Konkurs SARP nr 978 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie na Prawobrzerzu
Wyróżnienie

<<< powrót
 • SAS Studio Architektoniczne SIETNICKI
 • Beyond Visual - Paweł Potemkowski
Skład zespołu:
 • Urszula Chomiak  
 • Paweł Potemkowski  
 • Marek Sietnicki  
 • Monika Kreft  
 • Sara Szutkiewicz  
 • Katarzyna Florysiak  
 • Maciek Piskała  
 •  
 •  
 • wizualizacje: Beyond Visual  
 •  
 • http://sasstudio.pl/  
 • http://beyondvisual.co/  
 •  

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Prezentowany projekt przedstawia ideę biblioteki, jako miejsca łączącego w sobie dwa charaktery. Otwartej i wielofunkcyjnej biblioteki, która wraz z otaczającą przestrzenią; stanowi miejsce spotkań mieszkańców osiedla oraz biblioteki, która zapewnia przestrzeń do wyciszenia pośród książek.

BIBLIOTEKA – DWA ŚWIATY

Głównym zamysłem jest stworzenie budynku, dającego możliwość wyodrębnienia dwóch części: otwartego parteru –zachęcającego do wejścia i otwierającego się na zielony plac i park, oraz zamkniętej góry – zapewniającej przestrzenie do skupienia, wyciszenia i przenoszącej użytkownika w magiczny świat książek.

Z jednej strony przestrzeń budynku tworzy zamknięta ścianami i połaciami dachów zlokalizowana na piętrze strefa „cicha” biblioteki - księgozbiór główny, oraz czytelnie, nawiązująca do wnętrz XIX-wiecznych bibliotek w Anglii archetypowo kojarzących się z funkcją biblioteki – w których użytkownik jest dosłownie otoczony książkami, a ekspresyjne dachy tworzą klimat wnętrza, których atmosfera służy skupieniu i koncentracji.

Z drugiej strony, parter budynku ma charakter zapraszający: otwiera się przeszkleniami na przestrzeń wokół budynku biblioteki - na park, plac wejściowy, pasaż po stronie północnej i plac przed kościołem. Na parterze i zlokalizowane zostały wszystkie funkcje, które mogą zachęcać do wejścia: mała kawiarnia, sale spotkań, strefa „głośna” biblioteki – strefy dla dzieci, sale gier i muzyczne.

Podział budynku na górę i dół podkreślają również zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne: zamknięta góra w konstrukcji pełnych paneli z drewna klejonego, umożliwiających przekrycie dużych przestrzeni o ekspresyjnym charakterze i otwarty dół, w konstrukcji żelbetowej, ze stropem na słupach, który stanowiąc stabilną bazę dla ekspresyjnych dachów daję pełną swobodę w kształtowaniu przestrzeni parteru z mobilnymi przeszkleniami. Podział ten został podkreślony zastosowanymi materiałami we wnętrzach.

PLAC PRZED BIBLIOTEKĄ - MIEJSCE SPOTKAŃ

Plac przed biblioteką, jest przestrzenią wielofunkcyjną, gdzie pośród zieleni wyznaczono strefy o różnym przeznaczeniu. Pomiędzy biblioteką, a ulicami została utworzona przestrzeń buforowa, w postaci murków i wysokich górek, obsadzonych zielenią. Dzięki temu przestrzeń przed biblioteką zyskała charakter parku - zielonej enklawy, która zapewnia przyjazne miejsce do spędzenia czasu na świeżym powietrzu dla mieszkańców osiedla. Na placu znalazły się także bardziej zaciszne miejsca, które sprzyjają wyciszeniu i spędzeniu czasu z książką.

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Kubatura budynku została podzielona na mniejsze bryły, dzięki czemu budynek zyskuje przyjazną człowiekowi skalę. Wielkość, każdej z brył wynika bezpośrednio, ze znajdujących się w nich funkcji.

MOŻLIWOŚĆ NIEZALEŻNEGO WYKORZYSTYWANIA CZĘŚCI BIBLIOTECZNEJ I SAL SPOTKAŃ

Budynek podzielono na dwie części: bibliotekę oraz sale spotkań. Obie te części oddziela hol biegnący na przestrzał budynku, w którym, oprócz przestrzeni wystawowej, znalazły się szatnie i toalety. Taki podział budynku umożliwia wykorzystywanie obu części niezależnie od siebie. A przy otwarciu wejść od strony parku i od strony pasażu daje możliwość przechodzenia przez bibliotekę z pasażu do parku.

Główne wejście zlokalizowane jest od strony placu przed budynkiem, dostępne od strony ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej, a także os strony Kościoła pw. Opatrzności Boskiej.

SALE SPOTKAŃ

Zamiast jednej 500m2 sali spotkań proponujemy podzielić tą przestrzeń na dwa przylegające do siebie pomieszczenia o określonym charakterze i przeznaczeniu:
– dużą salę spotkań (ok. 270 m2) - sala o układzie amfiteatralnym z widownią na 200os., przeznaczoną na : przedstawienia, koncerty, wykłady, projekcje oraz spotkania oraz wydarzenia skierowane dla większej grupy odbiorców;
– oraz mniejszą kameralną salę – która może służyć jako wielofunkcyjna przestrzeń, bądź miejsce, w którym odbywają się wieczorki literackie, spotkania autorskie lub spotkania klubu książki, dając również możliwość połączenia i otwarcia się na przylegający do niej zewnętrzny amfiteatr.

BIBLIOTEKA

Przestrzeń biblioteki zlokalizowana została na dwóch poziomach. Obie części łączy dwukondygnacyjne foyer z reprezentacyjną klatką schodową i stanowiskami obsługi. Za stanowiskami obsługi umieszczono część administracyjną i magazyn książek. Na parterze znalazła się część „głośna” biblioteki: strefa dzieci do lat 5, strefa dzieci do lat 12, strefy gier PlayStation i Xbox, strefę gier planszowych, stanowisko muzyczne, oraz strefa audiobooków. Na górze zlokalizowano strefę „cichą”: czytelnie, stanowiska komputerowe, księgozbiór główny, oraz sale multimedialna i projekcyjna. Przestrzenie na piętrze zostały doświetlone świetlikami.

Regały w przestrzeni bibliotecznej zostały zlokalizowane w większości przy ścianach, bądź w formie przegród oddzielających różne strefy. Dzięki takiemu rozwiązaniu wewnątrz pomieszczeń znalazło się więcej wolnej przestrzeni, a wewnątrz są miejsca, gdzie czytelnik może przysiąść i przeglądnąć książkę przed wypożyczeniem. Zabieg ten powoduje również, że czytelnik przebywający we wnętrzu, czuje się wręcz otoczony książkami przywołując klimat archetypicznych XIXw. Angielskich bibliotek.

Na piętrze biblioteki, w każdej z brył, znalazła się jedna ściana, do sufitu zabudowana regałami. Znajdujące się wyżej regały, stanowią przestrzeń wystawową, na przykład na zbiory związane z historią literatury lub druku. Pozostałe regały to: wspornikowe regały modułowe mocowane do ścian bądź wolnostojące regały modułowe, których ilość może zostać z łatwością uzupełniona w przyszłości. W przestrzeni biblioteki znalazło się 211,7 mb regałów przyściennych oraz 70,6 mb regałów wolnostojących, co zapewnia miejsce na 50 000 woluminów.

KAWIARNIA

W przestrzeni parteru zaproponowaliśmy także możliwość otwarcia małej kawiarni, która wykorzystuje przestrzeń holu oraz ewentualnie także przestrzeń mniejszej sali spotkań. Dzięki takiej lokalizacji kawiarnia może stanowić zaplecze przy organizacji wydarzeń w salach spotkań. Jeśli nie będzie potrzeby tworzenia kawiarni, przestrzeń ta może również zostać wykorzystana na portiernię z małą szatnią

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Pod widownią dużej sali spotkań znalazły się pomieszczenie techniczne oraz magazyn mebli.

ZAGOSPODAROWANIE

Na działce, od strony ulicy Marii Dąbrowskiej znalazła się przestrzeń buforowa, w której zlokalizowano parking i plac wejściowy na rogu działki. Sama przestrzeń przed budynkiem biblioteki została oddzielona od parkingu i ulicy krajobrazowo ukształtowanym terenem z wysokimi górkami pokrytymi zielenią. Przestrzeń ta ma charakter zielonej enklawy pośród której umieszczono przestrzenie różnej funkcji. Znalazł się tutaj: przed wejściem głównym plac wielofunkcyjny, gdzie mogą mieć miejsce różne wydarzenia, jak wystawy i kiermasze książek; zielony labirynt, miejsc, w którym można zaszyć się z książką, labirynt ten może pełnić również funkcję ścieżki edukacyjnej; miejsce do zabawy dla dzieci, z gumowymi górkami i trampolinami; amfiteatr na 50 osób, z możliwością tymczasowego zadaszenia sceny, wystającej z elewacji budynku.

Od strony kościoła wykreowana została przestrzeń placu z plac z fontanną, na który otwiera się kameralna sala spotkań. Przewidziano zachowanie dotychczasowej drogi do kościoła. Wzdłuż budynku od strony północnej przewidujemy rozbudowanie pasażu w oparciu o istniejące zagospodarowanie na sąsiedniej działce, tak by dać możliwość wejścia do budynku również od tej strony i przechodzenie przez budynek na przestrzał z pasażu do parku.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I TECHNICZNE

Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych. Parter przewiduje się w konstrukcji żelbetowej częściowo prefabrykowanej. Konstrukcja 1 piętra oraz dachu z paneli z drewna klejonego CLT, których główne połacie są nachylone pod kątem min. 25st.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

Ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. W większych salach zastosowano ogrzewanie podłogowe, pozostałe pomieszczenia, w pozostałych pomieszczeniach zastosowano tradycyjne grzejniki.

Wentylacja w budynku mechaniczna wywiewno-nawiewna. Węzły cieplne w pomieszczeniach technicznych na parterze. Przewidziano klimatyzację w obu salach spotkań. Przestrzeń techniczna dla wentylatorów umieszczona została na pomoście z kraty WEMA w obniżonej przestrzeni nad jednym ze świetlików.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU:

Elewacja budynku pokryta jest wyprawą typu lekka mokra z użyciem tynków pozwalających na uzyskanie drapowanej faktury na elewacji. W budynku zastosowano prosty system izolacji cieplnej tynk na wełnie mineralnej. Dach pokryty membraną EPDM dobraną kolorem do koloru elewacji. Przewidziana została aluminiowa stolarka okienna i drzwiowa. Świetliki w dachu w konstrukcji aluminiowej, z systemem zacieniania i wentylacji.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU:
Aby zredukować koszty wykończenia, przyjęto zasadę eksponowania elementów konstrukcyjnych. Wykończenie ścian na dole w postaci elementów z wylewanego żelbetu oraz częściowo z prefabrykatów żelbetowych, ściany na piętrze z powierzchni konstrukcyjnych paneli drewnianych.
W budynku przewidziano przemysłowe posadzki betonowe, a w przestrzeni dla dzieci wykładziny na podkładzie z gąbki.

MATERIAŁY W ZAGOSPODAROWANIU

W zagospodarowaniu przewiduje się następujące nawierzchnie: płyty betonowe, prefabrykowane płyt wybarwione w masie, nawierzchnie gumowe w przestrzeni dla dzieci oraz przepuszczalne nawierzchnie utwardzone.

Murki oraz siedziska amfiteatralne przewiduje się w postaci prefabrykowanych elementów betonowych barwionych w masie pod kolor budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl