Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie
nagroda

<<< powrót
  • Antoni Domicz
Skład zespołu:
  • Michał Czeszejko-Sochacki  
  • Antoni Domicz  
  • Małgorzata Pizio-Domicz  
  • Dawid Wiśniewski  
  •  
  •  
  • http://www.domicz.opole.pl/  
  •  

Opis koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Placu Centralnego w Warszawie

Projekt jest odpowiedzią na problem pogodzenia dwóch z pozoru wykluczających się wymogów – zapewnienia reprezentacyjnej przestrzeni otwartej na wszelkie działania i imprezy masowe, wizytówki stolicy, czyli placu „od święta” i stworzenia kameralnego, przyjaznego miejsca sprzyjającego codziennej aktywności ludzi, czyli placu „na co dzień”.

Reżyserem placu jest woda wypełniająca okresowo centralną kwadratową płaszczyznę, zmniejszająca powierzchnię kolejno do kształtu naturalnego jeziora, reminiscencji historycznej trybuny, by znikać całkowicie w okresach intensywnego użytkowania. Dzięki temu niezależnie od zmniejszającej się ilości osób na placu, nigdy nie będzie poczucia pustki, plac będzie tętnił życiem, „oddychał wodą”.

Woda jest ważnym czynnikiem kreacji i katalizatorem zdarzeń, jednak równie istotnym aspektem propozycji projektowej są względy ekologiczne. Para wodna, mgła wydostająca się z dysz w posadzce, może częściowo przesłaniać sąsiednie budynki łagodząc ich wizualną agresję, a także poprawiać parametry powietrza w centrum miasta w okresach suszy i upału. Mgła może być też tłem mapowania artystycznych prezentacji oraz wizualizowania przedwojennych kamienic i ulic.

Scenariusze

Funkcje budynków otaczających Plac Centralny determinują w dużej mierze sposób jego użytkowania. Plac będzie dedykowany sztuce. Będzie miejscem spektakli teatralnych i muzycznych, plenerowych wystaw i performansów. Zmienne obszary pokryte cienką taflą wody służą i sprzyjają różnym skalom imprez. Pusty, pozbawiony wody plac będzie wykorzystywany do organizacji imprez masowych i targowych, a w nocy i w okresach małego ruchu nawierzchnię placu pokryje lustrzana tafla wody. Najpóźniej woda odpłynie z prostokątnej powierzchni zajmowanej obecnie przez trybunę.

Woda sama w sobie będzie atrakcją i niczym gigantyczna kałuża będzie przyciągać nie tylko najmłodszych.

Elementy placu

Woda – kwadrat –> jezioro –> trybuna


• Para wodna – nawilżanie + przesłanianie, ekran prezentacji multimedialnych, dodatkowe efekty spektakli, poprawa jakości powietrza w centrum miasta
• Posadzka – przedstawienie układu urbanistycznego przedwojennej zabudowy dwoma odcieniami ciemnoszarych płyt granitu płomieniowanego
• Zieleń – skwer ekranujący plac od strony ulicy, szpalery drzew wzdłuż dróg-pochylni przylegających do PKiN, zespoły drzew pomiędzy TR i MSN oraz symetryczne przy planowanym budynku (lub przejściu między budynkami - zalecane)
• Siedziska – schody podgrzewane uzupełnione w miarę potrzeb demontowalnymi ławami
• Trybuna – Pozostawienie trybuny w obecnej lokalizacji w związku ze zmianą przestrzennego obrzeża placu nie wydaje się właściwe. Przesunięcie trybuny bliżej budynku PKiN w osi głównego wejścia jest możliwe, lecz wymaga rozważenia konserwatorskiego i analiz w związku z ingerencją w obecny układ przestrzenny pałacu i zostało zaznaczone jako opcjonalne. Prostokątna tafla wody jako reminiscencja trybuny znajduje się dokładnie w miejscu jej obecnej lokalizacji.
• Oświetlenie – podświetlenie tafli wody, iluminacja reflektorami na gzymsach budynków, podświetlenie podcieni budynków otaczających plac
• Wyposażenie dodatkowe – demontowalne, przestawne ławy, krzesła, trybuna ustawiana tak, by tłem imprez była Warszawa, a nie PKiN
Konfiguracja – poziom placu wyrównany zgodnie z mpzp do rzędnej +36,00 z obniżeniem 5cm w obszarze niecki i niewielkimi skosem w kierunku TR i ul. Marszałkowskiej; pochylnie dojazdów przylegających do PKiN

Podstawowe informacje techniczne

Plac, a szczególnie jego fragment przeznaczony do wypełniania wodą, podzielony jest cienkimi liniami odwodnień szczelinowych, które pełnią rolę odpływów i napływów. Woda dostarczana jest grawitacyjnie z szeregu zbiorników, filtrów i pomp umieszczonych w podziemnym pomieszczeniu pod górnym tarasem placu. Obustronne przelewy szczelinowe znajdują się na granicy odrębnych obszarów napełniania.

Generatory pary wodnej wraz z nagrzewnicami będą umieszczone bezpośrednio pod płytą stropową garażu z zachowaniem 4,5-metrowej skrajni dla samochodów ciężarowych, lub w boksach na stanowiskach postojowych. Przewiduje się podgrzewanie wody w okresie zimowym dla uzyskania efektu parowania powierzchni.

Na schodach terenowych i placu przewiduje się wykonie zaślepianych otworów, które będą wykorzystywane do okresowego montowania ławek i ew. innych elementów tymczasowych. Przewiduje się zamontowanie kilku szafek z elektrycznych ukrytych w posadzce placu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl