Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Ośrodka Ruczaj, filii Centrum Kultury Podgórza
I nagroda

<<< powrót
 • Limba Eko
Skład zespołu:
 • mgr inż. arch. Anna Husarska  
 • mgr inż. arch. Julia Szatko  
 • mgr inż. arch. Ewelina Proszkowiec  
 •  
 • współpraca:  
 • mgr inż. arch. Marlena Celuch  
 •  
 • konsultacja akustyczna:  
 • EWKAkustica  
 •  
 • konsultacja konstruktorska:  
 • mgr inż. Jacek Bednarczyk  
 •  
 •  
 • http://www.arch-limba.pl/  
 •  

Idea i forma.

Usytuowanie budynku CK Ruczaj przewidziano w centrum dzielnicy, w otoczeniu zurbanizowanym i bardzo różnorodnym. Można nawet śmiało stwierdzić, że w pewnym chaosie architektoniczno-urbanistycznym. W najbliższym sąsiedztwie działki znajdują się zarówno współczesne bloki wielorodzinne, jak i postmodernistyczne budynki z lat 90-tych, a także domy jednorodzinne z epoki powojennego modernizmu. Wśród tej wielości gabarytów i stylów wydaje się konieczne wprowadzenie mocnego centrum. Budynek ten winien być sam w sobie łatwo rozpoznawalnym, czytelnym znakiem , jednoznacznie i silnie kojarzącym się ze swoja funkcją- centrum kulturalnego.

Centrum kulturalne zawiera w sobie wiele treści- może to być literatura, a wiec rząd grzbietów książek na półce, może to być zapis muzyczny, instrument taki jak piszczałki organów, czy wreszcie wielość palety barw. Kultura zawsze oznacza bogactwo, różnorodność, wieloznaczność. Wychodząc z tej tezy stworzono logo, literę „C” na którą składają się różnobarwne paski. Oznacza to, że na kulturę składają się różnorodne elementy tworzące piękną całość.

Takie były inspiracje przy tworzeniu wielobarwnej elewacji budynku, składającej się z różnokolorowych pionowych żaluzji- sprawiających że budynek centrum będzie wyróżniał się i zapadał w pamięć a ciepłe , przyjazne kolory mają sygnalizować atrakcje, zabawę, różnorodność.

Ten sam motyw pojawia się w wystroju wnętrz całego centrum.

Przy tym bryła budynku, o zaokrąglonych narożnikach , przypomina do złudzenia stylizowaną, leżącą literę „C”, jak centrum.

Zagospodarowanie terenu.

Budynek usytuowano elewacją frontową zgodnie z linią zabudowy wzdłuż ulicy Jana Kantego Przyzby, a następnie jego elewacje boczne zaokrąglają się od Wschodu i Zachodu zgodnie z trapezowym kształtem działki, w formie leżącej litery „C”. Od strony południowej litera C otwiera się na teren zielony.

Od frontu, czyli od ulicy znajduje się wejście główne, a także wjazd pochylnią do części podziemnej budynku i na parking podziemny. Znajduje się tam też pasaż pieszy, oraz miejsce pod „arkadami” filarów budynku. Od strony parku znajduje się drugie wejście dla zarządu dzielnicy i dla zajęć klubowych. Od strony wschodniej, od osiedla , mamy zapasowe wrota dla sali teatralnej bezpośrednio połączone ze sceną (w przypadku bardzo dużych dekoracji), wejście dla aktorów i obsługi a także przestrzeń dla ekspozycji plakatów teatru czy informacji o wydarzeniach kulturalnych dla mieszkańców. Od strony południowej prowadzi piesze wejście na teren ośrodka, zaprojektowano tam rekreacyjną przestrzeń parkową wśród zieleni, ławki, ścieżki, oświetlenie w formie słupków. Przestrzeń ta jest przewidziana dla działań Centrum w terenie, typu fitness, plenery, gimnastyka, joga itp. Na terenie parku drzewa i krzewy zostaną zachowane i poddane pielęgnacji, na terenie dachu zielonego nad parkingiem podziemnym niezbędne wycinki zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami krzewów ozdobnych, traw i roślinności ekstensywnej.

Układ funkcjonalny budynku.

W części podziemnej, do której prowadzi pochylnia, przewiduje się parking dla pracowników ośrodka, wjazd techniczny na potrzeby Sali teatralnej , z dostępem do windy towarowej teatru, magazynów dekoracji i fortepianów.

zaplecze techniczne teatru: zapadnie, magazyn fortepianu, magazyn dekoracji; pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny, klimatyzatornia, wentylatornia ;
pod widownią teatru komora nawiewna wentylacji do sali teatralnej.

Na parterze znajduje się wejście główne do holu głównego i zarazem foyer teatru. Szatnia, która może być zarówno z obsługą i ladą, jak i na co dzień samoobsługowa. Zaprojektowano wysuwane na szynach stojaki z wieszakami, które można zsuwać do potrzebnej na co dzień ilości .

W holu słupki w kolorach logo Centrum mogą równocześnie stanowić wyposażenie galerii plastycznej ośrodka, lub mogą być na nich montowane wszelkiego rodzaju panele informacyjne, lub wystawy okolicznościowe.

Wschodnie skrzydło budynku zajmuje sala teatralna, z widownią zajmującą 3 kondygnacje i kominem scenicznym przez 4 kondygnacje. Sala została zaprojektowana jako wielofunkcyjna, z technologią sceniczną teatralną oraz z ustrojami akustycznymi i mobilną muszlą koncertową, co zapewnia wysoki poziom funkcji koncertowej.

Na poziomie -1, 0 oraz 1 znajdują się pomieszczenia technologiczne sceny oraz wydzielone wejścia i komunikacja dla aktorów i obsługi technicznej. Na 1 piętrze znajduje się balkon z kącikiem kawowym, a na 2 piętrze garderoby aktorów, grup muzycznych i teatralnych, które mają własne połączenie ze sceną i zapleczem scenicznym.

Z foyer na parterze prowadzi zejście do toalet, oraz schody na balkon teatru. Wszystkie kondygnacje obsługiwane są również przez windę.

Druga klatka schodowa, zaopatrzona w tylne wejście i skomunikowana z parkingiem podziemnym, obsługuje część administracyjną i edukacyjną ośrodka.

Skrzydło zachodnie na 1 piętrze zajmuje zarząd dzielnicy, biura, radni, sala obrad z małym audytorium.

Natomiast całe 2 i 3 piętro zajmują sale dydaktyczne i ich zaplecza.

Sale muzyczne i taneczne, z przyczyn akustycznych umieszczono w przeciwnym skrzydle budynku w stosunku do sali teatralnej. Nad salą teatralną na 3-cim piętrze umieszczono sale o cichych funkcjach jak językowe, edukacyjne, plastyczne. Sale klubowe są skomunikowane klatką schodową i windą z holem głównym a także z parkingiem podziemnym i parkiem, co pozwoli na niekłopotliwe realizowanie niektórych zajęć na świeżym powietrzu takich jak sportowe, taneczne, plenery malarskie czy fotograficzne.

Na najwyższej kondygnacji znajduje się taras z kawiarnią, przekrytą szklanym dachem, o przesuwnych szklanych ścianach otwieranych w sezonie letnim. Z tego miejsca rozciąga się piękna panorama w kierunku południowym, na zamknięciu której widać Lasy Tynieckie, a w pogodne dni może być widoczne pasmo Beskidu Żywieckiego. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na każdej kondygnacji znajduje się dostosowana toaleta.

Sala teatralno- koncertowa. Zagadnienia akustyczne.

Sala teatralna- wielofunkcyjna z widownią liczącą 300 miejsc na parterze i balkonie będzie spełniała zalecane kryteria akustyczne. Przyjęty kształt sali (geometria) powierzchni ograniczających wnętrze (sufity, ściany widowni i sceny), ich układ i położenie zapewniają na całej powierzchni widowni korzystne wczesne odbicia dźwięku i równomierne rozłożenie i rozproszenie fali odbitej. Sala będzie pozbawiona błędów akustycznych takich jak ogniskowanie, echo trzepoczące (flutter), cień itp.
• kubatura sali i wskaźnik kubaturowy na jednego słuchacza
Kubatura sali teatralnej liczona do portalu scenicznego wynosi ca 1600m3. Wskaźnik kubaturowy na osobę słuchacza wynosi ca5,3m3.
• wyposażenie, materiały i typy ustrojów akustycznych w sali
Sufit sali, podwieszony nad proscenium i widownią wykonany będzie z materiału ciężkiego i bardzo sztywnego dla zapewnienia wczesnych odbić w pełnym zakresie częstotliwości, w części tylnej jako dźwiękochłonno – rozpraszający.
Ściany widowni - kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych: odbijających, rozpraszających dźwięk, rezonansowych i dźwiękochłonnych.

Podłoga widowni - wykonana z masywnego, ciężkiego materiału(betonowa) z wykończeniem drewnianym (parkiet). Podłoga sceny – wykonana jako rezonansowa drewniana legarowa (deski grubości 50mm) .Siedziska słuchaczy - klasyczne dla funkcji teatralnej, drewniane (siedzenia i oparcia tapicerowane). Mobilne elementy muszli – dla funkcji koncertowej przewiduje się montaż ściennych i sufitowych elementów muszli koncertowej .W celu dostosowania warunków akustycznych dla różnych funkcji sali przewiduje się zastosowanie ściennych banerów akustycznych.

Kryteria i parametry akustyczne (subiektywne i obiektywne):
• Czas pogłosu RT60(500-1000Hz) i charakterystyka pogłosowa
Czas pogłosu RT60 w Sali przy pełnej widowni w zakresie 500Hz - 1000Hz planuje się 1 s, przy pustej widowni o 0.2s. wyżej. Z możliwością obniżenia czasu pogłosu dla koncertów z pełnym nagłośnieniem elektroakustycznym i projekcji kinowych przy pomocy banerów ściennych. Charakterystyka pogłosowa w funkcji częstotliwości równomierna, prostoliniowa, z lekkim wzrostem w kierunku niskich częstotliwości 125-250Hz dla ocieplenia brzmienia dźwięku) oraz z dopuszczalnym lekkim obniżeniem czasu pogłosu dla wyższych częstotliwości.
• Wskaźnik przejrzystości dźwięku C80
-C80 >0dB
• Zrozumiałość mowy STI
- STI >0.7

Sala teatralno- koncertowa. Technologia sceniczna.

Projektowana duża scena teatralna przewidziana jest na 300 osób widowni, z czego około 90 miejsc znajduje się na balkonie. Widownia posiada wejście z poziomu parteru oraz wejście z poziomu balkonu, w tym także na miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych. Z każdego z tych poziomów znajdują się również po dwa wyjścia ewakuacyjne, w tym po jednym na zewnątrz budynku. Na parterze znajduje się również pomieszczenie reżysera dźwięku ,oświetleniowca i kabina projekcyjna. W w.w. pomieszczeniach przewiduje się zaprojektowanie nasłuchu scenicznego, pomieszczenia zostaną wyposażone w okna.

Komin sceniczny ma wysokość użytkową 14 m, okno sceniczne ma szerokość 10 m a wysokość 6 m. Głębokość sceny wynosi ponad 10 m.
Dla potrzeb sali teatralnej łączącej inne funkcje ( koncertowa, eventowa etc.) proponowane jest zaprojektowanie oświetlenia scenicznego opartego o aparaty inteligentne oraz tradycyjne aparaty z żarówką halogenową. Jednocześnie niezbędne jest zaprojektowanie wyciągów scenicznych scenografii i oświetlenia.

Oświetlenie dla występów teatralnych:
Dla potrzeb realizacji przedstawień teatralnych proponowane jest zaprojektowanie konwencjonalnego oświetlenia teatralnego opartego na źródłach światła żarowego rozszerzonego o technologię LED. Dobrane aparaty zapewnią szeroki wachlarz możliwość realizacyjnych dla potrzeb reżyserii oświetlenia.

Dla potrzeb realizacji funkcji podstawowej i rozszerzonej w projekcie proponuje się zaprojektowanie dodatkowych punktów oświetleniowych na:
• Most oświetleniowy /kładka techniczna nad widownią 2 szt.
• Most oświetleniowy portalowy /kładka portalowa
• Wieże oświetleniowe portalowe ( ruchome) wraz z ruchomą diafragmą
• Most oświetleniowy w obrębie sceny 2 szt.
• Kładka techniczna wraz z orurowaniem ( lewa, prawa, horyzont)
• Most oświetleniowy horyzontowy
• Reling balkonowy frontowy
• Reling balkonów widowni (lewy, prawy)

a. Instalacje oświetlenia scenicznego
Dla potrzeb zaproponowanych urządzeń niezbędne jest zaprojektowanie instalacji oraz Rozdzielni Głównej Sceny, Rozdzielni Sygnałów Cyfrowych, Pulpitów Pomocniczych Operatorów:
• Instalacja obwodów nieregulowanych
• Instalacja obwodów regulowanych
• Instalacja obwodów roboczych
• Instalacja oświetlenia przeszkodowego
• Instalacja sterująca oświetleniem widowni
• Instalacja strukturalna Ethernet dla sterowania system oświetlenia- 18 obwodów
• Instalacja światłowodowa

Urządzenia mechaniki scenicznej:
Dla potrzeb sali niezbędne jest zaprojektowanie urządzeń mechaniki scenicznej górnej w postaci elektrycznych mostów oświetleniowych jako punktów podwieszenia aparatów. Każdy z mostów będzie dysponował udźwigiem roboczym na poziomie 500kg. Most oświetleniowy jest oparty na konstrukcji z dwóch rur fi 50mm i zwieszony na czterech linach biegnących poprzez koła przewojowe do silnika. Transport pionowy przewodów będzie się odbywać poprzez połączenie łańcucha kablowego, most – przyłącze na stropie technicznym.
- Celem realizacji funkcji teatralnej zaprojektowany zostanie komin sceniczny o wysokości roboczej minimum 14 m oraz 16 szt. sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym o minimalnym udźwigu roboczym 250 kg oraz sztankiet horyzontowy.
- Kurtyna Główna sterowana elektryczna otwierana na boki oraz do góry
- Celem realizacji wydarzeń teatralnych i kulturalnych zaprojektowane zostaną 4 zapadnie sceniczne z minimum 4 wysokościami roboczymi w technologii spiralift. Platformy wyposażone w skrzynki przyłączeniowe obwodów regulowanych, roboczych, Eth. W platformach zaprojektowano rewizje techniczne do przeprowadzania napraw, serwisów etc.
- Przewiduje się zaprojektowanie przenośnego ekranu projekcyjnego wraz z 2 projektorami ( projekcja przednia) umieszczonymi na moście portalowym i w kabinie reżyserki.
- Okotarowanie sceny przewidywać będzie: Kurtynę Główną, lambrekin, paludamenty mostów oświetleniowych i kulisy boczne, horyzont oraz cykloramę horyzontową ( białą)
- Wykończenie podłogi sceny i platform będzie wykonane z drewna ( deska sosna syberyjska lub okrętowa o grubości min. 5 cm, impregnowana, malowana na czarno).

Pomieszczenia centrum kultury. Zagadnienia akustyczne.

W obiekcie planuje się szereg pomieszczeń które wymagają adaptacji akustycznej w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Są to sale taneczne, sale zajęć muzycznych, sala prób muzycznych, garderoby artystów oraz sala obrad. W salach tych przewiduje się (po zapewnieniu wymaganej izolacyjności akustycznej przegród) na ścianach i sufitach materiały i ustroje akustyczne. Poziom hałasu dla wszystkich pomieszczeń lub grup pomieszczeń musi spełniać wymagania polskie i międzynarodowe odnośnie dopuszczalnego poziomu dźwięku od wszystkich zakłóceń hałasu. Wymagania dopuszczalnego poziomu dźwięku od wszystkich zakłóceń hałasu zgodnie z krzywą NC i dBA:
Sala teatralna (widownia i scena) –NC25 ( 30dBA)
Sale muzyczne, sal prób muzycznych NC25 ( 30dBA)
Sala obrad -- NC30(35dBA)
Foyer Sal teatralnych, halle, korytarze – NC35(40dBA)
Garderoby - NC30(35dBA)

Dla uzyskania założonych wymagań zastosowano szereg koniecznych zabezpieczeń izolacji akustycznej zarówno od dźwięków powietrznych jak i dźwięków materiałowych. Przewidziano zasady i rozwiązania techniczne budowlanej ochrony przed hałasem w przyjętym systemie konstrukcyjnym, zapewniające wysokie parametry izolacyjności akustycznej, pozwalające na zastosowanie właściwych przegród ściennych i stropowych („box in box”) Zastosowano we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na produkcję teatralną oraz w hałaśliwych pomieszczeniach technicznych: efektywne podłogi pływające, drzwi akustyczne, dźwiękochłonno – izolacyjne podwieszone sufity we wszystkich pomieszczeniach technicznych i pracowniach, garderobach oraz w przestrzeniach przebywania większej ilości ludzi ( foyer, poczekalnie aktorskie, kieszenie sceny, halle, korytarze).

Rozwiązania konstrukcyjne, instalacyjne i materiałowe.

Budynek ma w rzucie kształt zbliżony do leżącej litery „C” o przybliżonych wymiarach 40x30x30x20 .Jest to budynek średniowysoki (15m), posiadający 4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnację podziemną, która zawiera parking podziemny. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa i ścienna, oraz w części stropu nad salą teatralną strunobetonowa. Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej:
Płyta fundamentowa, ściany fundamentowe, ściany piwnic, ściany nośne, słupy , stropy, widownia sali koncertowej, schody, antresola, holl główny- żelbetowe monolityczne. Strop parkingu podziemnego żelbetowy monolityczne na słupach, konstrukcja stropodachu zielonego odwróconego. Konstrukcja stropu sali teatralnej- płyty stropowe strunobetonowe z betonu sprężonego. Sala teatralna oraz wyszczególnione sale ze względów akustycznych wykonane jako „box in box” ściany podwójne, zewnętrzne żelbetowe grubości 20 cm, wewnętrze murowane ceramiczne dla Sali gr. 25 cm, dla pozostałych sal 12cm., oddzielone wełną mineralną oraz izolacją antywibracyjną i akustyczną. Pozostałe ściany , ścianki działowe- ceramiczne. Dach- stropodach żelbetowy, dach płaski.

Kawiarnia na najwyższej kondygnacji dach przeszklony, ściany kawiarni przeszklone, przesuwne, sezonowo całkowicie otwierane.
Ocieplenie: wełna mineralna, styropian, styrodur.
Wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych: tynki w kolorze jasno szarym.
Elewacja: żaluzje pionowe , aluminiowe, perforowane, obrotowe.
Elewacja może być opcjonalnie sterowana elektronicznie, a w wersji ekonomicznej ręcznie z każdego pomieszczenia.

Projektuje się przyłączenie budynku do sieci wod-kan, energetycznej i ciepłowniczej, z miejscowej sieci ciepłowniczej w oparciu o węzeł cieplny. Ponadto przewidziano w budynku wentylację mechaniczną, wraz z klimatyzacją sali koncertowej, sali wielofunkcyjnej i sali tanecznych oraz Sali obrad. Wentylacja mechaniczna sali koncertowej zrealizowana zostanie poprzez rozprowadzenia powietrza pod fotelami widowni. Przewiduje się system z urządzeniami w wersji ‘’low noise’’ oraz stosowanie dużych przewodów, niskie prędkości powietrza i długie kanały pozwalające na efektywne tłumienie.

Rozwiązania izolacji przegród zewnętrznych budynku, ścian zewnętrznych, przeszkleń i posadzek zaprojektowano biorąc pod uwagę optymalne oszczędności energii do ogrzewania i chłodzenia budynku.
Całość koncepcji projektowej jest zgodna z obowiązującymi przepisami Sanepid , BHP i p-poż (dla kategorii budynku ZL I) Obiekt posiada wymaganą przepisami ilość ewakuacyjnych wyjść i klatek schodowych.
Całość dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Wykończenie wnętrz, detal architektoniczny.

Całość stylistyki Centrum Kultury Ruczaj została podporządkowana barwom i stylistyce zaprojektowanego logo- litery „C” na którą składają się różnobarwne paski.

Głównym elementem stanowiącym o rozpoznawalności budynku będą różnokolorowe ruchome żaluzje z perforowanego barwionego aluminium. Elewacja frontowa posiada charakterystyczny portal arkadowy, który tworzy sześć słupów w formie trapezowych ram żelbetowych, co tworzy przedpole i dodatkową przestrzeń publiczną dla budynku.
W części parkowej zaprojektowano aranżację z różnokolorowych słupków oświetleniowych. W przestrzeni foyer takie same słupki tworzą system wieszaków w szatni oraz system konstrukcji dla okolicznościowej galerii. Podobnie zaaranżowano klatki schodowe i balustrady. Sala teatralna posiada naścienne ustroje akustyczne , zaprojektowane w formie wykresu dźwięku lub piszczałek organowych, w bardziej stonowanej kolorystyce, lecz w formie spójnej z całym wystrojem centrum kultury.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl