KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY GDAŃSKIEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (GIWK) - UL. GRODZA KAMIENNA 2 W GDAŃSKU
I nagroda

<<< powrót
 • Rochman Drohomirecki Architekci Jakub Drohomirecki, Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna, Piotr Szulc, Adam Drohomirecki, Anna Hildebrandt – Fijorek
Skład zespołu:
 • arch. Mikołaj Ćwidak – Pracownia Architektoniczna  
 • arch. Jakub Drohomirecki – Rochman Drohomirecki Architekci  
 • arch. Adam Drohomirecki  
 • arch. Anna Hildebrandt-Fijorek  
 • arch. Piotr Szulc  
 • stud. Magdalena Klimowicz  
 • stud. Izabela Karczewska  
 •  
 •  
 • http://www.rdarchitekci.pl/  
 •  

IDEA PROJEKTU

Głównym celem projektowym było połączenie istniejącej zabudowy z nowoprojektowanym obiektem biurowym w taki sposób, aby założenie stało się unikatowe w skali regionu i stworzyło wizytówkę prężnie działającej spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, a także harmonijnie wpisała się w strukturę miasta.

Cel ten udało się osiągnąć dzięki nieinwazyjnej bryle nowego obiektu, użytym materiałom wykończeniowym i racjonalnie rozmieszczonym funkcjom programu użytkowego. Dopełnieniem całego założenia projektowego jest przestrzeń, która wytworzyła się pomiędzy obiektami istniejącymi, nowym budynkiem biurowym i planowanym połączeniem kanałów Motławy nad, którym zaprojektowano kładkę pieszą. Ciąg pieszy wiodący wzdłuż nabrzeża łączy ulicę Grodza Kamienna z przyszłym kanałem.

Plac ze względu na doskonałe warunki lokalizacyjne został nieco obniżony ku wodzie, w taki sposób, aby nowe założenie w pełni otwierało się na Nową Motławę. Przestrzeń ta, ma charakter ogólnodostępnej promenady, która zaczynałaby się na wysokości XVII-wiecznego zabytkowego młyna zaadoptowanego na potrzeby centrum konferencyjnego Spółki GIWK, na terenie, którego zaprojektowano również kawiarnię.

Udało się stworzyć otwartą przestrzeń publiczną zarówno dla pracowników, jak i interesantów przedsiębiorstwa wodociągowego, a także turystów i mieszkańców miasta Gdańska.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE, MATERIAŁOWE i KONSTRUKCYJNE

Poprzez wprowadzenie w zabytkową tkankę młyna i budynku stacji pomp lekkich konstrukcji stalowych przykrytych transparentnym materiałem, udało się w atrakcyjny wizualnie sposób połączyć historyczne obiekty z nowymi formami. Nowy budynek biurowy natomiast swoją bryłą wpisuje się w zastane założenie architektoniczne i uzupełnia je poprzez nienachlaną, ale dynamiczną formę i szlachetne materiały elewacyjne.

POWIĄZANIA FUNKCJONALNE W ZAKRESIE PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Główne wejście do budynku znajduje się na styku przebudowywanej stacji pomp i nowoprojektowanego biurowca. Miejsce to jest idealne pod względem rozprowadzenia funkcji, zarówno w nowej części jak i zaadoptowanej. Dodatkową przestrzeń uzyskano poprzez podniesienie o jedną kondygnacje fragmentu budynku stacji pomp. W tej części kompleksu umiejscowiono głównie funkcje dla klientów GIWK-u. W nowym budynku biurowym znalazły się natomiast głównie pomieszczenia dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie wodociągowym. Pomieszczenia rozmieszczone zostały tak, aby stworzyć jak najlepsze i najbardziej przyjazne warunki do pracy oraz ciągłego rozwoju spółki.

ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE

Wjazd i główne wejście na teren kompleksu zlokalizowano od strony południowej granicy działki przy ul. Grodza Kamienna.

Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne nowy obiekt biurowy, zarówno formą, jak i materiałami wykończeniowymi jednolicie komponuje się i nie zaburza pierwszego planu południowej sylwety miasta Gdańsk. Natomiast zaproponowana odbudowa młyna, której nadano współczesny charakter, doskonale wpisuje się w dzisiejsze czasy i kontynuuje ścieżkę rozwoju opartą na nowoczesnych technologiach, z jednoczesnym poszanowaniem tradycji i historii.

Wykorzystując teren w północnej części działki projektowej stworzono bulwar rekreacyjno-edukacyjny połączony kładką z projektowaną zabudową.

W założeniu bulwar podzielony został na mniejsze place o różnych wysokościach terenu, co dało możliwość stworzenia na tak małym obszarze kilku wewnętrznych stref komfortu dla ludzi tam przebywających. Jest to stworzone racjonalnie, zgodnie ze spadkiem terenu, a sam kształt placu jest dynamiczny i czytany jako spójna całość.

Wzdłuż ścieżki, w różnych miejscach, zaplanowano punkty edukacyjne, w których poznać można m.in. historię GIWK-u, zrozumieć zasady czerpania wody, poszanowania jej czy wtórnego wykorzystania oraz pogłębić wiedzę o historii Gdańska. Na każdym z tych punktów stworzona zostanie mała architektura inspirowana elementami z pompowni. Na całym bulwarze umieszczone zostaną zdroje wodne.

Założenie na terenie bulwaru, ze względu na funkcje rekreacyjną, umieszczone zostaną ławki i leżaki a także oświetlenie wpisujące się w charakter otoczenia.

Projektując ciąg pieszy nabrzeża ważnym aspektem było wykreowanie otoczenia mającego bezpośredni kontakt z wodą. Do niezbędnego minimum została ograniczona ingerencja w przestrzeń biologiczną. Drzewa, które wskazane były do wycinki zostały usunięte, zaprojektowano także nowe nasadzenia.

Projektowane założenie jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, zarówno dla pracowników, interesantów, jak i użytkowników przestrzeni publicznej – mieszkańców i turystów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl