Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku
Wyróżnienie

<<< powrót
  • A+U Architektura Maciej Gozdecki
Skład zespołu:
  •  

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNE

IDEA

OS CZASU:

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ
OTOCZENIE, HISTORIA PŁOCK - PLAC WYDARZENIA SPOŁECZNE

MIEJSKI PLAC TO PRZESTRZEŃ INTERAKCJI
PLAC TO MIEJSCE PRZEPŁYWU - LUDZI I ZDARZEŃ, CZASU
NA PLACU SPOTYKAJĄ SIĘ LUDZIE
NA PLACU LUDZIE SPĘDZAJĄ CZAS

KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAC - ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE


Plac przewidziano jako jednopłaszczyznowy, nowoczesny w formie, klasyczny (jak otaczająca go architektura) w treści. Podzielono go na dwie czytelne strefy:
- CZĘŚĆ REPREZENTACYJNO-KOMERCYJNA - zasadnicza część po wschodniej stronie "osi czasu" głównej kompozycji, przeznaczona do uroczystości i komercyjnego wykorzystania jako płaska, niezabudowana przestrzeń, aby bez komplikacji umożliwić większe zgromadzenia, przedstawienia, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. To przestrzeń zaprojektowana do interakcji społecznych.
- CZĘŚĆ WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNA - po zachodniej stronie osi głównej plac przechodzi w strefę rekreacji z urządzeniami rekreacyjnymi na wolnym powietrzu. W części tej zaprojektowano miejsca wypoczynku wraz z woda płynącą i fontanna oraz zielenią stanowiącą przedłużenie zieleni skarpy wiślanej.

Najwyższą dominantę placu stanowi pomnik Obrońców Płocka 1920r.

FORMA I GEOMETRIA PLACU

Forma - propozycja współczesna, minimalistyczna - dopełniająca projektowane wnętrze, podkreślające historyczne otoczenie, będąca jedynie jego akcentem, nie dominanta. Geometria - plac zachowuje dotychczasowe naturalne ukształtowanie powierzchni (nachylenie w kierunku południowo -zachodnim). Projekt zmienia je w niewielkim stopniu, korygując tylko spadki w części centralnej. Os główna (kompozycji) stanowi najwyższy punkt kulminacyjny placu. Rysunek placu ukształtowały osie widokowe, które w kompozycji tego projektu otrzymały wartość nadrzędną. Główna z nich tzw. ”os czasu” z nakreślonymi najważniejszymi wydarzeniami w dziejach Płocka począwszy od jego powstania, jest emanacja rozwoju dzisiejszego miasta. Ponadto zachowano otwarcia widokowe na najistotniejsze elementy otoczenia tj. klasycystyczna zabudowę (budynek Odwachu, bibliotekę Zielińskich i katedrę z zamkiem) oraz skarpę wiślaną. Przewidziany regulaminem pomnik znalazł się na przecięciu osi głównej kompozycji z osia budynku Odwachu i płyty grobu nieznanego żołnierza, stając się jednym z wydarzeń historycznych "osi czasu".

ORGANIZACJA RUCHU WOKÓŁ PLACU

Proponuje się organizacje ruchu zgodna z wytycznymi przekazanymi przez organizatora - miasto Płock. Wokół placu zaplanowano ruch jednokierunkowy z pierwszeństwem pieszego i rowerzysty oraz ograniczona prędkością ruchu samochodowego (ciągi pieszo-jezdne). Jezdnie zawężono i wyniesiono niemal do poziomu płyty placu, aby zapewnić oraz "pogłębić" połączenie pierzei z jego przestrzenią i w naturalny sposób zredukować negatywne zachowana kierujących. Takie rozwiązanie jest również przyjazne dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami ruchowymi. Umożliwia swobodny ruch rowerów wokół placu.

Dodatkowo poszerzono chodniki tworząc deptaki wzdłuż ul. Grodzkiej oraz ul. Tumska/Mostowa w stronę katedry, w celu maksymalnego zwiększenia powierzchni ruchu pieszego Przy pierzei ul. Kościuszki zaplanowano niewielki postój taksówek i stacje roweru miejskiego, niepasującego do wyposażenia placu.

Alternatywnie w obszarze otaczającym plac proponuje się odcinkowe zawężenie ulic Kościuszki oraz ul. Tumska/Mostowa do 5.0m.

WYKOŃCZENIE PLACU I ULIC – MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POSADZKI I NAWIERZCHNIE

Projekt zakłada podniesienie standardu wykończenia placu. Obecnie chodniki i jezdnie są w znacznej mierze zużyte i w całości zostaną przeznaczone do rozbiórki (nie dotyczy fragmentu chodnika ul. Grodzkiej).

Posadzki placu:

Plac - posadzka placu - nawierzchnia kamienna granitowa z płyt gładkich koloru szarego rożnych dcieni o wym. 80/30cm i kostki granitu łupanego 10/10cm, układana w polach symetrycznych. W posadzce Placu zaproponowano dodatkowo element kompozycyjne przypominające o istniejącym tutaj niegdyś historycznym Rynku Kanoniczym. W tym celu zakłada się wykorzystanie kostki bazaltowej 10/10cm.

Płyty kamienia szlifowane, płomieniowane lub polerowane w zależności od charakterystyki poszczególnych posadzek.
− Misa fontanny z płyt gładkich granitowych docinanych do kształtu lub kostki granitowej 6.5/6.5cm
− „Os czasu”, główna kompozycji z blachy kortenowej szer. 60cm w celu dopasowania jej do kolorystyki dachów otaczającej zabudowy pierzei placu. Tablice wydarzeń żeliwne w wygrawerowanym tekstem opisowym.

Ulice (jezdnie):
- ul. G. Narutowicza, ul. Grodzka, oraz ul. Tumska - kostka granitowa łamana 10/10cm kolor szary (dotychczasowa istniejąca)
- pozostałe ulice dojazdowe (w zakresie opracowania) - kostka granitowa łamana kolor szary jw. lub inna nawierzchnia istniejąca w celu dowiązania.

Chodniki:
Z płyt granitowych większych formatów wym. 50/50cm, (60/60cm) analogicznie do istniejącej części na ul. Grodzkiej - kontynuacja. Płyty kamienne płomieniowane.

Konstrukcja posadzek

Wszystkie posadzki na podsypce cementowej oraz podbudowie z wybranych gatunków i frakcji klińca oraz żwiru zagęszczonego do właściwych wymagań normowych.

MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy małej architektury wynikają z przyjętych założeń projektowych i służą przede wszystkim celom użytkowym a także są nośnikiem idei. Przyjęto zatem ich zróżnicowanie materiałowe w zależności od pełnionej roli symbolicznej.

W strefie rekreacji i wypoczynku - w części wschodniej placu proponuje się meble ruchome, tymczasowe: wygodne krzesła kawiarniane wraz ze stolikami oraz towarzyszące im hamaki na stalowych stelażach, tak by każdy mógł we własny indywidualny sposób spędzać popołudnie przy
książce lub kawie.

W części zachodniej placu proponuje się wygodne, szerokie kamienne (betonowe) ławki o nico zmiennej wysokości (wynikającej ze spadku placu) przystosowane dla każdego z odbiorców, w kolorze białym, kolorze elewacji otaczających go budynków. Zaprojektowano tam również kamienna (betonowa) fontannę z bogatym programem atrakcji.

Projektowana są również wypoczynkowe tarasy drewniane z projektowanymi indywidualnie meblami drewnianymi - modułowymi boxami, którymi można wydzielać mikro -wnętrza i tworzyć ciekawe zestawienia. Zestaw różnorodnych modułów gwarantuje wygodne użytkowanie przez osoby w każdym wieku, a ciepły dotyk drewna i możliwość wykorzystania mebla jako leżaka zachęci do częstego wypoczynku.

Modułowe elementy drewniane boxu z gatunków egzotycznych: np.: teak, iroko, meranti itp. lub innych bardziej wytrzymałych na trudne warunki atmosferyczne.

Elementy małej architektury jak słupki drogowe, słupki parkingowe dla rowerów, tablica form., tablice "osi czasu" projektuje się z żeliwa/żelaza, odlewane wg projektu indywidualnego. Zastosowane materiały jak kamień, beton, drewno, żeliwo, stal, korten - uzupełnia i koresponduje kontekstualnie z zastanym otoczeniem. Dobór materiałów zapewni wymagane wysokie walory estetyczne oraz wandaloodporne.

ZIELEŃ

Kompozycja zieleni


Układ zieleni opiera się na trzech pietrach roślinności, które tworzą: drzewa, krzewy oraz roślinność niska w postaci łąk kwietnych oraz rabat tematycznych.

Drzewa w układzie szpalerów i układzie alejowym wyznaczają główne przebiegi ulic, w formie bram akcentują główne osi. W strefie rekreacyjnej formują grupy zapewniające cień i aranżujące przestrzeń wypoczynku. Formy drzew są dostosowane do wielkości zaprojektowanych zieleńców i donic, a wysokość szczepienia koron min.2,2m pozwala na swobodne poruszanie się w ich obrębie i dobra widoczność we wszystkich kierunkach z poziomu przechodnia. Wszystkie zaproponowane gatunki i odmiany drzew w sezonie wegetacyjnym dają jednolity efekt kolorystyczny, pełnej soczystej zieleni zmieniającej się jesienią w odcienie żółci. W projektowanym układzie przewiduje się zachowanie jednego drzewa znajdującego się obecnie na płycie placu. Układ drzew uwzględnia ponadto funkcje placu związane ze zgromadzeniami, uroczystościami oraz okresowym handlem i wydarzeniami.

Warstwę krzewów tworzą formowane żywopłoty wysokości do 45cm, porządkujące przestrzeń i wzbogacające ja o walory kolorystyczne. O ile drzewa w sezonie są wszystkie zielone, bez odmian barwnych, o tyle poszczególne pasy z krzewów liściastych mienia się rożnymi kolorami, zarówno latem jak i jesienią.

Roślinność niska na placu to głównie murawy w typie łąk kwietnych, nawiązujące do rodzimej roślinności lakowej występującej w dolinie rzeki Wisły (złocień zwyczajny, krwawnik pospolity, chaber drakiewnik, żmijowiec zwyczajny, cykoria podróżnik itd.).

Dobór gatunkowy

Projektowane gatunki zostały określone na podstawie analizy danych siedliskowych dla okolic Płocka i fragmentu doliny Wisły w jego okolicy. Drzewa tu zaproponowane to odmiany gatunków rodzimych takich jak lipa drobnolistna (Tilia cordata) i klon polny (Acer campestre), występujących w zbiorowiskach leśnych w okolicy, jak i również w zieleni miasta. I tak na placu pojawia się odmiana lipy drobnolistnej ‘Rancho’ o bardziej zwartej koronie i mniejszym wzroście w stosunku do gatunku, natomiast wzdłuż parkingów przy budynkach sadu inna wolnorosnąca forma klona polnego ‘Elsrijk’. W donicach przy ogródkach kawiarnianych wprowadzona zostaje karłowa odmiana lipy drobnolistnej ‘Green Globe’ lub ‘Silver Globe’ (odmiana lipy srebrzystej). Projektowane krzewy są bardziej zróżnicowane, jeśli chodzi o gatunki i odmiany. Część z nich nawiązuje do rodzimej roślinności, a cześć do zieleni występującej w krajobrazie Płocka. I tak występują tu żywopłoty z zielonych gatunków przebarwiających się atrakcyjnie jesienią, z porzeczki alpejskiej (Ribes alpinum) ‘Schmidt’ i irgi błyszczącej (Cotoneaster lucidus) oraz z barwnych gatunków takich jak berberysy (Berberis thunberga) w odmianach ‘Atropurpurea Nana’ i ‘Bonanza Gold’. Wszystkie te krzewy dobrze znoszą warunki miejskie i ciecia formujące.

PRZESŁANKI ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKRESIE INSTALACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENU

W miarę możliwości planuje się minimalizacje ingerencji w istniejące sieci i infrastrukturę. Ukształtowanie placu, elementy małej architektury i infrastruktury technicznej ulokowano z uwzględnieniem możliwie dużego zachowania obecnych tras sieci i przyłączy oraz łatwego podłączenia.

Odwodnienie ulic i placów do istniejącej sieci kanalizacyjnej z możliwością wykorzystania gospodarczego.

Na placu oraz wzdłuż ulic i chodników wokół niego przebiegających, projektuje się energooszczędne wysokie i niskie oświetlenie LED wszystkich elementów, co jest znakiem czasu i niezbędną koniecznością (oprawy zg. z wytycznymi inwestora dla obszaru zabytkowego miasta). Poza oświetleniem podstawowym - zapewniającym bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych, proponuje się oświetlenie nadające odpowiedni nastrój placu nocą, podkreślające niektóre elementy zagospodarowania (pomnik, przestrzenie ławek i zieleń).

Ponadto proponuje się lokalna siec szybkiego internetu Wi-Fi, oraz punktowo rozmieszczone wyświetlacze piktogramowe (opcjonalnie) pokazujące historie oraz uczestniczące w ważnych wydarzeniach społecznych, imprezach na posadzce placu i tablicy zamykającej główna "os czasu".

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl