Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo.
II nagroda

<<< powrót
 • Pracownia Projektowa F-11
Skład zespołu:
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak  
 • mgr inż. arch. Piotr Głowacki  
 • mgr inż. arch. Szymon Suchanek  
 • mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska  
 • mgr inż. arch. Karolina Glanowska  
 • mgr inż. arch. Maria Mik-Piwowar  
 •  
 •  
 • http://f-11.pl/  
 •  

Edukacja to wyzwanie i odpowiedzialność. Nawet odpowiednie metody kształcenia zawiodą przy niekompetentnych nauczycielach, z kolei nawet najlepszym z nich będzie trudno o pozytywne rezultaty w sytuacji niechęci podopiecznych. Dlatego kluczową determinantą skutecznej nauki jest relacja nauczyciel – uczeń – rodzic oparta na współpracy, wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu. Kolejnym, aczkolwiek często niedocenianym elementem całego cyklu nauczania, jest miejsce i przestrzeń, w którym odbywa się ten proces. Szkoła jako instytucja i jako płaszczyzna spotkania powinny odpowiednio stymulować naturalne zdolności uczniów, mobilizować nauczycieli, dawać przyjemność i satysfakcję z systematycznej i długotrwałej pracy obu stronom. Jest także istotne, żeby więzi tworzone w szkole mogły znaleźć platformę uzupełniającą – związaną z relaksem i czynnym uprawianiem sportu. Powyższe uwarunkowania stały się koordynatą dla działań podjętych przez Projektantów i znalazły odzwierciedlenie w następujących zabiegach projektowych:

Tworzenie wspólnoty: Transparentność, dostępność i przenikanie

Szkoła posiada obszerny, wewnętrzny hall, będący jej centralną częścią. Stąd rozprowadzone są drogi komunikacyjne, jadalnia, świetlica oraz sanitariaty. Ukształtowanie hallu pozwala na obserwację korytarzy szkolnych poprawiając bezpieczeństwo ich użytkowania. W najbliższym sąsiedztwie hallu zlokalizowano również portiernię oraz klatki schodowe. Dziedziniec dzięki przeszkleniom w dachu doświetlają i rozpromieniają naturalną energią promienie słoneczne. Tworzy się efekt naturalnego ciepła i przytulności. Co równie ważne to swoiste centrum szkoły łączy przestrzeń związaną z nauką z halą sportową i jej zapleczem, a poprzez wejście wschodnie łączy wnętrze budynku z częścią zewnętrzną – ogrodową. Część ogrodowa widoczna z hallu przez szklaną kurtynę buduje efekt przenikania się przestrzeni budynku i ogrodu.

Wyodrębnienie hallu jako jądra budynku to zabieg celowy, który pomimo poniesionych nakładów powierzchniowych opłaca się dzięki uwarunkowaniom funkcjonalnym i społecznym. Stworzenie miejsca centralnego, z którego dystrybuowane są wszystkie aktywności buduje więzy wewnętrzne, podnosi prestiż jednostki i obliguje do należytych zachowań. Ułatwia również komunikację i daje możliwość kontrolowania poczynań uczniów niewielkim nakładem osobowym.

Lokalizacja wejść

Wejście główne do szkoły zostało zlokalizowane w centrum części zachodniej kompleksu. Jest poprzedzone podłużnym podcieniem dającym osłonę przed deszczem i śniegiem. Wejście jest dostępne symetrycznie zarówno od strony ul. Szkolnej jak i Juliusza Słowackiego. Prowadzi do niego również najkrótsza droga z przejścia podziemnego oraz od przystanku autobusowego na ul. Szkolnej. Jego lokalizacja i podkreślenie architektoniczne powoduje, że do szkoły wchodzi się intuicyjnie. Wejście tylne zostało zlokalizowane od strony zachodniej. Prowadzi ono na wewnętrzny dziedziniec, wykorzystywany zgodnie z ostateczną decyzją dyrekcji szkoły – my proponujemy przeznaczenie ogrodowe.

Wejście do przedszkola zlokalizowano po stronie zachodniej, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego. Po jego przeciwnej stronie znajdują się dodatkowe wyjścia ewakuacyjne wykorzystywane również do należytego i naturalnego przewietrzania budynku.

Architektura: forma, kompozycja i skala

Kompleks szkolno–przedszkolny został zaprojektowany jako kompozycja otwarta zespołu budynków i wnętrz atrialnych powiązanych ze sobą systemem tarasów - podcieni. Poszczególne elementy uzupełniają się tworząc współgrającą harmonijnie całość. Części - wewnętrzna i zewnętrzna budynków przenikają się i są względem siebie łatwo dostępne. Sekwencja kadrów widokowych uzyskana dzięki przeszklonym fragmentom ścian w obu obiektach pozwala na percepcyjne wprowadzenie elementów zielonych do środka. W myśl zasady „jak najwięcej przyrody wokół nas” uczniowie i przedszkolacy będą otoczeni zielenią i nawet pozostając w części zabudowanej staną się wzrokowymi odbiorcami przyrody. Zabieg ten stymuluje naukę i pozwala na zachowanie prawidłowej równowagi pomiędzy obowiązkami a relaksem.

Architektonicznie obiekty utrzymano w konwencji oszczędnej elegancji nawiązującej do kanonów estetycznych Bauhausu. Ich prostota została podkreślona ceglaną kolorystyką symbolizującą trwałość i szlachetność. Urozmaiceniem kompozycyjnym zespołu są załamywane pod różnymi kątami poszczególne partie brył. Poprzez wynikające z tego swoiste rozczłonkowanie budynków, ich skala jest przyjazna nawet najmłodszym użytkownikom. Elementem detalu nawiązującym do różnorodności charakterów młodych podopiecznych jest różnokątne zaciosanie poszczególnych filarów międzyokiennych urozmaicające wygląd elewacji.

Całość jest prosta, oszczędna w wyrazie a przez to ponadczasowa i elegancka.

Walory funkcjonalno–użytkowe, ekonomika przyjętych rozwiązań

Zespół szkolno–przedszkolny w Kosakowie został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji rozwiązań funkcjonalnych. Przeznaczenie, powiązania przestrzenne poszczególnych części oraz długość dróg komunikacyjnych odzwierciedlają program obu budynków. Niezwykle istotna jest intuicyjność.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl