Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu przy ul. Szkolnej, gm. Kosakowo.
I nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS
Skład zespołu:

Główną ideą projektu było nawiązanie do modernistycznej architektury Gdyni oraz wpisanie się w nadmorską specyfikę miejsca. Wprowadzenie barwnych detali oraz zaokrągleń nadało założeniu charakteru odpowiadającego funkcji.

W skład kompleksu wchodzą: projektowany budynek szkoły podstawowej, istniejąca sala gimnastyczna i projektowane przedszkole (w miejscu istniejącej szkoły podstawowej).

Rozbicie całego założenia na odrębne moduły pozwoliło na stworzenie szeregu przestrzeni zewnętrznych, zróżnicowanych pod względem charakteru i przeznaczenia oraz dostosowanych do potrzeb uczniów w różnym wieku (przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VIII).

W północnej części działki powstał plac wejściowy, spajający wszystkie obiekty, wokół niego koncentrują się pomieszczenia o funkcji społecznej (świetlica szkolna, harcówka, stołówka). Takie rozwiązanie umożliwia organizację różnorodnych wydarzeń nie tylko przez szkołę, ale także przez lokalną społeczność. Ponadto na terenie zespołu zaprojektowano południowy plac rekreacyjny (oddzielony funkcjonalnie i wizualnie ścianką z zielenią i miejscami do siedzenia od parkingu) oraz wydzielony plac przedszkolny.

W efekcie zróżnicowania wysokościowego oraz rozczłonkowania bryły budynek wpisał się w sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej, jednocześnie organizując i porządkując przestrzeń. Dzięki temu zabiegowi zapewniono odpowiednie doświetlenie, a szkoła zyskała dwa tarasy zewnętrzne: mniejszy – mogący działać jako sala lekcyjna na świeżym powietrzu oraz większy będący miejscem rekreacji dla dzieci młodszych.

Obiekty zostały scalone wspólną stołówką, stanowiącą łącznik jak i przestrzeń buforową pomiędzy nimi.

Główne wejście do budynku prowadzi jak dotychczas od ul. Szkolnej, przez plac wejściowy. Dostęp komunikacyjny zapewniono z dwóch przyległych ulic, wjazd na działkę i dostępne z niego parkingi zlokalizowano zarówno od ul. Szkolnej jak i od ul. Słowackiego. Przewiduje się realizację 102 miejsc postojowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl