Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowanie Parku Morawka wraz z terenem przyległym w Stroniu Śląskim
I nagroda

<<< powrót
  • Maciej Woś - Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
  • arch. Maciej Woś  
  • arch. Agnieszka Bernaś 


Z uwagi na złożoną historię tego regionu, w niej właśnie starano się szukać inspiracji oraz kulturze, także niemieckiej, jako tej, która tu przez wieki była. Przerwana ciągłość kulturowa to dramat tej ziemi, podobnie jak polskie, bolesne doświadczenia związane z utratą Kresów Wschodnich. Chodziło także aby ten nowy, rozszerzony Park zapewniał nie tylko rekreację i rozrywkę ale żeby budził refleksje i miał głębszy sens, także kulturowy. Stąd m.in. odniesienia do działań na tym terenie księżny Marianny Orańskiej, szkła i kryształów z huty szkła, którą założyła, historii Góry Krzyżnik i byłej kaplicy pod wezwaniem Św. Onufrego.
Szukano też inspiracji w samym terenie i starano się wykorzystać przepływającą wodę i, zapewne powojenny, podział działek w części środkowej, zachodniej części Parku.
Nowe elementy kubaturowe, które znajdą się na terenie, poprzez swoją formę, mają być też przeżyciem estetycznym i wpisać się w realizowany przez Gminę Stronie Śląskie, ambitny i godny szacunku, program porządkowania przestrzeni gminy.
Teren opracowania ograniczony ulicami T. Kościuszki, Sportową i tamą od południa, to teren zróżnicowany i skontrastowany. I tę kontrastowość starano się wykorzystać poprzez inny program funkcjonalny dla obu części. Park Morawka z dobrze utrzymaną i intensywną zielenią zmusza do innego potraktowania obu części. Zwornikiem jest tu malowniczy strumień Morawka a nowe mostki dodatkowo łączą obie części.
W centralnej części, rozszerzając nieco strumień, zaprojektowano niewielki akwen wodny z amfiteatralnymi schodami, szklanymi prostopadłościanami i niewielką kapliczką, która ma łączyć stare z nowym. A po drugiej stronie zaprojektowano plażę trawiastą z leżakami.
W zachodniej, pustej części starano się zachować drzewa istniejące, a nowe ich nasadzenia traktowano jako element urbanistyczno – architektoniczny, a nie krajobrazowy, z uwagi na zdecydowanie nieparkowy jej charakter i rzeźbiarsko potraktowane nowe obiekty kubaturowe jak altana, muszla koncertowa, kawiarnia, skatepark, tor rowerowy, wieża tyrolki ze ścianą wspinaczkową i parking.


Założenia projektowe i rozwiązania materiałowe:
• kaplica chrześcijańska – miejsce skupienia i refleksji – przed nią ściana z bramą z dojściem wąską, betonową kładką. W kaplicy podłoga ze szkła zbrojonego żeby móc obserwować przepływającą pod nią wodę. Można też zejść niżej i bosymi stopami stanąć w wodzie, poczuć jak je opływa, mija i zostawia nas w tym samym miejscu – jak upływa czas. Lecz nic już nie jest takie same.
• muszla koncertowa z zapleczem socjalnym – uroczystości gminne, występy artystyczne, koncerty, dożynki, nabożeństwa,
• kawiarnia letnia w pobliżu muszli koncertowej z dachem mansardowym, tarasem widokowym, zapleczem kuchennym i socjalnym, sanitariatami ogólnodostępnymi, kawiarnia może działać także w powiązaniu z przyszłym zagospodarowaniem Góry Krzyżnik.
• szklane słupy w wodzie – szkło trawione, gładkie lub z cięciami jak szkle kryształowym, w nocy świecące z uzyskanej energii fotowoltaicznej, przy gładkim szkle możliwość wyświetlania obrazów i zdjęć historycznych,
• staw / lodowisko naturalne – zaproponowane w miejscu resztek fundamentów i zastoiska wody,
• altana drewniana w pobliżu lodowiska – miejsce spotkań,
• skatepark – tor do jazdy na deskorolkach o nawierzchni betonowej,
• tor rowerowy – nawierzchnia betonowa,
• ławki – beton architektoniczny, siedziska drewniane, w ścianie pionowej szczelina, przez którą w nocy sączy się delikatne światło,
• wieża tyrolki – na elewacji północnej zaproponowano ścianę wspinaczkową
• parking – 109 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych, droga manewrowa gres lub ażurowa kostka betonowa.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl