Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • PL Studio Patryk Żurawski
  • Ctrl+n Agnieszka Łańko
Skład zespołu:
  • http://plstudio.com.pl/  
  •  

Idea koncepcji

Ideą projektu koncepcji zagospodarowania Placu Centralnego jest stworzenie reprezentatywnej, odpowiedniej do lokalizacji i kontekstu historycznego przestrzeni oraz jednocześnie takiej, w której to człowiek będzie czuł się komfortowo, aby spędzać tam czas. Jednym z priorytetowych uwarunkowań mających wpływ na zaproponowane rozwiązania przestrzenne była możliwość elastycznego aranżowania Placu pod różnego rodzaju wydarzenia lokalne i masowe. Nie zapominając przy tym o tym, że plac w mieście jest obecny dla mieszkańców codziennie i jest przestrzenią, do której powracają wielokrotnie. Poprzez zastosowanie elementów małej architektury, zieleni oraz wyposażenia, Plac został podzielony na strefy, w których to każda odpowiada za inny charakter aktywności, jednocześnie pozostawiając wrażenie odbioru Placu jako kompleksowego założenia urbanistycznego.

Rozwiązania przestrzenne na Placu Centralnym

Ważnym aspektem koncepcji zagospodarowania jest wprowadzenie takich elementów przestrzennych, które stanowią charakterystyczne miejsca i punkty orientacyjne w przestrzeni Placu. Geometryczna forma tafli wody, wytworzenie „oazy” zieleni oraz wydobycie przestrzenne Trybuny Honorowej, to świadome zabiegi urbanistyczne mające na celu ułatwienie użytkownikowi placu szybkie rozpoznanie w tej przestrzeni oraz wykreowanie przyjaznych miejsc spotkań. Usytuowanie elementów wyposażenia Placu wynika z analiz urbanistycznych oraz kształtuje strefy placu z podziałem na strefę komunikacyjno-napływową, kulturową, usługową oraz wypoczynkową. Dodatkowo liniowe ułożenie „płaszczyzny wodnej” oraz wydzielonej zieleni podkreśla osiowość Placu. Wysoka zieleń usytuowana w przestrzeni między Trybuną Honorową, a PKiN ma na celu optyczne pomniejszenie Placu patrząc od strony ulicy Złotej, a także przeciągnięcie strefy rekreacyjnej z placu przed Barem Studio i kawiarnią Kulturalna do wnętrza urbanistycznego. Siedziska stałe oraz niska zieleń usytuowane zostały w południowej stronie Placu przy planowanej zabudowie z parterem o charakterze usługowym.

Wyposażenie Placu Centralnego

W skład projektowanego wyposażenia Placu Centralnego wchodzi tafla wody stanowiąca źwierciadło Placu, wydzielona wysoka zieleń z siedziskiem przeznaczonym dla wielu osób, modułowy system siedzisk stałych i mobilnych, oświetlenie w posadzce, oświetlenie stojące, kosze na śmieci, informatory usytuowane przy wejściach na Plac. Zwierciadło wody usytuowane we wschodniej części Placu na osi ul. Złotej, tworzy osiowy akcent kompozycyjny, akustyczną barierę między hałasem pochodzącym z ulicy Marszałkowskiej, a Placem oraz element wydzielający trzy strefy aktywności. Odbijający się obraz PKiN w geometrycznej płaszczyźnie wody tworzy dialog między współczesną a historyczną formą architektoniczną, w wyniku czego powstaje „Zwierciadło Placu.” Wysoka zieleń wkomponowana w siedzisko dla wielu osób jest miejscem integracji społecznych, schronieniem przed słońcem oraz zieloną oazą Placu. Forma siedziska umożliwia różnorodne jej zastosowanie oraz stanowi silny akcent kompozycyjny. Siedziska stałe usytuowane w południowej części placu przy projektowanym parterze usługowym, zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich środkowa część była mobilna. Mebel schowany w meblu, który zachęca ludzi do zabawy w przestrzeni i interwencji w nią. Dzięki temu meble miejskie mogą być używane przez ludzi w taki sposób jak chcą, w zależności od potrzeb, co do lokalizacji mebli na placu oraz łączenia ich w modułu, dostosowane do większych grup jak i osób indywidualnych. Takie rozwiązanie daje największą elastyczność oraz przyjazny użytkownikowi Placu mebel miejski. Do zespołu istniejących latarni, które postanowiliśmy zachować i poddać zabiegom konserwacyjnym zostały zaprojektowane dwie wysokie latarnie z zintegrowanym informatorem- zlokalizowane są we wschodniej części Placu tak, aby równomiernie rozświetlić go wieczorami.

Zieleń

Na placu zaprojektowano wysoką zieleń skupioną w jednym miejscu między Trybuną Honorową, a wejściem do PKiN. Drzewa te łączą ciąg zieleni znajdującej się w południowej i północnej stronie Placu Defilad, jednocześnie tworząc miejsce dające cień w gorące dni. Lokalizacja ta pozwala również podkreślić osiowość placu, wydobyć obraz Trybuny Honorowej na tle piętrzącego się nad placem PKiN. Na Placu zaprojektowana została również niska zieleń w południowej części, przy pasażu usług w parterze oraz usytuowana między elementami małej architektury, wydzielając tym sposobem przyjazną przestrzeń dla użytkowników.

Historyczny kontekst Placu Centralnego

Plac Centralny będzie stanowić najbardziej rozpoznawalne miejsce w stolicy. Jego istota wywodzi się z lokalizacji oraz związana jest z istniejącą architekturą, nagromadzeniem obiektów kulturalnych, ale również z kontekstem historycznym miejsca. W projekcie uwzględniono zarys historycznej tkanki miejskiej, która przebiegała w miejscu Placu, poprzez wprowadzenie linii świetlnych w posadzce. W projekcie pozostawiono elementy posadzki symbolizujące linie granicy Getta.

Założenia programowe

Na Placu Centralnym przewiduje się różnego rodzaju aktywności od indywidualnych, codziennych, poprzez wydarzenia cykliczne, weekendowe po imprezy masowe. W projekcie uwzględniono usytuowanie elementów wyposażenia Placu w taki sposób, aby było możliwe elastyczne przearanżowanie charakteru Placu. Mobilne siedziska o lekkiej formie umożliwiają schowanie ich w przestrzeni budynków lub wewnątrz stałych siedzisk. Płaszczyzna wodna po wyłączeniu przeistacza się w formę platformy, niestanowiącej bariery urbanistycznej w dostosowaniu przestrzeni do wydarzeń. Na Placu uwzględniono miejsca spotkań, miejsca, gdzie podróżni mogą spokojnie poczekać czy przejść na metro, miejsca wypoczynku, miejsca schronienia przed słońcem lub deszczem oraz miejsca integracji. Przestrzeń przed wrotami TR została celowo pozostawiona wolna od elementów wyposażenia w celu łatwego zaaranżowania tej przestrzeni na widownię teatru.

Założenia materiałowe

Posadzka zaprojektowana została z płyt granitowych. Wyposażenie placu to jest kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz oświetlenie wykonane ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Siedziska mobilne zaprojektowane z konglomeratu plastiku i drewna barwione w masie, natomiast stałe siedziska z betonu w kolorze posadzki.

Zastosowane rozwiązania dla osób dysfunkcyjnych

W projekcie zlikwidowano biegi schodów usytuowane obecnie przy Trybunie Honorowej. Dzięki temu większa powierzchnia Placu jest dostosowana do osób z dysfunkcją ruchową.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl