Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Jakub Magoń Pracownia Architektoniczna
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Jakub Magoń  
  • http://www.jmpa.net/  
  •  
  •  
  • wykonanie wizualizacji:  
  • MAB Pracownia Projektowa  
  • Monika Bucholc-Żogała  
  •  

Ogólne założenia ideowe

Projektowany budynek stanowić ma tło dla istniejącej zabudowy, zieleni parkowej oraz wydarzeń artystycznych. Planowana rozbudowa ma stanowić pretekst uporządkowania przestrzeni publicznej wokół Domu Kultury.

Z uwagi na niewielki budżet obiekt należy zaprojektować w prostej konstrukcji i technologii.

Kompozycja elementów przestrzennych w odniesieniu do budynku istniejącego

Rozbudowę budynku Domu Kultury zaplanowano w kierunku północnym. Takie ustawienie pozwala na optymalne połączenie z budynkiem istniejącym w zakresie funkcjonalnym oraz kompozycyjnym. Zdecydowano zachować dominujący charakter części istniejącej, w związku z tym nowy obiekt ustawiono w stosunku do istniejącego pod kątem (30°). Konsekwencją takiego ustawienia jest podział terenu na przestrzenie „związane" przestrzennie i funkcjonalnie z poszczególnymi częściami budynku. Od strony zachodniej znaczenia nabiera plac wejściowy, przy części rozbudowanej znajduje się zieleń parkowa, od strony wschodniej zaplanowano dojazd i zaplecze obiektu.

Zdecydowano o uporządkowaniu poszczególnych stref z ramach zagospodarowania terenu. Poprzez przebudowę parkingu uzyskano dogodniejsze proporcje przedpola budynku oraz fragmentu strefy zielonej pomiędzy placem głównym, a częścią rozbudowaną. W strefie parkowej wyznaczono na nowo alejki wzdłuż których ustawiono ławki. Zdecydowano o dwóch typach oświetlenia zewnętrznego, przy placu głównym proponuje się ustawienie lamp o wysokości 3,5m, w strefie parkowej proponuje się podświetlenie drzew z punktów w posadzce. Elementem oświetlenia będzie też przestrzeń Sali na świeżym powietrzu, sączące się przez drewniane żaluzje światło przypominać będzie rodzaj przeskalowanego lampionu.

Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna wnętrza obiektu

Rozbudowę zaplanowano jako północne skrzydło budynku istniejącego. Połączenie komunikacyjne odbywać się będzie poprzez hol główny kosztem niewielkiej przestrzeni bufetu. Do sali tanecznej prowadzić będzie szeroki korytarz z którego zaprojektowano dostęp do pomieszczeń towarzyszących (zespoły sanitarno-szatniowe, gabinet instruktorów, pomieszczenie gospodarcze). Od strony północno- zachodniej zaprojektowano półotwartą, zadaszoną przestrzeń wielofunkcyjną. Stanowi ona kontynuację bryły rozbudowy i służyć ma jako sala ćwiczeń na wolnym powietrzu, kino letnie, scena. Możliwość wyjścia na tę przestrzeń z Sali Tanecznej umożliwia organizację wydarzeń na wolnym powietrzu, spektakli, zajęć itp. Oświetlenie Sali Tanecznej zaprojektowano poprzez duże okno wychodzące na zieleń parkową, mniejsze od strony placu głównego oraz świetlik w dachu wzdłuż elewacji wschodniej. Wysokość w świetle Sali tanecznej to 6m, dla komfortu akustycznego zastosowano na ścianach panele z perforowanej sklejki na warstwie wełny mineralnej.

Materiały i konstrukcja

Z uwagi na niewielki budżet inwestycji rozbudowę zaprojektowano jako prosty obiekt w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, stropodachy żelbetowe, konstrukcja ścian i zadaszenia sceny letniej w konstrukcji stalowej. Jako materiał wykończeniowy zaplanowano wykorzystać deski elewacyjne. Ściany zaprojektowano jako trójwarstwowe ocieplone wełną mineralną.

Podsumowanie
Planowana rozbudowa stanowić będzie WARTOŚĆ DODANA terenu wokół Domu Kultury przyczyni się do jej uaktywnienia oraz nada tej przestrzeni znaczenia w wymiarze funkcjonalnym, estetycznym i kompozycyjnym.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl