Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • 8486 Architekci, Anna Struska, Henryk Struski
Skład zespołu:

Opis założenia projektowego:

Celem projektu jest transformacja przestrzeni wokół budynku Dworca PKP w otwarty plac miejski oraz integracja jego przestrzeni z placem poziomu -1. Podstawowym założeniem jest przeprojektowanie strefy przed budynkiem Dworca poprzez zmianę sposobu użytkowania z przestrzeni dla ruchu samochodowego w przestrzeń dedykowaną przede wszystkim dla pieszych.

Projekt zakłada stworzenie dwóch głównych stref. Pierwsza z nich to przestrzeń otwarta, projektowana na poziomie terenu. Jest to plac miejski przed budynkiem Dworca PKP - bufor dla samego budynku oraz rekreacyjna przestrzeń przeznaczone dla mieszkańców oraz podróżujących komunikacją miejską i kolejową. Druga przestrzeń to strefa poniżej poziomu terenu, którą tworzą podziemny pasaż oraz dolna kondygnacja Placu Stulecia. Jest to strefa o charakterze usługowym. Wynik projektu to integracja tych dwóch przestrzeni publicznych w jeden wspólny, dwukondygnacyjny plac miejski.

Projekt zakłada usunięcie istniejącego parkingu naziemnego znajdującego się przed budynkiem Dworca PKP i zamianę go na otwartą przestrzeń publiczną. Przestrzeń ta jest przede wszystkim dedykowana nowej lokalizacji Pomnika Jana Kiepury. Pomnik wraz z jego otoczeniem stanowi urbanistyczne zamknięcie placu miejskiego od strony południowej.

Zmianie projektowej poddano również teren znajdujący się na kondygnacji podziemnej. Poprzez świadomą korektę szerokości, podziemne przejście do budynku Dworca staje się pasażem, który wraz z częścią Placu Stulecia tworzy plac miejski na poziomie -1. Komunikacyjny tunel zostaje zmieniony w podziemny plac z nowym programem funkcjonalnym.

Obie strefy przestrzeni publicznej (plac znajdujący się na poziomie terenu oraz plac kondygnacji -1) połączone są ze sobą pochyłą częścią placu. Ta część stanowi swobodną komunikację pomiędzy dwoma poziomami. Oś pochylni zwieńczona jest Pomnikiem Jana Kiepury. Komunikacja pionowa odbywać się może również za pośrednictwem schodów oraz wind. Całość wzbogacona jest o schody terenowe gdzie możliwy jest relaks w czasie oczekiwania na autobus, tramwaj czy pociąg (strefa wifi).

Integralną częścią projektu jest jego funkcja związana z komunikacją miejską. Wprowadzono rozwiązania projektowe dla nowych wiat przystankowych. Wiaty zaprojektowano, jako ażurowe, niewielkich rozmiarów kubatury, tak, aby w jak najmniejszym stopniu zasłonić budynek Dworca PKP. Jednocześnie spełniono najważniejsze zadanie, jakim jest pełne zadaszenie oczekujących podróżnych. Wiaty przystanków autobusowych wkomponowano w obiekt Centrum Informacyjnego oraz mur przy Placu Stulecia, dzięki czemu możliwe jest jeszcze większe uwolnienie przestrzeni placu.

Centrum Informacyjne dla turystów oraz podróżnych zlokalizowano w części północnej. Kubatura obiektu w swej prostej formie zamyka otwartą przestrzeń placu miejskiego tworząc domknięcie kompozycji, oddzielając część reprezentacyjną od parkingowej. Obiekt zaprojektowano, jako budynek wielofunkcyjny, który łączy punkt informacyjny z kawiarnią oraz powierzchnią usługową. Od strony ul. 3 maja nadwieszone piętro budynku tworzy jedną z wiat przystankowych dla autobusów.

Dla spójnej identyfikacji nowoprojektowanego miejsca wprowadzono jednolity pod względem koloru materiał. Dla powierzchni poziomych zasugerowano beton szczotkowany z barwnikiem w kolorze ceglanym, zaś dla powierzchni pionowych płyty okładzinowe lub surowy beton szalunkowy w identycznym kolorze. Dzięki temu zabiegowi projekt można odczytywać jako monochromatyczną płaszczyznę łączącą ze sobą przestrzeń reprezentacyjną placu przy Dworcu z częścią handlową miasta.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl