalne siedliska tych zwierząt. Proponuje się dobrać rozwiązania dla tych gatunków, które chętnie gniazdują w bezpośredniej bliskości siedzib ludzkich oraz w gromadach jak np. szpaki, wróble, jerzyki itp...

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

Program budynku rozdysponowano w dwóch rozdzielonych wizualnie skrzydłach. Od strony południowowschodniej znajduje się skrzydło przedszkolne, od strony południowo-zachodniej żłobek z węzłem żywieniowym. Skrzydła połączone są holem wejściowym, który łagodnie przechodzi w salę wielofunkcyjną i jadalnię z wyjściem na taras. Na 1 piętrze nad żłobkiem znajdują się pomieszczenia administracyjne i techniczne.

Każde ze skrzydeł posiada swoje - wydzielone drewnianą pergolą - kameralne patio. Pergola jest elementem spajającym zespół w całość.

Wejścia do sal zaprojektowano przez szatnie, pośrednio doświetlone z korytarza i sali. Korytarz wzdłuż sal przedszkolnych będzie przeszklony z widokiem na patio. Wejście do sal żłobka przewidziano bezpośrednio z holu głównego, gdzie znajdować się będzie również wózkownia. Pomieszczenia węzła żywieniowego, śmietniki itp. będą obsługiwane od strony zachodniej i północnej.

Dyspozycje materiałowe

Materiałem dominującym – zarówno na elewacjach jak i we wnętrzach jest drewno. Konstrukcja mieszana: murowana i drewniana szkieletowa. Kubatura budynku w okładzinie drewnianej. W salach przewidziano okładziny akustyczne z wełny drzewnej, na posadzkach naturalne linoleum. Pergola okalająca budynek również w konstrukcji drewnianej, nadaje bryle lekkości.

Budynek wyposażony będzie w szereg rozwiązań ekologicznych, pozwalających na podwyższenie jego parametrów energetycznych. Przewidziano wentylację mechaniczną z rekuperacją, centrale wentylacyjne zostaną ukryte w kubaturze 1 piętra oraz w budkach wystających ponad dach nad skrzydłem przedszkolnym. Dodatkowo budki , dzięki pochyłym dachom, będą stanowiły podkonstrukcję pod panele solarne.

Zaprojektowano dach zielony nad parterem pozwalający na mikroretencję wody, która będzie odprowadzana do zbiorników podziemnych. Przewidziano tym samym odzysk wody szarej np. do podlewania ogródków, czy spłukiwania toalet.

Zagospodarowanie

Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części działki. Wzdłuż jezdni zaprojektowano utwardzony placyk wejściowy – poszerzony chodnik, pełniący również funkcję drogi pożarowej. Miejsca postojowe zorganizowano na działce wzdłuż drogi oraz w zachodniej części przy placu manewrowym w strefie dostaw. Na działce zapewniono 15 miejsc postojowych, wariantowo można zorganizować miejsca w układzie prostopadłym do jezdni i uzyskać większą ich ilość. Dodatkowe miejsca postojowe obsługujące zespół należy rozdysponować wzdłuż istniejącej drogi.

Jednakże uważamy że projektowana ilość miejsc jest wystarczająca i powiększanie terenu parkingu kosztem terenu zielonego stoi w sprzeczności z ideą projektu, programem oczyszczania powietrza, oraz nie promuje alternatywnych metod transportu (np. wspólnego odwożenia dzieci z sąsiedztwa jednym samochodem ). Stojaki rowerowe zaprojektowano w przestrzeni pod pergolą.

W najbliższym sąsiedztwie budynku zaprojektowano 2 patia: dla żłobka, gdzie zaprojektowano zadaszony taras, piaskownicę, oraz ozdobne kwietniki i drzewa i dla przedszkola, gdzie przewidziano drewniany taras oraz warzywny ogródek edukacyjny.

Pozostałą część działki zaprojektowano jako „dziki” ogród przyrodniczy, gdzie między drzewami znajdują się urządzenia zabawowe. Kompaktowa bryła budynku pozwala na uzyskanie maksymalnej powierzchni intensywnej zieleni. W północnej części działki przewidziano miejsce na zbiornik wodny - „oczko” z bogatą roślinnością wodną. W centrum działki zaprojektowano niewielkie wzniesienie dla różnorodnych aktywności.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl