Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
Wyróżnienie

<<< powrót
  • PPW Promex
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Stanisław Szymański  
  • mgr inż. arch. Dorota Sikorska  
  • mgr inż. arch. Andrzej Szymański  
  • mgr inż. arch. Michał Kaczarowski  
  •  
  •  
  • http://promex.com.pl/  
  •  

IDEA

Koncepcja rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowej o salę taneczną opiera się o ideę wachlarza możliwości. Zarówno formy kubaturowe jak i elementy zagospodarowania terenu otwierają się na nowe możliwości przywodząc na myśl, dosłownie i w przenośni, formę wachlarza. Tak pomyślana rozbudowa daje szerokie możliwości nowego i pełnego wykorzystania potencjału miejsca, jakim jest Dom Kultury we Włoszczowej wraz z przyległym mu terenem, stwarzając szansę do rozkwitu życia społecznego i kulturalnego miasta. Co jest przyczynkiem do kompleksowej rewitalizacji centrum Włoszczowy.

1.1. Podział funkcjonalny przestrzeni pieszych.
• Scena parkowa: kino letnie z możliwością organizacji wydarzeń koncertowych/pokazów etc.
• Scena miejska: plac miejski - przedpole dla głównego wejścia do DK oraz kawiarni
z możliwością przekształcenia na scenę taneczną/pokazy etc.
Projektowane ściany –punkty informacyjne (info DK, repertuar) wraz z ekspozycją rzeźby pt. „Balet” oraz fontanną
• „Zielone foyer”: zielony bufor między budynkiem DK a ul. Wiśniową oraz miejsce foyer dla głównej sceny w budynku istniejącym
• Park: relaks, odpoczynek w zieleni, „zielone przejście” przez teren DK 1.2. Organizacja ruchu kołowego
Utrzymano dostęp kołowy od strony ul. Wiśniowej. Miejsca parkingowe zorganizowano w dwóch zespołach: północnym i południowym.

1.2. Organizacja ruchu kołowego.
Utrzymano dostęp kołowy od strony ul. Wiśniowej. Miejsca parkingowe zorganizowano w dwóch zespołach: północnym i południowym.

2. Rozwiązania materiałowe

Przyjęto podstawowe materiały wykończeniowe elementów zagospodarowania terenu (beton, kruszywo). Szlachetniejsze materiały nie mieszą się w narzuconym budżecie. Mogą być zastosowane w ewentualnym, kolejnym etapie prac.

3. Instalacje zewnętrzne

Wszystkie instalacje włączone do istniejących sieci. Projektowana rozbudowa instalacja dla oświetlenia zewnętrznego. Odbiór wód opadowych z placu przed istniejącym budynkiem DK do kanalizacji deszczowej.

II – BUDYNEK SALI TANECZNEJ

1. Opis formy i funkcji budynku


Projektowany budynek sali tanecznej niejako wysuwa się z istniejącego budynku Domu Kultury. Taki układ zdefiniowała potrzeba funkcjonalnego połączenia zarówno z parkiem jaki z istniejącym budynkiem DK. Główne wejście do nowego budynku zaprojektowano od zachodu i połączono je z istniejącym wejściem do DK od strony północnej oraz funkcjonalnie połączono budynki poprzez układ komunikacji poziomej i pionowej (schody na poziom -1). Ślepa ściana północna poprzez lokalizację rzutnika oraz stopnie-widownię stanowi z jednej strony krawędź nowego budynku, z drugiej funkcjonalne otwarcie na park.

Na parterze zlokalizowano salę taneczną wraz z pomieszczeniami dla instruktorów i magazynowymi oraz zespół szatni damskiej. W poziomie piwnicy, zgodnie z warunkami konkursu, zlokalizowano szatnie męską oraz pomieszczenie gospodarcze.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl