Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów wiślanych.
III nagroda równorzędna

<<< powrót
  • GRAPH 31 Małuj Joanna
Skład zespołu:

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

• Zachowanie czytelności nawiązanie do istniejącego układu urbanistycznego zabudowań oraz przestrzeni i otaczających funkcji całości założenia.
• Podzielenie bulwaru na krótkie odcinki linearne wraz z wyznaczeniem miejsc węzłowych.
• Stworzenie nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych czytelnie integrujących teren opracowania z istniejącymi osiami widokowymi i obiektami publicznymi.
• Otwarcie na Wisłę poprzez wzmocnienie powiązań poprzecznych z otaczającymi Bulwar terenów Powiśla (Skwer Kahla).
• Kontynuacja struktury urbanistycznej i architektonicznej strefy pawilonów tymczasowo pływających w dolnym tarasie bulwarów oraz zaprojektowanie obiektów podlegającym szybkiemu demontażu (tereny zalewowe).
• Wyeksponowanie obszarów i obiektów o istotnych wartościach zabytkowych i kulturowych wraz z ochroną punktów i osi widokowych.
• Zachowanie różnorodności biologicznej wraz z ochroną cennych zadrzewień i wprowadzenie nowych nasadzeń podkreślających osie widokowe.
• Nasadzenie roślin oraz ścian zielonych antysmogowych . Stworzenie miejsc z zielenią w celach relaksacyjnych. Bulwar jako swoiste płuco Warszawy.
• Wskazanie propozycji aktywności Skweru Kahla wraz z zaprojektowaniem budynków użyteczności publicznej, terenów sportowych oraz placu o zmiennej funkcji. Integracja z bulwarem.

BULWARY, PAWILONY, PERGOLE

W projekcie położono nacisk na odmienny charakter poszczególnych fragmentów bulwaru poprzez naprzemienne kształtowanie terenów miejskich (obiekty tymczasowe/plenerowe z możliwością demontażu) oraz terenów parkowych (nasadzenia zieleni). Bulwary zaprojektowano z myślą o zmiennym poziomie wody w Wiśle. Nabrzeże zmienia swój kształt wraz z wysokością wody w rzece.

Na odcinku od Pomnika Syrenki Warszawskiej do mostu Poniatowskiego postanowiono kontynuować strefę tymczasowych, łatwo demontowanych, unoszących się na wodzie pawilonów zrealizowanych na fragmencie od mostu Świętokrzyskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Umieszczenie pawilonów na modułowych pływakach mocowanych do dalb pozwala unosić się na powierzchni wody w trakcie jej wezbrania.

Pawilony uzupełnione zostały o sezonowe ogródki kawiarniane, pergole o różnej funkcji tj. przestrzeń z zielonymi ścianami antysmogowymi, sztuczną plażą, głazami, zbiornikiem wodnym z betonowymi „krami lodowymi”, miejsce do gry w planszówki, stojakami na rowery, trampolinami, hamakami, huśtawkami dla dorosłych i dzieci, trójkątną rzeźbą terenu, która przeplatając się z zielenią tworzy wyłożone drewnem płaszczyzny będące miejscem do wypoczynku.

NOWE OBIEKTY PUBLICZNE

BUDYNEK USŁUG KREATYWNYCH


Na dwóch piętrach o łącznej pow. 1200 m2 znajdują się przestrzenie usługowe tj. galerie, sklepy, rzemiosło oraz usługi kreatywne. Planuje się tu między innymi promocję polskiego designu oraz sprzedaż przedmiotów wzorniczych i artystycznych m.in. z polskich uczelni ASP.

SALA WYSTAWIENNICZO-WIDOWISKOWA

Sala może być aranżowana na wydarzenia teatralne, artystyczne, konferencyjne, mini targi będąc jednocześnie uzupełnieniem Akademii Sztuk Pięknych i RWE. Sala otwiera się na skwer Kahla w stronę Wisły, dając możliwość powiększenia jej powierzchni użytkowej z możliwością organizowania imprez masowych tj. koncerty, zawody. Celem nowoprojektowanego budynku było zapewnienie jak największej elastyczności dla różnorodnych wydarzeń. Przestrzeń sali wielofunkcyjnej daje możliwość aranżacji (dzielenia, łączenia) przy pomocy mobilnych ścian, widowni, trybun i sceny tak aby mogła funkcjonować w układzie teatralnym, konferencyjnym, wystawowym, widowiskowym, sportowym.

BUDYNEK GASTRONOMICZNY

Ostatnim z proponowanych obiektów jest budynek gastronomiczny o powierzchni 230 m2 pełniący funkcję uzupełniającą dla sali widowiskowej, Skweru Kahla i terenów sportowych.

PLACE I TERENY SPORTOWE – SKWER SPORTÓW MIEJSKICH

Przed salą wystawienniczo- widowiskową zaprojektowano plac, który zmienia swoją funkcję w zależności od wydarzeń. Jego wymiary pozwalają organizować festiwal foodtrucków, pokazy mody, adaptację pod mini boisko do piłki nożnej, wystawy, koncerty, projekcje filmowe (na ścianie budynku), targi, konferencje, imprezy plenerowe, targi śniadaniowe, warsztaty. W okolicach placu wyznaczono dodatkowe przestrzenie do tańców ulicznych oraz pergole relaksacyjne z hamakami i leżakami. Przylegające do placu tereny sportowe mają wydzielone obszary. Znajdują się tam skatepark, boiska do tenisa, kosza, siatkówki, badmintona, palanta, buli. Zimą adaptowane na lodowisko i curling na świeżym powietrzu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl