Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Budynku Wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku
Praca konkursowa

<<< powrót
 • WZAP - Wojciech Zaborniak Architekci
Skład zespołu:
 • Wojciech Zaborniak  
 • Bogue Trondowski (BTARCH)  
 • Paweł Abramowicz  
 • Dorota Cichoń  
 • Krzysztof Ignaciuk  
 • Hubert Gajda  
 • Robert Gajda  
 •  
 •  
 • http://wzap.pl/  
 •  

Założenia urbanistyczno-architektoniczne.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych obiektów historycznych (zespół Bramy Wyżynnej, Złota Brama, Dwór Bractwa św. Jerzego), które stanowią lokalne dominanty w tkance urbanistycznej. Dlatego też na samym początku procesu projektowego, jednym z założeń było stworzenie obiektu, który nie konkuruje z otoczeniem, który uzupełnia tkankę urbanistyczną, podkreślając układ zespołu Bramy Wyżynnej i domyka plac Targu Węglowego.

Budynek zaprojektowano zgodnie z zapisami MPZP maksymalnie wykorzystując warunki w nim zawarte, zarówno co do powierzchni jaki i wysokości. Kubaturą projektowany budynek nawiązuje do budynku Narodowego Banku Polskiego - czytany jako jednobryłowy z dodatkową kubaturą w formie unoszącego się prostopadłościanu od ul. Wały Jagiellońskie (w sąsiedztwie kamienicy nr 8), który podkreśla naziemny pasaż między tą ulicą a Targiem Węglowym. Kubik ten swoją przeszklona elewacją otwiera się na przejście podziemne zlokalizowane wzdłuż ulicy Wały Jagiellońskie oraz „łapie” wzrok podróżujących samochodem.

Kolejnym akcentem w bryle budynku jest podcięcie w elewacji południowej (od strony Bramy Wyżynnej). Podcięcie to w jasny sposób definiuje granicę placu na poziomie -1 oraz poprzez swój dynamiczny charakter zachęca do zejścia w dół z Targu Węglowego do usług pod poziomem parteru i odwrotnie podkreśla moment wyjścia z tunelu poziemnego (prowadzącego z Forum Gdańsk) na Targ Węglowy.

Elewację budynku od strony zachodniej (ul. Wały Jagiellońskie) skomponowano tak, by korespondowała z sąsiednią zabudową historyczną. Narożnik południowo-zachodni nawiązuje do gabarytów Bramy Wyżynnej, kompozycja tej elewacji nawiązuje do układu uwidocznionego na elewacji budynku Banku Polskiego, okna na unoszącym się kubiku nawiązują do gabarytu kamienicy nr 8. Elewacja południowa z pionową artykulacją czytana jest jako jeden element, odchylony wzdłuż linii zabudowy określonej w MPZP, z opisanym powyżej podcięciem. Od strony wschodniej (Targ Węglowy) artykulacja elewacji jest jednolita, z lokalnymi wycofaniami, nawiązującymi do historycznych podziałów kamieniczek. Podziały te akcentują dodatkowo wysunięte ramy stolarki okiennej.

Powiązania formalne budynku z otoczeniem ilustruje poniższy schemat.

Założenia funkcjonalne.

Budynek podzielony jest na dwie podstawowe funkcje zamknięte w jednej bryle – biurową w części zachodniej i hotelową w części wschodniej. Posiada dwie kondygnacje podziemne oraz sześć kondygnacji nadziemnych. Ostatnia z nich – w ramach poddasza - mieści odpowiednio biura i pokoje antresolami.

Z obu stron budynek otwiera się parterami (usługami i wejściami do obu funkcji budynku) na ulicę i plac. Wyjątkiem jest część południowa w której usługi poziomu -1 sąsiadują z dolnym placem będącym przedłużeniem przejścia podziemnego z Forum Gdańsk.

Dach budynku od stron wschodniej i zachodniej podąża za linią elewacji. W części hotelowej, od strony Targu Węglowego, artykułowany jest otwarciami związanymi z tarasami dwukondygnacyjnych apartamentów zlokalizowanych na poddaszu.

Część hotelowa mieści odpowiednio:
• w Etapie 1 inwestycji:
135 pokoi, 8 apartamentów i 6 apartamentów dwupoziomowych – razem 149 jednostek
• w Etapie 2 inwestycji:
dodatkowe 117 pokoi i 3 apartamenty dwupoziomowe – razem 120 jednostek
• Łącznie:
(dla Etapu 1 i 2): 252 pokoje, 8 apartamentów i 9 apartamentów dwupoziomowych - razem 269 jednostek

Opis rozwiązań technicznych i wybranych materiałów budowlanych.

Charakter elewacji nadają szlachetne, a jednocześnie tradycyjne materiały, nawiązujące do okolicznej zabudowy:
- cegła elewacyjna jako materiał dominujący;
- blacha tytanowo-cynkowa w systemie horyzontalnych paneli wykorzystana jako pokrycie połaci dachowych;
- ta sama blacha tytanowo-cynkowa wykorzystana jako elementy artykulacji elewacji;
- żaluzje aluminiowe w kolorze zbliżonym do blachy, pokrywające eksponowane powierzchnie przeszkleń w ramach połaci dachowych oraz na częściach przeszklonych elewacji;
- ślusarka aluminiowa wraz z charakterystycznymi fartuchami ram okiennych – w części hotelowej - w kolorze zbliżonym do blachy;
- przeszklenia części biurowej oraz całego przyziemia w systemie słupowo-ryglowym, beznakładkowym, z widocznym łączeniem szklenia.


Zwarta bryła budynku w połączeniu z podwyższonymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych pozwoli na zminimalizowanie strat energetycznych i osiągnięcie wysokiej sprawności energetycznej.

Rozwiązania techniczne i materiały przyjęte w opracowaniu konkursowym powinny umożliwić uzyskanie przez budynek certyfikatu LEED na poziomie platynowym.

Z jednej strony należy przyjąć rozwiązania pozwalające minimalizować zapotrzebowanie na media w budynku (m.in. sensoryczne krany, bezwodne pisuary, systemy monitorowania zużycia energii). Przewidziano dodatkowe rozwiązania funkcjonalne, jak parking dla rowerzystów wraz zapleczem sanitarnym, które zapewniają podwyższoną ocenę w systemie certyfikacji LEED, jednocześnie zwiększając komfort użytkowników budynku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl