Konkurs na koncepcję architektoniczną budynków Browaru i Manufaktury w Węgrowie
I nagroda

<<< powrót
  • Inicjatywa projektowa Sp. z o.o
Skład zespołu:

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE, LOKALIZACJA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynki dawnego Browaru i Manufaktury znajdują się między realizowanym Miejskim Parkiem Wypoczynku Rodzinnego im. Armii Krajowej w Węgrowie, na potrzeby którego mają funkcjonować, a istniejącą ulicą Kowalską. Położenie projektowanego obiektu usługowo-gastronomicznego w naturalny sposób tworzy z niego łącznik pomiędzy miastem a strefą zieleni zlokalizowaną w dawnych ogrodach Klasztoru Reformatorów. Celem projektowym w skali urbanistycznej jest stworzenie przestrzeni która będzie mogła funkcjonować zarówno autonomicznie jak i w połączniu z pozostałą częścią założenia urbanistycznego, którego jest częścią.

Zastany układ prostopadłych do siebie zabytkowych budynków Browaru i Manufaktury daje podstawę do stworzenia małego wnętrza urbanistycznego, placu przed głównym wejściem do adaptowanych obiektów. Plac w okresie letnim będzie służył jako taras na potrzeby kawiarni i miejsce spotkań i będzie stanowił przedłużenie wnętrz budynków na zewnątrz. Przewidziano dwa wejścia na teren opracowania, jedno od strony ulicy Kowalskiej, drugie od strony parku. Wejścia połączone są ciągiem pieszym, który z uwagi na zastane ukształtowanie terenu delikatnie opada w kierunku zachodnim. Na parking dla dziewięciu samochodów, zlokalizowany we wschodniej części działki, prowadzi zjazd z ulicy Kowalskiej. W obrębie strefy ruchu kołowego przewidziano również stojaki na rowery. Całość ciągu pieszego wraz z placem a także parking zostaną wykonane z takiej samej szlachetnej kostki granitowej w kolorze szarym.

Rosnące na terenie opracowania drzewa zostaną zachowane, tworzą one wraz z istniejącą historyczną zabudową integralną całość, która stanowi o szczególnym charakterze miejsca.

Istnieje możliwość ogrodzenia terenu od strony północnej – teren graniczy z działkami przeznaczonymi na zabudowę jednorodzinną. Sugerujemy nie oddzielać opracowywanego terenu od działek sąsiednich od strony południowej. Szczególnie w przypadku zrealizowania planowanego w dawnym klasztorze Centrum Dialogu Kultur i placu wejściowego na jego teren od strony północnej klasztoru, czyli na styku z terenem projektowanego obiektu.

UKŁAD FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY OBIEKTU

Projekt ma na celu zapewnić możliwość zrealizowania w budynkach Browaru i Manufaktury małego lokalu gastronomicznego, zaplecza sanitarnego, zaplecza dla pracowników obsługi parku a także wypożyczalnię sprzętu sportowo- rekreacyjnego i zaplecze dla teatru plenerowego. Dodatkowo zakłada się, że w obiekcie będę organizowane kameralne wystawy i spotkania np. z artystami dla niewielkiej grupy odbiorców.

Podstawowym założeniem projektowym było połączenie dwóch niezależnych budynków w jeden obiekt. W tym celu zaprojektowano szklany, dwukondygnacyjny łącznik prostopadły do budynku Browaru, który wypełni szczelinę pomiędzy adaptowanymi zabytkami. Z uwagi na konieczność dostosowania wewnętrznego układu przestrzennego do nowych potrzeb zdecydowano o usunięciu wszystkich istniejących ścian działowych w budynkach. Pozostawiono, lub odtworzono jedynie ściany zewnętrzne a także wewnętrzne elementy konstrukcyjne budynków i kominy.

Główne wejście do obiektu prowadzi przez istniejące drzwi do budynku Browaru. Ceglany komin stanowi przestrzenne wydzielenie przedsionka wejścia od pozostałej części wnętrza budynku, które zostało przeznaczone w całości na lokal gastronomiczny z barem i z zapleczem. Przewiduje się, że będzie on kawiarnią, w której będą wydawane zimne posiłki i napoje. Część zapleczowa kawiarni to magazyn produktów, zaplecze baru i pomieszczenie socjalne z toaletą dla pracowników. Przy lokalu gastronomicznym tej skali zakłada się dostawy przez główne drzwi budynku, w godzinach nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem obiektu.

Parter budynku Manufaktury został przeznaczony na zaplecze dla obsługi parku. W skład pomieszczeń przeznaczonych na ten cel wchodzi pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, miejscem do pracy, szafą i toaletą dla pracowników parku. Ponadto zaprojektowano wypożyczalnię sprzętu sportowego z magazynem i ladą podawczą a także salę wielofunkcyjną obsługi parku. Sala została zaprojektowana w szczytowej, obecnie zniszczonej części Manufaktury. Jest pomieszczeniem, które można przeznaczyć na cele wystawowe, spotkań z gośćmi, wykłady itp.. Jeśli zapotrzebowanie powierzchniowe pracowników obsługi parku w przyszłości się zwiększy, sale będzie można zaadoptować na pomieszczenia obsługi parku.

Do budynku Manufaktury prowadzi istniejące wejście. Może ono stanowić wejście uzupełniające do wejścia głównego przez Browar, lub zostać zamknięte jeśli okaże się nie być potrzebne przyszłym użytkownikom budynków.

Oprócz adaptacji kondygnacji parterowych zaprojektowano antresolę dostępną poprzez schody zlokalizowane w dawnej Manufakturze. Antresola nad kawiarnią będzie pełniła funkcję miejsca spotkań, lub małej sali wystawowej. W części nad pomieszczeniami obsługi parku przewidziano niewielki magazyn i pomieszczenie obsługi teatru plenerowego. Sala wielofunkcyjna, jak i część kawiarni to wysokie pomieszczenia dwukondygnacyjne.

Szklany łącznik, nowa część obiektu wstawiona w historyczną tkankę, został przeznaczony na toalety dla gości strefy gastronomicznej i tej, która mieści się w budynku dawnej manufaktury tj. zaplecza parku i amfiteatru. Toaleta damska jest jednocześnie toaletą dla osób niepełnosprawnych i spełnia wszystkie wymagania stawiane tego typu pomieszczeniom. Oprócz zespołu toalet w łączniku znajduje się kotłownia.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Zły stan istniejący adaptowanych budynków wymusza konieczność przeprowadzenia szeregu prac, które pozwolą użytkować budynki w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi wymogami technicznymi i oczekiwaniami Zamawiającego. Prace obejmą rozbiórkę ścian wewnętrznych, rozbiórkę części pochylonych zewnętrznych ścian, które są oderwane od głównego szkieletu konstrukcji, z dużymi odchyleniami od pionu, wzmocnienie fundamentów budynku i odtworzenie konstrukcji dachów i ich pokrycia. Konieczne będzie odpowiednie osuszenie i zabezpieczenie fundamentów i ścian, które zostaną zachowane a także wymiana podłogi parteru i stropu antresoli. Jeśli to będzie możliwe celowe jest, po jej wcześniejszym zabezpieczeniu, zachowanie i wtórne użycie jak największej ilości dawnej, zastanej tkanki budowlanej. W opracowaniu, zgodnie ze współczesną myślą konserwatorską, nie zdecydowano się na odbudowę zniszczonej części budynku i dachu manufaktury w sposób udający zabudowę dawną. Użyte do odtworzenia historycznej formy budynku materiały są współczesne i wykorzystują możliwości technologiczne naszych czasów. W miejscu drewnianej konstrukcji dachu zastosowano konstrukcję stalową o podobnym rozstawie i gabarytach. Pokrycie dachu stanowią szyby wielkotaflowe. W celu zabezpieczenia pomieszczenia wielofunkcyjnego obsługi parku przed nagrzewaniem przestrzenie między krokwiami wypełniono żaluzjami sterowanymi zdalnie, które ograniczą w okresie letnim ilość wpadającego do wnętrza słońca. Sztywność ustroju zapewniają łaty w linii gzymsu budynku Manufaktury, kalenica i płatwie. Szczyt budynku Manufaktury został również zaprojektowany jako szklany, nowoczesny element, który odtwarza kształt zabytkowego budynku, ale w nowoczesnej formie. W okresie letnim będzie istniała możliwość otwarcia przeszklenia i rozszerzenia pomieszczenia na przylegający teren. Analogiczne został zaprojektowany łącznik pomiędzy budynkami. W celu jego realizacji konieczne będzie przebudowanie części konstrukcji dachu budynków browaru i manufaktury.

Z zewnątrz autentyczna, i nasycona kolorem dachówka a także szorstki, biały tynk będą kontrastowały z nowoczesnym i gładkim szkleniem nowych elementów. Zdecydowano o zachowaniu wszystkich otworów okiennych i odtworzeniu jednego okna w ścianie szczytowej browaru, które zostało z biegiem czasu zamurowane. W okna wstawiono nowoczesną ślusarkę okienną bez podziałów, która będzie osadzona w wewnętrznej części ścian osłonowych. Dzięki takiemu zabiegowi zostanie podkreślony rytm otworów a także wzmocniony światłocień na elewacji. Dodane elementy stalowe, obróbki blacharskiej a także okucia i elementy wykończenia będą miały ten sam grafitowy kolor.

Wszystkie ściany zewnętrzne zostaną ocieplone od wewnątrz z użyciem lekkich płyt oddychających i pomalowane na biało. Dla podkreślenia charakteru wnętrz zdecydowano o nieotynkowaniu istniejącej ściany szczytowej budynku Manufaktury, która będzie stanowiła obudowę sali wielofunkcyjnej i pozostawieniu jej w cegle. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku komina w budynku Browaru. Elementem odwołującym się do dawnego klimatu miejsca są kafle ceramiczne z pieców, które zostały wykorzystane w części barowej strefy gastronomicznej. Ściana za barem będzie wykonana z kafli białych, bar z kafli w kolorze butelkowej zieleni.

Wszystkie posadzki w budynkach zostały zaprojektowane jako szare podłogi betonowe pokryte warstwą trudnościeralną i antypoślizgową. W jasnych wnętrzach budynków Browaru i Manufaktury dominujące staną się ciemne belki podkonstrukcji dachu tworząc charakterystyczny i bezsprzecznie urokliwy rysunek.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl