Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
III nagroda

<<< powrót
  • LAP Studio Sp. z o.o.
  • Stoprocent Architekci
Skład zespołu:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Ze względu na parkowy charakter planowanej lokalizacji stadionu, zdecydowano się na bryłę o miękkiej formie, która będzie harmonijnie wpisywać się w kontekst miejsca. Stąd zaokrąglona forma narożników stadionu i kołowy plan hali sportowo-widowiskowej. Zgodnie z warunkami konkursu, obie części obiektu (stadion i halę) zintegrowano ze sobą w jednym budynku tak, by mogły efektywnie współdzielić część swoich funkcji. Hall główny, zaplecze sportowo- treningowe, obsługa medialna czy funkcje administracyjne zostały połączone w sposób maksymalnie ekonomiczny, przy założeniu, że imprezy na hali i stadionie nie będą się odbywać równolegle. Ze względów funkcjonalnych obiekty kubaturowe skupiono głównie wokół trybuny zachodniej stadionu. Ma to swoje racjonalne uzasadnienie w specyfice funkcji stadionowej: dla zapewnienia możliwie najlepszej widoczności na imprezach organizowanych zwykle w drugiej połowie dnia, trybuny VIP lokalizowane są najczęściej po stronie zachodniej, a szatnie zawodników i cała niezbędna im infrastruktura ze względów funkcjonalnych umieszczone są pod tą trybuną. Aby zoptymalizować komunikację pomiędzy dwiema funkcjami obiektu, halę połączono z zabudową trybuny zachodniej stadionu. Powstałe na styku obu obiektów przestrzenie wykorzystano na rozmieszczenie pozostałych funkcji towarzyszących, wymaganych w programie funkcjonalno-przestrzennym konkursu. Jednocześnie dążono do tego, by oba obiekty nadal czytelnie zachowały swą odrębność. Służą temu halle wejściowe – atria otwarte na pełną wysokość budynku. Pozwoli to w przyszłości bardziej efektywnie zarządzać obiektem.

Pozostałe części budynku stadionu od strony wschodniej, północnej i południowej, mają głównie charakter otwarty. Drobne obiekty kubaturowe mieszczące zaplecza sanitarne i gastronomiczne poszczególnych sektorów rozmieszczono równomiernie na obwodzie pod trybunami. Całość budynku ujednolicono ażurową, linearną fasadą z paneli siatkowych, które w swej organicznej formie również odwołują się do otaczającej stadion zieleni i podkreślają dynamizm związany z funkcją sportową. Panele elewacji zaprojektowano tak, by ich wewnętrzna strona („podszewka”) była żółta. Kolor ten uzupełniono czarnymi elementami wykończeni, co w połączeniu z otaczającą zielenią i naturalną barwą murawy stanowi odwołanie do barw klubowych drużyny GKS Katowice. W projekcie uwzględniono również atrakcyjność bryły stadionu dla osób przejeżdżających pobliską autostradą. Hiperboliczny kształt paneli, użycie koloru i obła forma budynku w sprawiają, że wygląd obiektu pod różnymi kątami zmienia się, co sprawa intrygujące wrażenie i przyciąga wzrok.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl