ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO
V miejsce

<<< powrót
  • atelier33 Anita Luniak
Skład zespołu:
  • autorzy:  
  • Anita Luniak, Dagmara Oliwa  
  •  
  • współpraca:  
  • Barbara Bołoz, Jared Kaleta, Maciej Szado 

Idea

Stare Miasto, dwie instytucje niezależne ale działające na na jednym szeroko rozumianym polu sztuki, wieżowiec – formą wyraźnie odcinający się od tkanki miasta – kwartał zabudowy w części pozbawiony wszystkich pierzei, to baza, na której ma powstać Arsenał Kultury. „Arsenał”, ale nietypowy, bo otwarty na miasto i ludzi.

Koncepcja zabudowy zakłada powstanie budynków uzupełniających kwartał Starego Miasta z pozostawieniem wąskiej uliczki łączącej Wełniany Rynek z terenami zielonymi przedmurza. Powstała w ten sposób uliczka - „Warta Sztuki” łączy i dzieli oba budynki. Dzieli w sensie konstrukcyjnym łączy poprzez ludzi i ich działania oraz przestrzenne otwarcie na siebie. Uliczka to przestrzeń gdzie „podglądanie” co robi sąsiad nie jest przywarą a inspiracją.

Przeszklone elewacje budynków zapewniają wgląd do środka a jednocześnie łączą świat wewnętrzny z miastem. To co dzieje się w środku wpływa na miasto, pobudza do życia – widok ludzi uczestniczących w zajęciach, występy w narożnej knajpce, aktorzy ćwiczący przed spektaklem, próba orkiestry dętej, wszystko to widziane przez duże przeszklenia stanowi zaproszenie, informację, reklamę...skraca dystans pomiędzy widzem a kreatorem, miesza role, inspiruje. Otwarta konstrukcja budynku ma być drogowskazem i pozwalać na nieskrępowane działania, pobudzać do kreatywności i pokazywać sens i radość z wspólnego działania. Widz wewnątrz i na zewnątrz jest jednakowo ważny.

Uliczka „Warta sztuki” - uliczka to zewnętrzna scena do wykorzystania przez obie instytucje, siatka rozpięta nad chodnikiem, teatr w powietrzu, dźwięki orkiestry dochodzące z dachu, ludzie siedzący na schodkach pomiędzy budynkami, lampy – kule zawieszone pomiędzy budynkami które sprawiają, że tutaj słońce nie, oryginalne elewacje utkane z siatek – czy to wszystko stanie się akceleratorem pozytywnych zmian promieniujących na pozostałą część Starego Miasta

Od strony północno - zachodniej uliczka wychodzi na teren zielny, zakończona fontanną doprowadza do skweru, który w naturalny sposób stanie się obszarem działań artystycznych. Fontanna w lekkim zagłębieniu posadzki – symboliczne źródło; dająca ochłodę mgiełką podczas upałów może stać się tłem dla występów na drewnianej scenie lub wyłączona odsłonić większą powierzchnię posadzki.

Założenia urbanistyczne - utworzenie uliczki łączącej przedmurze (ul.Strzelecką) z Wełnianym Rynkiem oraz skweru doprowadzającego do katedry. Posadzka parta na prostokreślnych elementach „nici” będzie rozpoznawalnym motywem; wykonana z jasnego kamienia z ciemniejszymi wąskimi pasami wchodzącymi do wnętrz budynków stanowi szew łączący oba budynki. Na pasach informacja o wydarzeniach historycznych i współczesnych.

Nowa zabudowa - Arsenał Kultury to dwie bryły wypełniające brakującą zabudowę kwartału wzbogacone nietypową dynamiczną dominantą - „wełnianą wieżą”, która zrównoważy elewacje wieżowca.

Nowa zabudowa w szerszym obszarze - zawężenie zbyt szerokich arterii w skali Gorzowa, sugerowane przez autorów zwycięskiej pracy w konkursie na Nowe Centrum Gorzowa Wielkopolskiego wydaje się działaniem słusznym, choć nie w aż tak szerokim zakresie. Z uwagi na przewagę funkcji mieszkalnej nadmierne wyłączenia ulic może okazać się iluzoryczne stąd proponowane ograniczenie szerokości ul Chrobrego przy pozostawieniu dwukierunkowego ruchu (również na ul. Sikorskiego).

Wprowadzenie nowej zabudowy wzdłuż ul. Chrobrego pozwoli zna zamknięcie kwartału i uzupełnienie pierzei zabudowy z jednoczesnym pozostawieniem terenów zielonych ważnych dla mieszkańców oraz poszanowaniem warunków oświetleniowych. Dla uzyskania spójności założenia wskazana jest również nadbudowa nad budynkiem przylegającym do bud. MOS; utrzymująca jego wysokość elewacji.

Komunikacja miejska - utworzenie wygodnego dwukierunkowego przystanku tramwajowo-autobusowego, którego wiaty, swoją formą będą stanowić zapowiedź pojawiającej się niedaleko nietypowej architektury.

Parking - obszar nowej zabudowy wzdłuż ul. Chrobrego; jest to też optymalne miejsce na parking podziemny – ogólnodostępny, obsługujący okoliczny obszar w tym bud. MOS i MCK; ok. 150 miejsc parkingowych zmieści się na dwu jego poziomach. Biorąc pod uwagę lokalizację budynku w ścisłym centrum należy skupić się na zapewnieniu wygodnego i logicznego transportu miejskiego. Z racji kosztów oraz specyfiki miejsca lokalizacja parkingu podziemnego pod budynkiem MCK nie jest zasadna.

Komunikacja i obsługa budynków – dojazd od str. ul. Strzeleckiej. W MCK zjazd do parkingu podziemnego dla samochodów osobowych. Na poziomie parteru garaż z możliwością montażu podnośnika ułatwiającego transport ekspozycji. Garaż może być dzierżawiony przez MOS. W budynku MCK znajduje się winda osobowo- towarowa. Sala BWA ma wyjście bezpośrednio na zewnątrz, co ułatwi montaż większych ekspozycji. Budynki łączą się na poziomie -1, co pozwala na obsługę bud. MOS z poziomu parkingu.Konstrukcja

MOS
- Istniejący budynek z uwagi na swoją konstrukcję w sposób ograniczony może spełnić oczekiwania określone w programie. Wysokość kondygnacji nie odpowiada oczekiwaniom Inwestora – to zadecydowało o wyburzeniu jego części i nadbudowie;

MCK – nowa zabudowa
Części budynku istniejącego zostanie zachowana i będzie stanowić bazę dla bud. MOS. Część przylegająca do wewnętrznej uliczki zostanie wyburzona tak aby możliwe było ukształtowanie jednolitej współczesnej bryły z szeroką klatką schodową i przeszklonymi elewacjami. Z uwagi na wysokości pomieszczeń dach budynku zostanie wyburzony a budynek MOS zyska nadbudowaną kondygnację. Bud. MCK to konstrukcja w całości nowa oparta na ramowym systemie żelbetowym. Budynki po pracach ziemnych mogą być realizo wane w niezależny od siebie sposób.

Hol / foyer – w obu budynkach zlokalizowano je tak, aby przylegały do uliczki a na kond.01 łączyły się z nią posadzką ciągu pieszego.

Kondygnacja -1 – pełni rolę pomocniczą – parking, parking dla rowerów, magazyny, szatnia (MOS) etc.; budynki pod gruntem łączą się (przy założeniu wydzielonej odrębności). Serwerownię miejską zlokalizowano z dostępem do ściany zewnętrznej

Kondygnacja 01 – to funkcje jak najbardziej otwarte; galerie, pracownie, bar, sklepik z niezależnym wejściem z parkingu.
W narożniku budynku MOS umiejscowiono Centrum Informacji Turystycznej dostępne również z zewnątrz.

Kondygnacja 02 – zlokalizowano funkcje widowiskowe i pracownie; salę widowiskową w MCK kino i multimedialną, sale spotkań w MOS. Foyer umieszczone w obu budynkach od strony uliczki - przez przeszklone ściany można obserwować życie toczące się na trotuarze oraz to co dzieje się u sąsiadów. Tutaj zaglądanie sobie do okien będzie traktowane jako reklama i informacja o organizowanych imprezach a nie brzydka przywara.

Kondygnacja 03 – w bud. MOS umieszczono działy administracyjne oraz niewielkie pokoje gościnne. Obie części obsługiwane przez jedną klatkę schodową mogą funkcjonować niezależnie i każda z nich posiada wewnętrzny ogródek. W bud. MCK znajduje się górne foyer obsługujące salę widowiskową.

Kondygnacja 04 – w bud. MCK mieści pomieszczenia administracji oraz pracownię multimedialną

Kondygnacja 05 – w bud. MCK mieści oryginalną salę konferencyjną w wieży; z widokiem na Stare Miasto oraz wyjście na dach, który będzie tarasem z możliwością postawienia na nim przeszklonych pawilonów – pracowni do wynajęcia.

Elewacje – ściany fasadowe stalowo – aluminiowe; przeszklone szkłem przeziernym o dobrych parametrach cieplnych; osłonięte siatkami stalowymi w układzie przestrzennych trójkątów; w kolorze srebrnym. Elewacje wieżowca – remont, wymiana stolarki i biały kolor elewacji

Materiały wykończeniowe - posadzki w holi na kond.01 kamienne, nawiązujące do posadzki uliczki z charakterystycznymi pasami w ciemniejszych kolorach „zszywającymi” oba budynki. Posadzki w salach wystawowych, betonowe zacierane;na kond. 02 w holach drewniane lub wykładane płytkami, w salach spotkań, kinie i sali multimedialnej z wykładzin zapewniających zachowanie odpowiednich parametrów akustycznych.

Ściany - w większości malowane, w pomieszczeniach wymagających podwyższonych parametrów akustycznych wyłożone panelami akustycznymi – drewnianymi. W toaletach i pomieszczeniach socjalnych ściany wykładane płytkami

Sufity - podwieszane, o dobrych parametrach akustycznych zapewniających komfortowe użytkowanie pomieszczeń.

Sala widowiskowa MCK – mieści 290 osób siedzących i 550 stojących; ma możliwość podziału na dwie części w różnych konfiguracjach; jako sale dostępne z kond.02 – płaskie oraz jako sala płaska dostępna z kond.02 i schodkowa z kond.03 co pokazano na schematach
rysunkowych.

Garderoby i magazyn umieszczone zostały na poziomie sceny. W pobliżu znajduje się również winda towarowa, umożliwiająca transport materiałów z magazynów położonych na kond. -1 oraz kond. 1A. Sale prób również mieszczą się na poziomie sceny, ich przeszklone ściany są widoczne ze skweru i uliczki; teatr od kuchni może być również ciekawym spektaklem. Operator oświetlenia ma zapewnione pomosty techniczne po obwodzie sceny – może skorzystać z technicznych schodków lub pobliskiej klatki schodowe.

Scena podniesiona ponad poziom w widowni; wyposażona w wysuwany podest. Alternatywnie z uwagi na konstrukcję możliwe jest zainstalowanie niewielkiej sceny podnoszonej.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl