Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku
I nagroda

<<< powrót
  • PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Przemysław Sokołowski 

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO – WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Już podczas wstępnej analizy materiałów konkursowych nasuwa się wrażenie, że Dom Kultury wraz ze swoim otoczeniem to miejsce o sporym potencjale, który z pewnych względów nie jest do końca wykorzystany. Najlepszym sposobem aby zrozumieć ten stan rzeczy była wizyta w budynku i jego otoczeniu, która pozwoliła sformułować wytyczne wg których powstanie koncepcja projektowa.

Podjeżdżając pod Dom Kultury pierwszą rzeczą która rzuca się w oczy jest zastawiony autami plac przed wejściem od strony zachodniej. Mimo wczesnej godziny na placu jest już dosyć dużo aut. Postanowiłem poszukać innego miejsca parkingowego. Jako, że po drodze był duży parking przed sklepem jednej ze znanych sieci handlowych postanowiłem tam zaparkować samochód. Wtedy spoglądając na budynek Domu Kultury zobaczyłem to co jest największą wartością jego otoczenia – zieleń. Budynek skąpany był pośród drzew, które z racji pory roku mieniły się
różnokolorowo.
WYTYCZNA – Pozostawić jak najwięcej istniejących drzew, a najlepiej wszystkie.

Idąc w kierunku Domu Kultury widać jak południowa elewacja od strony ulicy Wiśniowej jest niemal w całości schowana za gęstą zielenią. Budynek zaczyna się odsłaniać dopiero od strony zachodniej. Tylko, że na pierwszym planie pojawiają się wspomniane już wcześniej samochody. Plac przed wejściem zamiast zachęcać do wejścia do budynku jest jednym chaotycznym parkingiem. Pojawia się pytanie czy samochody należą do osób które rzeczywiście korzystają z domu kultury czy raczej do okolicznych mieszkańców?
WYTYCZNA – Uporządkować miejsca postojowe tak aby nie kolidowały z wejściem do budynku

Na tyłach budynku znajduje się teren zielony. Zielony trawnik przecięty jest ścieżką która prowadzi do przejścia do ulicy Partyzantów. Widać, że przejście to jest często uczęszczane przez pieszych i rowerzystów.
WYTYCZNA – Zachować dotychczas uczęszczane kierunki piesze.

Zieleń w części ogrodowej to przede wszystkim wysokie drzewa liściaste. Porównując teren opracowania z mapą widać jednak, że drzew w rzeczywistości jest mniej niż na mapie. Okazało się też, że są drzewa których nie widać na mapie a występują w rzeczywistości. Tych było jednak zdecydowanie mniej niż tych wyciętych.
WYTYCZNA – Podczas rozbudowy Domu Kultury zachować jak najwięcej drzew, zwłaszcza w części ogrodowej.

Skupiając się na samym budynku Domu Kultury pierwsze co stanęło mi przed oczami to jego archiwalne zdjęcia. Wpisując w wyszukiwarkę frazę ,,dom kultury włoszczowa” można porównać jak budynek zmienił się w stosunku do swojego pierwotnego wyglądu, szczególnie jeśli chodzi o jego zachodnią elewację. Ograniczona jest ilość przeszkleń, stolarka okienna ma inne podziały. W wyniku termomodernizacji wybiórczo zamurowane są niektóre otwory okienne i pojawiają się kolorowe wstawki które zmieniają pierwotne rytmy okienne.

Myśląc o rozbudowie trudno mówić o bezpośrednim nawiązaniu do istniejącego budynku, którego wygląd znacznie różni się od pierwotnego.
WYTYCZNA – Nie ingerować bezpośrednio w obecny wygląd zewnętrzny Domu Kultury. Jednocześnie starać się by jego rozbudowa nadała istniejącej części nowy charakter.

Kluczową kwestią przy rozbudowie są przede wszystkim powiązania funkcjonalne z istniejącym budynkiem. Podczas oględzin budynku trwał akurat seans filmowy dla młodzieży szkolnej więc można było zaobserwować jak funkcjonuje jego najważniejsza część. Wchodząc wejściem od strony zachodniej od razu rzuciły się w oczy dwa stopnie przy wejściu do foyer przed salą kinową. Dwa stopnie które osobie niepełnosprawnej bardzo utrudnią drogę na drodze do szatni. Swoją drogą mimo że sala kinowa była niemalże pełna, w szatni nie była pozostawiona żadna rzecz. Można odnieść wrażenie, że wejście zachodnie jest wejściem o mniejszym znaczeniu, mimo, że ma odpowiednie przedpole oraz prowadzi bezpośredni do szatni i głównej klatki schodowej.
WYTYCZNA – Wykreować plac wejściowy przed budynkiem i wzmocnić rangę wejścia od strony zachodniej.

Wspomniane wcześniej dwa stopnie przy wejściu do foyer przed salą kinową, skierowały moją uwagę na dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada dwie klatki schodowe i żadna nie umożliwia dostania się na piętro osobie niepełnosprawnej.
WYTYCZNA – Planując rozbudowę dostosować istniejący budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poruszając się po budynku trudno nie zauważyć wielu prac plastycznych znajdujących się zwłaszcza w foyer przy klatce schodowej (na parterze i na piętrze) i na ścianach korytarzy na piętrze. Trudno się oprzeć wrażeniu, że prace te nie docierają do zbyt dużej liczby odbiorców, stanowiąc w większości rodzaj dekoracji ściany.
WYTYCZNA – Stworzyć plenerowe miejsce ekspozycji prac plastycznych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

WYTYCZNA – Pozostawić jak najwięcej istniejących drzew, a najlepiej wszystkie.

Istniejąca zieleń tworzy charakter miejsca. Za punkt wyjścia przyjęliśmy dostosowanie rozwiązań projektowych do istniejącej zieleni a nie odwrotnie. Wg proponowanej przez nas koncepcji z terenu opracowania zostaną usunięte jedynie jedno drzewa pod rozbudowę budynku na potrzeby sali tanecznej.

WYTYCZNA – Uporządkować miejsca postojowe tak aby nie kolidowały z wejściem do budynku
Proponujemy uporządkowanie miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej wzdłuż zachodniej elewacji budynku. Usytuowanie miejsc prostopadle do osi drogi wewnętrznej. Dodatkowo możliwe jest też parkowanie wzdłuż jezdni po przeciwnej stronie. Na terenie opracowania po stronie wschodniej budynku zaprojektowane są miejsca postojowe przeznaczone dla pracowników Domu Kultury.

WYTYCZNA – Zachować dotychczas uczęszczane kierunki piesze.
Przez teren opracowania prowadzi ciąg pieszy znacznie skracający dojście z ulicy Partyzantów do ulicy Wiśniowej. W naszej koncepcji istniejące kierunki piesze i rowerowe są utrzymane. Teren jest ogólnodostępny.

WYTYCZNA – Podczas rozbudowy Domu Kultury zachować jak najwięcej drzew, zwłaszcza w części ogrodowej.
Analizując teren opracowania pod kątem przyszłej rozbudowy, najwłaściwsze pod lokalizację sali tanecznej były dwa miejsca. Pierwszym z nich było rozbudowanie budynku od strony północnej i powiązanie go z klatką schodową z tyłu budynku. Rozwiązanie to ma jednak pewne mankamenty. Usytuowanie budynku w części ogrodowej wiązałoby się z wycinką kilku drzew, lub uszkodzeniem korzeni tych drzew które udało się zachować. Zachowanie jak największej ilości zieleni potraktowane zostało przez nas priorytetowo i skłoniło do poszukiwań innej lokalizacji dla sali tanecznej. Za zarzuceniem tego kierunku projektowania przeważyło także słabe skomunikowanie z istniejącym obiektem. Główne wejścia do Domu Kultury znajdują się od południa i od zachodu. Dotarcie do rozbudowanej części od strony północnej przez główne wejścia nie byłby czytelne.

WYTYCZNA – Nie ingerować bezpośrednio w obecny wygląd zewnętrzny Domu Kultury. Jednocześnie starać się, by jego rozbudowa nadała istniejącej części nowy charakter.
Rozbudowę Domu Kultury postanowiliśmy zlokalizować od zachodniej strony istniejącego budynku. Aby nie przysłaniać w całości zachodniej elewacji projektowana bryła została przesunięta w kierunku ogrodu. W ten sposób przed głównym wejściem do budynku został pozostawiony plac wejściowy. Sala taneczna została wyniesiona na poziom pierwszego piętra. Pod nią utworzył się prześwit który jest swego rodzaju bramą wprowadzającą nas do ogrodu z tyłu budynku. Sala taneczna sprawia wrażenie jakby unosiła się ponad istniejącym placem. Jej wyniesienie sprawia, że mimo znacznych rozmiarów, nie zajmuje ona cennej powierzchni placu czy ogrodu. Rozbudowana część nadaje istniejącemu budynkowi nowego charakteru.

WYTYCZNA – Wykreować plac wejściowy przed budynkiem i wzmocnić rangę wejścia od strony zachodniej.
Plac wejściowy przed budynkiem został ukształtowany w formie klina wcinającego się w podcień pod budynkiem. Przed głównym wejściem do Domu Kultury plac jest najszerszy przez co podkreśla rangę wejścia. Dalej zwężając się wprowadza nas do części ogrodowej gdzie zostało zaaranżowane kino plenerowe. Ma ono kształt nieregularnych podestów drewnianych tworzących widownię. Ekran tworzy ściana sali tanecznej nadwieszonej nad podcieniem. Podcień natomiast razem z niewielkim placem tworzy mini scenę plenerową umożliwiającą organizację przedstawień na świeżym powietrzu.

WYTYCZNA – Planując rozbudowę dostosować istniejący budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozbudowywana część Domu Kultury połączona jest z istniejącą za pomocą szklanego łącznika. W łączniku zaprojektowany jest podnośnik umożliwiający dostanie się na piętro osobie niepełnosprawnej. Rozwiązanie to sprawia, że przy okazji rozbudowy, istniejąca część Dom Kultury zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WYTYCZNA – Stworzyć plenerowe miejsce ekspozycji prac plastycznych.
W podcieniu projektowanego budynku zaprojektowane jest miejsce w którym można eksponować prace plastyczne. Dzięki temu prace mogą być podziwiane przez osoby które przechodzą przypadkiem przez teren opracowania, a nigdy nie weszłyby do środka Domu Kultury żeby je podziwiać

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

FORMA ARCHITEKTONICZNA I PROGRAM UŻYTKOWY


Projektowany budynek składa się z trzech zasadniczych części. Główna część budynku mieszcząca m.in. salę do tańca, szatnie z sanitariatami oraz pokój trenera ma formę prostopadłościanu i znajduje się na poziomie pierwszego piętra. Ściany prostopadłościanu od strony zachodniej i południowej są pełne. Od strony wschodniej znajduje się otwór prowadzący do łącznika oraz przeszklenie w pokoju trenerów. Ściana od strony północnej jest cała przeszklona, dzięki czemu możliwy jest panoramiczny widok z sali do tańca na zieleń znajdującą się w ogrodzie.

W poziomie parteru prostopadłościan wsparty jest trójkątnym pomieszczeniu w którym można przechowywać krzesła, leżaki, podesty sceniczne i elementy potrzebne do porządkowania terenu. Dodatkowe podparcie stanowią ściany i słupy żelbetowe

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Projektowany budynek wykonany w całości z żelbetu. Ściany mają formę żelbetowych tarcz nośnych stanowiących oparcie dla stropów żelbetowych. Prostopadłościenna część budynku na poziomie I piętra wykończona jest białym tynkiem. Części budynku w parterze wykończone są drewnem naturalnym – pionowe deski z modrzewia syberyjskiego. Deski na elewacji przechodzą dalej w drewniany płot który czytelnie odgradza nam cichą strefę ogrodową od głośnej ulicy z miejscami parkingowymi.

Łącznik pomiędzy budynkami wykonany w konstrukcji stalowej oddylatowanej od istniejącego obiektu Domu Kultury. Elewacje łącznika wykonane w systemie fasady aluminiowej z pełnym szkleniem.

Widownia w kinie plenerowy oraz ławy i siedziska wykonane jako betonowe, wykończone drewnem naturalnym (modrzew syberyjski). Plac przed wejściem do budynku wykończony kostką betonową. W części ogrodowej nawierzchnie wykończone deską tarasową drewnianą, kostką betonową oraz żwirkiem.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Abu nie ingerować w istniejące wykończenie wewnętrzne Domu Kultury, projektowana część posiada niezależne zasilanie w energię elektryczną, wodę, energię cieplną oraz odprowadzenie ścieków. Planuje się zasilanie w energię cieplną z sieci miejskiej. W tym celu na trasie istniejącego przyłącza cieplnego planuje się zaprojektowanie w pomieszczeniu magazynowym wymiennikowni obsługującej rozbudowaną część budynku. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl