Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
III nagroda

<<< powrót
  • TENTA ARCHITEKCI
Skład zespołu:

Idea

Celem projektu było stworzenie budynku Sali, przy jak najmniejszej ingerencji w budynek istniejący oraz zachowanie jego formy i bryły w sposób jak najbardziej nie zmieniony. Nowy budynek powinien korespondować z istniejącym otoczeniem, dlatego też wykorzystanie zieleni na elewacji wydało się najwłaściwszym rozwiązaniem. Dach i podłoga wypuszczone poza lico ściany zewnętrznej Sali stanowią ramkę dla pnącego się po stalowym ruszcie bluszczu.

Kolejnym problemem z jakim musieliśmy się zmierzyć było bardzo bliskie sąsiedztwo cmentarza, który wymaga ciszy i zadumy, natomiast proponowane funkcje dla domu kultury potrafią generować duży hałas. Dzięki lokalizacji nowo projektowanej Sali w części wschodniej działki, tworzymy naturalną barierę dla hałasów powstających podczas imprez plenerowych organizowanych przez dom kultury.

Projektowany budynek został połączony z obecnym poprzez przeszklony hol oraz istniejącą klatkę schodową, stanowiąc jednocześnie wejście oraz foyer dla nowo projektowanej Sali. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest funkcjonowanie Sali niezależnie od głównego budynku.

Łącznik pomiędzy budynkami dzięki szklanym elewacją i cofnięciu względem projektowanego budynku staje się praktycznie nie widoczny jednocześnie doskonale podkreślając miejsce wejścia.

Zabiegi te powodują, że nowo projektowany budynek doskonale koresponduje z otoczeniem nie stanowiąc konkurencji dla istniejącego budynku Domu Kultury. Ważnym elementem projektu są również schody zlokalizowane pomiędzy budynkami pełniące funkcję widowni dla kina letniego, koncertów, czy przedstawień, a w czasie kiedy nie odbywają się żadne wydarzenia, pełniące funkcję ogródka kawiarnianego. W projekcie przewidziano również przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji południowej, powiększając i zamieniając otwory okienne w drzwi, powstaje możliwość wyjścia z obecnego bufetu. Ten zabieg spowoduje uatrakcyjnienie oferty bufetu - kawiarni, która może stać się nowym punktem społeczno-kulturalnym na mapie miasta.

Wnętrze sali to prostokąt z półkolistym bokiem. Większość układów tanecznych, szczególnie standardowych i ludowych, tańczonych jest po kole, stąd zastosowanie tej formy przy projektowaniu Sali.

Zaprojektowanie widowni na piętrze Sali pozwala jeszcze lepiej wykorzystać jej przeznaczenie , rodzice mogą swobodnie oglądać występy i próby swoich dzieci, jednocześnie nie rozpraszając ich uwagi, doskonale spełnia swoją funkcję przy konkursach tanecznych, gdzie tak ważne jest aby nie przeszkadzać tancerzom. Antresola stanowi też dodatkową widownię w trakcie projekcji filmowych na Sali.

Zagospodarowanie terenu

Obiekt, którego dotyczy planowana rozbudowa leży w dość bliskim sąsiedztwie cmentarza, a także przy ruchliwej drogi. Naszym celem było stworzenie bufora oddzielającego cmentarz który wymaga ciszy i skupienia od przestrzeni rekreacyjnej którą planowaliśmy stworzyć.

Dlatego idealną lokalizacją dla planowanej Sali tanecznej wydała się północno- zachodnia cześć działki dzięki czemu podzieliliśmy teren na kilka stref:
• część zaplecza – znajdująca się od wschodniej strony działki, zlokalizowany został tutaj parking wraz z miejscem dla samochodu dostawczego i miejscami dla niepełnosprawnych, dojazd do budynku, oraz wejście techniczne wraz z magazynem zewnętrznym.
• część północna - typowa część parkowa z wysoką zielenią, ławkami i stanowi przedłużenie strefy buforowej dla cmentarza
• część rekreacyjna – stworzona pomiędzy nowym budynkiem a istniejącym – wykorzystano tutaj różnice poziomów dla tworzenia widowni z siedziskami, dzięki czemu możliwe jest organizowanie tutaj koncertów występów czy pokazów kinowych, a dzięki otwarciu na bufet tworzy się również ogródek kawiarniany. Przestrzeń tą wzbogacono przy ławkach w zieleń w klombach nawiązującą do bryły nowo projektowanego budynku
• część reprezentacyjna – usytuowaną przed głównym wejściem do budynku od strony zachodniej – jest to duży przestronny plac wydzielony optyczne posadzką oraz zielenią, stanowiący przestrzeń doskonale nadającą się do targów czy czasowych wystaw
• w ramach parku zaprojektowano również plac zabaw znajdujący się w północnej części całego założenia

Rozwiązania techniczne i materiałowe

Budynek: zaprojektowano jako jednoprzestrzenna hala o konstrukcji żelbetowej, z widownią umiejscowioną na piętrze na drewnianych podestach nad magazynami oraz pokojem instruktorskim.

Elewacja nowo projektowanej sali projektowana w kolorze czarnym, który ma tworzyć tło dla pierwszoplanowej konstrukcji z cięgien stalowych porośniętych bluszczem. Wnętrze sali doświetlone przez okna, które znajdują się po całym obwodzie Sali za wyjątkiem ściany graniczącej z istniejącym budynkiem. Wykończenie szpalet okiennych z blachy ze stali nierdzewnej w wysokim połysku, dzięki czemu uzyskujemy efekt ciągłości okien i pozwalamy na dostanie się do wnętrza jeszcze większej ilości światła. Ściany wewnętrzne do wysokości 2m zaprojektowane zostały jako lustra delikatnie cofnięte z stosunku do lica ściany, umożliwiając montaż oświetlenia. Ściana od strony południowej natomiast ma przewidziane miejsce na drabinki drewniane. Przejście w konstrukcji żelbetowej z osłonowa ścianą szklaną

Szatnie i węzły sanitarne zaprojektowane zostały w istniejącym budynku, w części po byłej kotłowni. Bezpośrednio nad nimi znajdują się sanitariaty, stąd budowa nowych węzłów sanitarnych nie będzie wymagała dodatkowych pionów ani przyłączy.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl