Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej "Rewitalizacja Placu Wolności w Biłgoraju"
I nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

IDEA

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w centrum miasta, która w harmonijny sposób łączyć będzie wiele funkcji – rynku, głównego placu miejskiego, przestrzeni rekreacyjnej, miejsca integracji i spotkań. Projekt odpowiada na różne potrzeby zróżnicowanej grupy użytkowników.

Ze względu na wyjątkową lokalizację i konieczność powiązania przestrzeni o różnym przeznaczeniu zdecydowano się na wyraźne wydzielenie głównych stref – strefę miejską, znajdującą się przed budynkiem Urzędu – pełniącą funkcję reprezentacyjną oraz strefę parkową, zlokalizowaną za Urzędem, w części zachodniej – spełniającą funkcję rekreacyjną, sportową, integracyjną, rozrywkową. Przestrzeń powstała pomiędzy wyznaczonymi strefami jest związana z istniejącą kubaturą Urzędu oraz jego funkcjonowaniem – w części północnej zlokalizowano parking dla pracowników, w części południowej – mały amfiteatr ze sceną, wykorzystując do tego istniejące obniżenie terenu.

W każdej z części założenia, na głównej osi kompozycyjnej, przewidziano centralną przestrzeń publiczną. W części miejskiej jest to środkowa część placu, wyróżniona kolorem posadzki oraz wyniesiona nieznacznie powyżej istniejącego poziomu, co pozwoliło na zniwelowanie różnic terenu oraz wprowadzenie trzech schodków oddzielających obszar placu od przestrzeni ulicy. Zwiększa to rangę tego miejsca oraz samego Urzędu Miasta. Dodatkowo oś kompozycyjną oraz wejście do budynku podkreślono oświetleniem gruntowym oraz rysunkiem posadzki w tym miejscu – w nawiązaniu do nawierzchni ulic okalających Plac Wolności zdecydowano się na klinkier.

W części parkowej centralną przestrzeń stanowi plac znajdujący się na przecięciu ścieżek pieszych oraz osi Urzędu i projektowanego pawilonu. Nieregularny kształt pozwala na wykreowanie różnego rodzaju przestrzeni, otwiera się w kierunku projektowanego pawilonu. „Ściany” ograniczające plac na osi wschód – zachód to ściany budynków, natomiast na osi północ – południe to wysoka zieleń. Plac zaakcentowano okrągłą pergolą o lekkiej konstrukcji, częściowo przekrytą ażurową siatką z motywem łabędzia - co stanowi odwołanie do historii miasta, związku z sitarstwem i heraldyki. W centrum pergoli zaprojektowano główną atrakcję mającą przyciągać mieszkańców i turystów – zegar słoneczny oraz fontannę multimedialną. Sama pergola ma stanowić tło dla wielu możliwych scenariuszy wydarzeń kulturalnych i artystycznych, miejscowych świąt, jest miejscem rekreacji i odpoczynku, źródłem cienia. Rzut pergoli powtórzony został w rysunku posadzki – tutaj także wykorzystano klinkier, który ułożono w dwóch różnych wątkach. Po obu stronach centralnej przestrzeni publicznej, pośród zieleni, zlokalizowano strefy aktywności, wnętrza subiektywne, których oferta skierowana jest do różnych użytkowników – w części północnej przewidziano „cichą” strefę aktywności, np. dla seniorów, w części południowej – „głośną” strefę aktywności, np. dla dzieci i młodzieży.

Projektowany pawilon mieszczący informację turystyczną, małą gastronomię, toalety oraz przystanek autobusowy zlokalizowany został naprzeciwko Urzędu. Budynek ma stanowić przeciwwagę dla istniejącego obiektu, domykać plac od strony zachodniej oraz działać jako ochrona przed uciążliwością ruchu kołowego. Oparty na planie prostokąta rzut podzielono na dwie strefy, co pozwoliło na wytworzenie otwarcia, bramy wejściowej na plac, na osi skierowanej na główną atrakcję parku – zegar słoneczny z fontanną.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl