Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie
nagroda

<<< powrót
  • Jakub Figel, Filip Kurasz
Skład zespołu:
  • Jakub Figel  
  • Filip Kurasz 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja funkcjonalno-­‐przestrzenna dotycząca zagospodarowania „Placu Centralnego” w Warszawie w obrębie ulic: Świętokrzyska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie. Autorzy, mając na uwadze przedstawione wytyczne komunikacyjne oraz konserwatorskie, w proponowanej koncepcji za cel nadrzędny przyjęli przywrócenie przestrzeni pieszym i uporządkowanie placu, aby wprowadzić nową atrakcyjną jakość.

1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

• Zachowanie czytelności istniejącego układu urbanistycznego zabudowań oraz przestrzeni całości założenia.
• Wpisanie w strukturę i charakter miejsca oraz znalezienie relacji między lokalnym a ponadlokalnym charakterem Placu.
• Odniesienie do tradycji użytkowania Placu, istniejących podziałów i elementów zagospodarowania.
• Zapewnienie poprawnego funkcjonowania Placu podczas imprez masowych oraz codziennego użytkowania przez różne typy interesariuszy.
• Stworzenie nowej współdzielonej pieszo-­‐rowerowej przestrzeni czytelnie integrującej teren opracowania z istniejącymi osiami widokowymi. Plac jako punkt orientacyjny.
• Stworzenie niekomercyjnych miejsc do siedzenia oraz miejsc z zielenią w celach relaksacyjnych sprzyjających tworzeniu więzi społecznych.
• Zakaz parkowania samochodów w obrębie placu. Miejsca postojowe ulokowane w parkingu podziemnym.
• Zastosowanie wskazówek przestrzennych w miejscach, w których użytkownicy podejmują decyzje dotyczące ruchu.
• Zaprojektowanie bezprogowego placu dostępnego dla ludzi z ograniczoną możliwością poruszania m.in. osób starszych, niepełnosprawnych, opiekunów z dziećmi.

2. IDEA PROJEKTU

„Plac centralny” to miejsce, które w swojej nazwie przywołuje wiele odniesień. Położenie pryncypialne w odniesieniu zarówno miejskim jak i ogólnopolskim staje się głównym punktem orientacyjnym na mapie wśród mieszkańców i turystów. Podkreśla to jego lokalizacja przy ikonicznym Pałacu Kultury i Nauki w ścisłym centrum Warszawy. W ten sposób powstała idea palca wskazującego na teren placu, który w efekcie pozostawia swój odcisk. Wgłębienie powstałe poprzez wskazywanie przez ludzi na mapie tego miejsca obrazuje lokalizację środka ciężkości oraz siłę oddziaływania na otaczającą przestrzeń.

3. KOMUNIKACJA

Plac postanowiono wyłączyć z ruchu kołowego przeznaczając go jedynie użytkownikom pieszym i poruszających się na rowerach. Dojazd do nowoprojektowanych budynków w około placu proponuje się poprzez drogi wewnętrzne łączące ul. Marszałkowską i Emilii Plater zarówno od północnej jak i południowej strony Pałacu Kultury i Nauki. Południowa droga ma umożliwić dojazd dla autobusów/autokarów do projektowanego pod placem przystanku. Dojazd do parkingu podziemnego dla samochodów osobowych lokalizuje się poprzez tunel u wylotu ulicy Złotej. W obecnej konfiguracji postanowiono nie ingerować w przystanki komunikacji miejskiej.

4. FORMA I FUNKCJA

Owalny kształt zagłębienia zlokalizowany w prostokątnym obrysie placu ma uplastycznić przestrzeń zapraszając użytkowników do środka, traktując każdego z osobna w równy sposób. Forma ta wzmaga interakcje społeczne nakierowując ich do centralnego punktu. Plac podzielony jest na strefy. Jego celem jest wytworzenie węzła, tzw. hub’a kulturowego znajdującego się w sercu warszawskiego śródmieścia. Zadaniem tego zabiegu jest pobudzanie użytkowników przestrzeni do działania. Główna strefa to przestrzeń relaksacyjna w zagłębieniu, gdzie można zwolnić tempa, przysiąść, pokontemplować, przejrzeć prasę czy poczytać książkę na betonowych ławach. Przestrzeń ta może stać się tymczasową sceną na masowe imprezy, koncerty, kino letnie, sztuki teatralne, przemówienia, wystawy, pokazy mody, taniec uliczny, gry terenowe dla dzieci. Pozostała przestrzeń przy zagłębieniu to miejsce na targi (designu, książki, sztuki), festiwale jedzeniowe (śniadania, foodtrucki), strefa kibica, antykwariat. W części między PKiN i zagłębieniem przewiduje się możliwość organizowania defilad.

5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, TECHNICZNE I FUNKCJONALNE.

Plac podniesiono względem tarasu znajdującego się przed wejściem do PKiN wyrównując w ten sposób spadki oraz różnice terenu. Styl, jakość i materiały wykorzystane w projekcie zagospodarowania terenu placu mają realizować główne założenia kompozycyjne koncepcji, a w szczególności wpływać́ na łatwe użytkowanie tej przestrzeni przez osoby niepełnosprawne i osoby po raz pierwszy przebywające na tym terenie. Umożliwienie swobodnego przepływu pieszych w dowolnym wybranym kierunku oraz polepszenie orientacji w przestrzeni wpłynie na zwiększenie odsetku zatrzymań w obrębie placu.

5.1. NAWIERZCHNIA

W projekcie odniesiono się do istniejącej siatki (gridu) znajdującej się w posadzce przed PKiN. Postanowiono kontynuować ten wzór. W miejscu zagłębienia siatka ta podkreśla wizualnie powstałe wtłoczenie (odcisk palca). Zastosowany materiał to wielkoformatowe dylatowane nawierzchnia betonowa. Plac zaprojektowano jako bezprogowy.

5.2. MEBLE MIEJSKIE

Na placu zaprojektowano niekomercyjne meble miejskie. Są to betonowe elementy małej architektury wpasowane w proponowaną siatkę (grid). Ich kubiczna forma zmienia się w zależności od funkcji. Sześcian staje się zarówno parkingiem dla rowerów, siedziskiem, zielonym miejscem do wypoczynku oraz zabaw dla dzieci. Dodatkowo proponuje się lokalizację komercyjnych czasowych ogródków gastronomicznych z parasolami w obrębie PKiN oraz nowo projektowanych budynków.

5.3. OŚWIETLENIE

W obszarze placu zastosowano różne rodzaje oświetlenia. Dla podkreślenia idei w posadzce po obwodzie okręgu zastosowano liniowe oświetlenie LED. W projekcie znajdują się również lampy o prostej, nowoczesnej formie zbudowane z prostokątnych ocynkowanych profili stalowych o przekroju kwadratowym w kolorze grafitowym.

5.4. ZIELEŃ

W wyznaczonych kubikach zaprojektowano nasadzenia drzew. Nieprzypadkowa lokalizacja ma za zadanie wytworzyć dodatkowe wnętrze na placu oraz nakierowywać przechodniów do środka -­ centrum, podkreślając przy tym główne osie kompozycyjne placu. W zróżnicowane wysokością betonowych sześciennych donicach nasadzono różne gatunki traw. Celem dodania ww. zieleni jest humanizacja przestrzeni placu. We wszystkich przypadkach zaprojektowana zieleń uwzględnia istniejącą infrastrukturę podziemną.

5.5. DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W projekcie placu uwzględniono potrzeby związane z ruchem osób o ograniczonej mobilności i ograniczonej percepcji przestrzeni, takich jak osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz inne osoby z dysfunkcją ruchu, słuchu lub wzroku. Pod uwagę wzięto również osoby z wózkiem dziecięcym i dzieci do lat pięciu. Zlikwidowanie barier takich jak uskoki i progi, zastosowanie równych i nieśliskich nawierzchni, a także odpowiedniej sygnalizacji, informacji i oświetlenia w przestrzeni ma za zadanie stworzyć plac przyjazny dla każdego typu użytkowników. Wymiary zastosowane w projekcie są zgodne ze standardami i wytycznymi dróg dla pieszych w m.st. Warszawie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl