Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczna zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 45 wraz z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni
II nagroda

<<< powrót
 • Rewizja grupa projektowa
Skład zespołu:
 • Paul Cetnarski,  
 • Krzysztof Grześków  
 •  
 • współpraca:  
 • Bartosz Bubniewicz,  
 • Karolina Tadek  
 •  
 •  
 • http://www.rewizja.com.pl/  
 •  

27 ha. powierzchni, 102 kwatery i 31 tysięcy nagrobków. Radomski cmentarz komunalny to 3 pod względem wielkości nekropolia w Polsce. Nietypowy nie tylko pod względem wielkości ale również charakterystycznego planu zagospodarowania zaprojektowanego przez Ryszarda Rodaka. Ponad 60 lat temu powstał projekt z główną osią od wejścia i układem prostopadłych do niej alejek z kwaterami w kształcie trapezów, które w rezultacie — zbiegają się promieniście z centralnym placem. Plac przypomina gwieździste założenie miasta Kharlsrue, przy czym jego centralna część nigdy nie została zrealizowana a powstała tam chłodnia — zaburzyła czystość geometryczną planu.

Ranga cmentarza, ta historyczna i jego elegancja w planie nasuwają rozwiązania porządkujące stan istniejący — w tym przypadku, geometryzacja centralnego placu (podłużny prostokąt), dopełnienie przylegających kwater grobowych (zwiększenie ilości grobów o 89) oraz ustawienie dominanty na osi kompozycyjnej — podkreślającej zarówno planowany układ głównej osi jak i nowopowstałą oś północną od strony północnego wejścia.

Zagospodarowanie terenu i Kolumbarium

W centralnej części placu, na przecięciu głównych osi, ulokowana została wieża (kolumbarium). Nazwa kolumbarium bierze się z włoskiego słowa „colombaia”(„gołębnik”). Pierwotnie były to wolnostojące struktury w formie wież, a w średniowiecznej Europie były one symbolem statusu i władzy. Ich posiadanie było regulowane prawem. Wieża-kolumbarium na Firleju ma potencjał aby stać się symbolem jednej z największych nekropolii w Polsce i uporządkować wszystkie problemy urbanistyczne nawarstwiające się w ostatnich latach.

Regularny plac wyłożony kostką bazaltową, oświetlony został punktami świetlnymi rozmieszczonymi na siatce podkreślającej jego formę. Przez jego środek przebiega rampa prowadząca na poziom -1 (-2.4m). Tu zaczyna się droga pożegnania zmarłego. Schodząc 40 metrową rampą zbliżamy się do wieży składającej się z 1776 prefabrykowanych elementów żelazobetonowych. Są to ramy do których podczas pochówku wkładana jest urna z wygrawerowanym wkładem. Wieża początkowo pusta, wypełniana jest prochami zmarłych, to pamięć o nich tworzy finalny wygląd wieży.

Nisza która otacza wieżę umożliwia spędzenie chwili w ciszy i odseparowania się od reszty ludzi odwiedzających cmentarz. Dodatkowo 6 pierwszych rzędów prefabrykowanych elementów pozostaje puste co daje możliwość składania w nich kwiatów i zniczy, powodując, że nisza będzie zawsze miejscem celebracji osób których prochy zostały tutaj pochowane.

Urny osadzane są w wieży przy użyciu podnośnika nożycowego, zapełniając z czasem coraz większą liczbę pustych miejsc. Z biegiem lat, wieża staje się pełna, a światło do niej wpada tylko i wyłącznie przez prochy osób które odeszły, wertykalizm podkreśla ich ponadziemską drogę — komunikację między tym co ludzkie i tym co ponad.

Budynek Chłodni

Projekt zakłada uproszczenie elewacji chłodni poprzez wyrównanie wysokości wszystkich otworów okiennych (przy pozostawieniu istniejących nadproży). Dodatkowo projektowany jest otwór drzwiowy do holu wejściowego od strony południowej co w znacznym stopniu ułatwi komunikację. Ponadto budynek należy ocieplić i otynkować (tynk biały, gładki barwiony w masie)

Rozwiązania materiałowe

Do momentu przeobrażeń ustrojowych na grobach pochowanych dominowało lastryko i beton, natomiast od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły pojawiać się nagrobki z kamienia. Konstrukcja kolumbarium ze względu na koszty wykonana jest z żelazobetonu barwionego w masie na kolor biały, natomiast same wkłady mogą być wykonane z dowolnych materiałów używanych obecnie do produkcji nagrobków. Nawierzchnia placu centralnego wykonana jest z kostki bazaltowej 10cmx10cm, rampy, mury oporowe oraz wszystko co znajduje się poniżej poziomu 0 obłożone zostało płytami bazaltowymi o wymiarach 40cmx40cm.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl