ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Architekt Marcin Giedrowicz
Skład zespołu:
  • dr inż. arch. Marcin Giedrowicz  
  •  
  • inż. arch. Malwina Radecka  
  • inż. arch. Jakub Wójtowicz  
  • inż. arch. Mateusz Zieliński 

1. IDEA BUDYNKU I JEGO PROJEKTOWANEGO OTOCZENIA

Główna idea projektu opiera się na próbie połączenia nowo projektowanego budynku z istniejącą tkanką miejską oraz systemem zieleni miejskiej. Gorzów Wielkopolski posiada wiele przestrzeni zielonych, brak jest jednak punktu centralnego – dlatego nowo powstały plac, w dużej mierze obsadzony trawą, ma szansę stać się miejscem spotkań mieszkańców. Istotne było również połączenie tego placu z parkiem po drugiej stronie projektowanego terenu poprzez zorganizowanie wewnętrznego dziedzińca. Stanie się on okazją do organizowania spektakli, warsztatów czy po prostu spędzania wolnego czasu. Jednocześnie jest punktem startowym do dalszej eksploracji miasta w pozostałych kierunkach.

Uzupełniona została pierzeja ulicy Wełniany Rynek poprzez dodanie budynków o wysokości sąsiedniej kamienicy. Pozwoliło to na spełnienie wymogów programu funkcjonalnego. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych i zawiera wszystkie niezbędne funkcje potrzebne dla działalności MOS i MCK. Układ budynku zakłada rozdzielenie poszczególnych funkcji na każdą kondygnację, przy czym ostatnia kondygnacja to pokoje hotelowe dla gości oraz pracownie dla artystów. Na parterze ulokowano, oprócz Galerii Hasiora i Galerii BWA, kawiarnię oraz salę edukacyjną. Przestronne foyer może służyć również, jako kolejna przestrzeń wystawiennicza. Na wyższych piętrach znajdują się biura oraz pomieszczenia związane z funkcjonowaniem Sali Widowiskowej. Zarówno budynek MCK, jak i MOS posiadają osobne wejścia i są od siebie niezależne.

Detal na fasadzie budynku od strony Chrobrego stał się główną inspiracją, która została wykorzystana przy projektowaniu elewacji. Układ mijających się żyletek jest odniesieniem do modernistycznej architektury i stanowi interesujący walor. Motyw ten został również wykorzystany do zaprojektowania jednego z placów, poprzez podzielenie go na mijające się moduły. Niektóre z nich zostały wyniesione do góry, oddzielając przestrzeń rekreacyjną od zgiełku ulicy i tworząc intymny charakter. Aby zróżnicować charakter terenu, część modułów została pokryta zielenią, żwirem lub obsadzona wysokimi drzewami.

2. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA REALIZACJI

Projekt powstał w oparciu o ekspertyzy techniczne oraz materiały bazowe udostępnione przez organizatora konkursu. Po dokładnej analizie stanu istniejącego i ze stawieniu jej z wymogami dla nowej funkcji podjęto decyzję o całkowitym usunięciu przegród oraz wszystkich elementów niekonstrukcyjnych w obrębie istniejącego budynku. Zabieg ten pozwolił nam na swobodne kształtowanie nowoprojektowanego rzutu w sposób, który ogranicza do minimum prace ingerujące w istniejący układ konstrukcyjny.

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Najważniejszą zmianą w układzie konstrukcyjnym istniejącego budynku jest podwyższenie stropu znajdującego się nad nową, dużą salą wystawienniczą (wewnętrzna jednokondygnacyjna część budynku). Podwyższenie to, wymagane do zapewnienia pełni funkcjonalności sali, stało się możliwe poprzez wymianę dużej części ciężkiego stropodachu żelbetowego na lżejszy szklany dach o konstrukcji stalowej. Taki zabieg oprócz dodania walorów estetycznych i funkcjonalnych, pozwolił również uniknąć prac związanych z wzmacnianiem fundamentów istniejących słupów po podniesieniu stropu.

Zmianie ulegnie aktualny układ komunikacji pionowej. Klatki schodowe oraz szyby windowe zostaną umieszczone w sposób zapewniający komfort codziennego użytkowania oraz szybką ewakuację. Zmiany te zostaną wykonane z poszanowaniem istniejącego układu stropów.

Przewidziano wymianę ścian elewacyjnych budynku, wprowadzając nowe warstwy izolacyjne spełniające aktualne normy oraz dostosowując ich wygląd do całości projektu.

CZĘŚĆ NOWOPROJEKTOWANA

Założono posadowienie budynku na układzie stóp i płyt fundamentowych, monolitycznych, wylewanych z betonu, zbrojonych dołem lub dołem i górą. Jednocześnie uwzględniono możliwość wprowadzenia zmian zależnych od uzyskania bardziej precyzyjnych informacji geotechnicznych w dalszym etapie projektu.

Ze względu na wymagane duże rozpiętości stropów oraz prostotę projektowanego budynku przyjęto konstrukcję monolityczną, słupowo płytową bazującą na siatce słupów o szerokości 400 mm.

Obciążenia poziome przenoszone są pośrednictwem płyt stropowych na ściany konstrukcyjne, usztywniające wykonane, jako monolityczne, zbrojone obustronnie.

Konstrukcje stalowe (świetlik nad salą wystawienniczą) wykonane będą w zakładzie obróbki stali, a następnie składane na miejscu.

3. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Kolorystyka projektowanego budynku ma stanowić uzupełnienie dla otaczającej przestrzeni. Zdecydowano się na kolory stonowane, uspokajające koloryt przestrzeni wokół. Zmianą dla istniejącego budynku biurowego ma być powrót do estetyki modernizmu – przywrócenie białych tynkowanych ścian oraz podkreślenie poziomych kierunków przez wymianę stolarki okiennej na aluminiową w kolorze antracytowym. Proponuje się także odnowienie
i podkreślenie detalu na budynku od strony ulicy Chrobrego.

Elewacja budynku nowo projektowanego została zaprojektowana z wykorzystaniem betonowych elementów prefabrykowanych, a na poziomie parteru i we wnętrzu dziedzińca proponuje się powtórzenie detalu z istniejącego budynku – wykonanego z płyt włókno-cementowych w kolorze grafitowym. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna ujednolicona w budynku projektowanym i istniejącym – aluminiowa w kolorze antracytowym.

Tarasy w obu częściach budynku pokryte kompozytowymi deskami tarasowymi w odcieniu orzecha.

Przeszklony dach nad dużą salą BWA w MOS’ie projektuje się z szkła systemowego bezpiecznego i o odpowiednich parametrach przewodności cieplnej i akustyki. Mocowane na podkonstrukcji aluminiowej ułożonej na dźwigarach stalowych.

Wnętrza projektuje się, jako jasne i otwarte przestrzenie. Posadzki w przestrzeniach ogólnodostępnych, takich jak foyer, galerie, hole projektuje się, jako wylewane w kolorze jasno-szarym. Ściany wykończone jasnym betonem architektonicznym lub białymi elementami akustycznymi.

Ściany w Sali widowiskowej zostają pokryte panelami akustycznymi, które stanowią nawiązanie do detalu elewacji. Sufit podwieszany projektuje się, jako wykonany z drewna klejonego o jasne kolorystyce.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl