Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów wiślanych.
Wyróżnienie

<<< powrót
 • Mateusz Piwowarski, Magdalena Błeszyńska, Małgorzata Kasińska, Jarosław Ostrowski, Marta Wieczorek
Skład zespołu:
 • Autorzy:  
 • Magdalena Błeszyńska,  
 • Małgorzata Kasińska,  
 • Jarosław Ostrowski,  
 • Mateusz Piwowarski  
 •  
 • Architekt krajobrazu: Marta Suszyńska (Wieczorek)  
 • Wizualizacje: Coalide https://www.coalide.com/  
 • Zdjęcia terenu: Marcin Lubecki  
 • Zdjęcia z drona: Wojciech Radwański | Ra2nski  
 • Współpraca: Marlena Zadros 
1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Nadano nowoprojektowanej przestrzeni miejskiej przy zróżnicowanej intensywności zagospodarowania spójny charakter, tak aby odbiór przestrzeni był atrakcyjny dla użytkowników na każdym fragmencie założenia.
Stworzono atrakcyjną przestrzeń publiczną dającą swobodę jej wykorzystania dzięki zastosowaniu elementów multifunkcjonalnych i rozwiązań nie narzucających użytkownikowi sposobu jej korzystania. Dodatkowo umożliwiono wykorzystanie tych przestrzeni w różnorodny sposób tak aby sposób ich kształtowania był skierowany do każdej grupy użytkowników, mieszkańców i turystów. Zachowano ogólny charakter Skweru Khala jako zieloną przestrzeń miejską stanowiącą pomost pomiędzy ścisłą zabudową miejską, a terenami rekreacyjnymi nad Wisłą.
Wykreowano przenikanie się przestrzeni zabudowanych i otwartych oraz wprowadzono łagodnie użytkownika w strefę bulwarów, poprzez strefy przejściowe w zabudowie kształtowanej w formie struktury budynków wpisujących się w zaprojektowany krajobraz terenów nad Wisłą. Wykorzystano i wzmocniono potencjał miejsca jako węzłowego punktu komunikacji publicznej i indywidualnej istniejącej stacja metra. Zaprojektowano pełne otwarcie się na Wisłę w formie zapraszającej architektury i otwartej przestrzeni. Podkreślono stały kontakt z rzeką poprzez wykształcenie nowych sposobów oglądania rzeki oraz utrzymano podstawowe założenia biura RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - zgodnie z wytycznymi konkursu.
2. KONTEKST PRZESTRZENI2. KONTEKST PRZESTRZENI
Istniejące zagospodarowanie Bulwarów wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, aż do Mostu Poniatowskiego nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki niesie za sobą obecność rzeki w mieście. Kierując się chęcią zmiany stanu faktycznego zaproponowano szereg rozwiązań, które przyczyniają się do aktywizacji przestrzeni, usprawnienia komunikacji, uporządkowania aktywności i przede wszystkim lepszego odbioru tych terenów w skali całego miasta. Podczas analiz projektowych ważne było odnalezienie mocnych punktów zastanego obszaru. Sercem projektu - miejscem gdzie zgodnie z wytycznymi ma powstać zespół budynków o wielofunkcyjnym charakterze, jest obecny Skwer Kahla. Teren ten aktualnie tworzy łącznik pomiędzy zabudową miasta, posiadającą swoją wyraźną granicę w pierzei ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, a rzeką Wisłą. Fragment ten obecnie jest w dużej części porośnięty niską trawą z dosyć chaotycznym układem ścieżek. Stanowi neutralny element nie przysłaniający rzeki dla użytkowników obiektów znajdujących się przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, a użytkownikom przestrzeni nadwiślańskich daje możliwość kontaktu ze zwartą tkanką miejską, kształtowaną w tym miejscu w tradycyjny sposób kwartałowej struktury. W procesie projektowym ważne stało się podkreślenie takiej funkcji terenu jako strefy przejściowej - łączącej miasto i rzekę w sposób łagodny. Pragnąc przy tym zachować obecny - trawiasty, charakter terenu zdecydowano się na zaprojektowanie struktury budynków przekrytych pod zielonym dachem użytkowym, który nadal będzie pełnić funkcję zielonego placu z wzbogaceniem o jeden ważny element- stanie się on punktem obserwacyjnym panoramy nadwiślańskiej. Aby eksploracja terenu była możliwa w jeszcze większym stopniu bryła budynku nie jest jednolita, została podzielona przejściami na mniejsze fragmenty, których szerokość zwiększa się w kierunku Wisły. Teren posiada również wyraźne ograniczenia w lokalizacji zabudowy. W związku z przebiegiem Wisłostrady pod obszarem opracowania, teren jest zróżnicowany wysokościowo poprzez układ skarp wynikający z konstrukcji tunelu, tym samym nowoprojektowany budynek sportowy został wpisany w skarpę tak aby aktywności sportowe nie przeszkadzały pozostałym użytkownikom bulwarów odpoczywać w ciszy i spokoju. Zastany układ nadbrzeża Wisły z mocnym elementem linearnym w formie schodkowej został zachowany a projekt zakłada odtworzenie charakteru tego miejsca wzbogacając go o elementy małej architektury takie jak pochylnie, donice z zielenią, leżaki czy w poszerzeniach tarasowych przy Moście Poniatowskiego tramwaju wodnego oraz plaży miejskiej z ułatwieniem dostępu osobom niepełnosprawnym.
3. OGÓLNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - URANISTYKA I ARCHITEKTURA

3.1. KOMPOZYCJA

Podstawowe założenia:
- podkreślono linearny charakter nabrzeża spacerowego wzdłuż Wisły poprzez kontynuację ciągłego elementu zagospodarowania terenu - klamry spinającej dwa naprzeciwległe punkty wejściowe na teren opracowania;
- określono kierunek rzeki jako kręgosłup kompozycyjny spinający ze sobą nie tylko dwie części miasta, ale także wnętrza krajobrazowe powstałe bezpośrednio przy niej;
- podporządkowano przestrzeń lewobrzeżnych nadwiślańskich terenów siatce nieregularnych linii, biegnących ukośnie, przecinających się ze sobą, tworzących tym samym naprzemiennie intymne, zamknięte enklawy i otwarte przedpola wodne, idealne do wykorzystania ich jako scena plenerowa czy plac eksponujący obiekty architektoniczne;
- dostosowano teren dla potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwiając dostęp do strefy nadbrzeży bulwarów poprzez wprowadzenie pochylni;
- otwarto się na rzekę i teren nadbrzeżny bulwarów - połączenie widokowe tych stref z nowoprojektowanymi przestrzeniami i obiektami;
- zaprojektowano obiekt o dynamicznej formie architektonicznej harmonijnie wpisujący się w kontekst otoczenia tworzący symbol miejsca
- uzyskano nie przytłaczającą formę zespołu budynków o łagodnym wyniesieniu ponad teren, stanowiącą ramy do kieszeni urbanistycznych z przestrzeniami publicznymi o kameralnym charakterze z dodatkowymi funkcjami usługowymi
- podkreślono osie widokowe i kompozycyjne poprzez przecięcia bryły budynku
- nadano funkcji wejścia charakter bramy na teren opracowania z terenów sąsiadujących z otwarciami na rzekę w formie przeszklonych przegród
- zachowano kontynuację podstawowych założeń biura RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - zgodnie z wytycznymi konkursu.
3.2. POWIĄZANIA
Obszar opracowania jest dostępny bezpośrednio z przedłużenia ulic Jaracza i Tamka. Jako że obszar opracowania jest terenem o cechach założenia parkowego, projekt zakłada podkreślenie jego charakteru po przez zaakcentowanie granicy pomiędzy zabudową pierzejową po stronie zachodniej ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nowoprojektowanym kwartałem. Dzięki temu zabiegowi podniesiono jakość rekreacji terenu oraz uzyskano efekt odmienności przestrzennej, która zachęca do odwiedzenia trenów nadwiślanych.
3.3. ZABUDOWA

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH

Struktura obiektów wielofunkcyjnych stanowi ważny element zagospodarowania terenu, nie jest jednak nadrzędnym elementem przestrzennym. Forma została zaprojektowana w taki sposób by o budynku można było mówić jednocześnie jako o architekturze jak i przestrzeni publicznej. Ze względu na ten aspekt można podzielić go na trzy części:
- zielony dach - szeroki widokowy taras miejski na rzekę i jej drugi brzeg
- aleje i place wyznaczone przez 'wycięcia' w bryle obiektu
- właściwy obiekt, czyli przestrzeń wydzieloną ścianami i stropami.
Dach obiektów to przestrzeń ogólnodostępna z możliwością wejścia od ulicy Wybrzeże Kościuszkowie na całej długości budynku korzystając z wyznaczonych przejść utwardzonych w formie pochylni i schodów lub wchodząc pochyłą trawiastą powierzchnią.
Przestrzenie alei i placów to ograniczone ścianami budynków przejścia z miasta w stronę rzeki. Ukształtowane są w taki sposób, że ich szerokość powiększa się wraz ze wzrostem wysokości zabudowy. Z tej strefy dostajemy się do budynku lub możemy kontynuować drogę w kierunku Wisły. Sam budynek i jego wnętrza to 4 części na poziomie 0 i podziemna część połączona. Te składowe elementy tworzą jedną całość - obiekt który próbuje wypełnić cechy formy otwartej Oskara Hansena.

BUDYNEK SPORTOWY
Budynek sportowy jest zlokalizowany w pasie pomiędzy ramionami Wisłostrady. Jego zachodnia ściana jest położona przy wale przydrogowym. Dzięki takiemu położeniu oraz wpisaniu się w skarpę budynek nie zaburza przestrzeni. Przed budynkiem znajduje się strefa sportowa, na której zaprojektowano lekką konstrukcję stalową, mającą w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych pełnić funkcję osłonową.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl