ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO
III miejsce

<<< powrót
  • Mateusz Graczyk | Bartłomiej Skowronek | Mateusz Mazurowski
Skład zespołu:
  • Mateusz Graczyk  
  • Bartłomiej Skowronek  
  • Mateusz Mazurowski 

IDEA

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie głównego ciągu komunikacyjnego spajającego północną i południową cześć Gorzowa Wielkopolskiego, łączącego Most Staromiejski, bulwary nadwarciańskie oraz Stary Rynek i Katedrę Wniebowzięcia NMP. Celem założenia jest stworzenie projektu funkcjonalnie wzbogacającego tę cześć miasta i urbanistycznie uzupełniającego jego tkankę. Ponadto priorytetowymi aspektami projektowymi były poprawa komunikacji pieszej oraz wytworzenie nowych, przyjaznych przestrzeni publicznych. Założenia te, w zestawieniu z publiczną funkcją projektowanych obiektów, wpłynąć mają na zaktywizowanie i poprawę atrakcyjności całej śródmiejskiej części Gorzowa. Eklektyczne otoczenie zagospodarowywanego terenu stanowi wyrazisty kontekst dla nowoprojektowanych obiektów. Z jednej strony sąsiedztwo XV-wiecznych murów obronnych oraz gęsta śródmiejska urbanistyka, z drugiej zaś, niezważająca na otaczającą zabudowę architektura lat sześćdziesiątych.


KONCEPCJA URBANISTYCZNA

Układ i forma kompleksu Arsenału Kultury w trosce o kontekst urbanistyczny bazuje na wielkości i skali otaczającej zabudowy. Wpisuję się w charakter otoczenia. Spełnia zasady atrakcyjnych przestrzeni dostępnych publicznie. Dopełnia a zarazem wyodrębnia się z otocznia stając się nowym punktem na kulturalniej mapie Gorzowa Wielkopolskiego. Przestrzeń przeznaczona pod kompleks MOS i MCK obecnie wykazuje duże upośledzenie poprzez realizację funkcji parkingu na terenie znajdującym się w centrum historycznego miasta. Teren ten rozcina naturalne układy komunikacji pieszo-rowerowej w mieście. Obecnie wygrodzony kwartał zabudowy jest zbyt duży w skali miasta, uniemożliwia komunikację pomiędzy przestrzeniami zielonymi przeznaczonymi dla rekreacji w centrum. W miejscu istniejącej zabudowy powstałej po wojnie, funkcjonował śródmiejski układ urbanistyczny o odpowiedniej skali kwartałów i szerokości ulic. W miejscu historycznego Arsenału oraz ulicy Arsenalnej powstała zabudowa modernistyczna oderwana od kontekstu urbanistycznego. Głównym wnioskiem nasuwającym się po analizach obszaru objętego opracowaniem jest przywrócenie odpowiedniej wielkości kwartałów zabudowy poprzez wprowadzanie ulicy Arsenalnej w skali odpowiadającej dawnym ulicom Gorzowa. Projektowany kompleks Arsenału Kultury jest łącznikiem w obecnie rozdartej strukturze miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego. Stanowi zwornik pomiędzy przestrzeniami zieleni śródmiejskiej projektowanymi jako Skwer Mnicha (nawiązanie do historycznej nazwy ulicy) oraz park przy fontannie multimedialnej. Wcięcie w projektowanej zabudowie od ul. Arsenalnej nawiązuje do historycznych podwórek w zabudowie oficynowej, jest przedpolem dla głównej sali koncertowej oraz kameralną przestrzenią publiczną należącą do Arsenału Kultury.

BUDYNEK MCK

Projektowany budynek Miejskiego Centrum Kultury uzupełnia tkankę miejską, zagęszcza ją i kontynuuje istniejące pierzeje. Poprzez swoją prostą formę i lapidarny wyraz architektoniczny nie stara się dominować otoczenia, a raczej być łącznikiem między stojącymi w opozycji, sąsiednimi obiektami architektonicznymi. Opracowanie konkursowe obejmuje dwa zielone miejskie skwery połączone ciągiem pieszym przecinającym ulicę Wełniany rynek, nawiązującym do istniejącego w przeszłości przebiegu ciągu komunikacyjnego. Założenie to powodować ma przeniesienie ciężaru komunikacji pieszej z dala od ruchliwej arterii samochodowej. Ukształtowanie nowoprojektowanego budynku MCK na planie w kształcie odwróconej litery C, daje możliwość utworzenia wzdłuż ciągu, kolejnego, kameralnego placu publicznego, będącego niejako rozszerzeniem funkcji MCK. Parter budynku całkowicie otwarty jest na plac. Od strony Wełnianego Rynku znajduje się wejście główne do dwukondygnacyjnego foyer oraz wejście boczne dla pracowników biurowych i gości hotelowych. W części północnej w narożniku, ulokowana jest dwukondygnacyjna klubokawiarnia - otwierająca się z obu stron na skwery miejskie oraz posiadająca na piętrze balkon. Dalej znajduje się strefa dostaw - bezpośrednio do sali widowiskowej oraz windą towarową do magazynów na kondygnacji podziemnej, a także wjazd do garażu podziemnego. Obie części budynku łączy sala widowiskowa, połączona zarówno z foyer wejściowym, jaki i kawiarnią oraz placem zewnętrznym. Pozostałe funkcje ulokowane są na wyższych kondygnacjach. Od strony południowej: funkcja biurowa i pokoje dla gości, od strony północnej sale prób i pracownie. Nad salą widowiskową znajduje się duży taras na dachu, otwarty na plac publiczny, dostępny bezpośrednio między innymi z sali konferencyjnej, mogący służyć za miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie letnim.

BUDYNEK MOS

Siedzibę Miejskiego Ośrodka Sztuki ulokowano w przebudowywanym oraz nadbudowywanym budynku domu handlowego Arsenał. Nadbudowa posiada, nadającą jej lekkości, podwójną fasadę, wykończoną szkleniem profilowym. Przez swą powściągliwą, prostopadłościenną formę stara się tylko uzupełniać oryginalny wyraz budynku, poszanowując jego proporcje. Na parterze umiejscowiono reprezentacyjne foyer wejściowe dostępne również z nowoprojektowanej ulicy Arsenalnej, które łączy się bezpośrednio z dużą i małą salą wystawienniczą BWA. Dzięki systemowi ruchomych ścianek istnieje możliwość ukształtowania jednej rozległej przestrzeni ekspozycyjnej. W narożniku, naprzeciwko klubokawiarni w budynku MCK, znajduje się kawiarnia oraz czytelnia wraz ze sklepem. Dalej, w części północnej, mieści się sala konferencyjna wraz z zapleczem cateringowym i sala edukacyjna. Na wyższej kondygnacji ulokowana została część biurowa oraz galeria Władysława Hasiora wraz z pracownią i magazynem. Ponadto, w narożniku północnym wydzielono dwa pokoje hotelowe z pracownią rezydencyjną. Na kondygnacji nadbudowanej znajduje się m.in. sala kinowa i multimedialna oraz przestrzeń ekspozycyjno-wypoczynkowa z bezpośrednim wyjściem na rozległy, okalający ją taras, na dachu budynku.

KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA REALIZACJI

Budynek MCK projektowany jest w monolitycznej konstrukcji żelbetowej, słupowo-płytowej. Garaż podziemny w technologii 'białej wanny', szczelnie połączony z częścią podziemną istniejącego budynku.

Budynek istniejący, przeznaczony na siedzibę MOS, przebudowywany oraz nadbudowywany. Przebudowa polega głównie na rozbiórce istniejących elementów: m.in. ścian działowych, garaży, śmietnika, schodów w holu, nadbudów na dachu, oraz na przebiciu nowych otworów w przegrodach, dodaniu nowych przegród, a także na przebudowie istniejących elementów konstrukcyjnych. Nadbudowa na potrzeby nowej funkcji realizowana jest w konstrukcji stalowej, aby jak najmniej obciążać konstrukcję istniejącą. Po wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu istniejącego, w razie konieczności: wzmocnienie słupów - przez torkretowanie, a poprawa odporności pożarowej - przez natrysk zabezpieczający i obudowę g-k.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

Elewacja budynku MCK zaprojektowana z kamienia i cegły o różnych fakturach (gładki, chropowaty, perforowany), nawiązywać ma do struktury średniowiecznych murów miejskich, których historyczna linia przebiegała na północ od budynku. Masywna bryła budynku sperforowana płaszczyznami przeszkleń w profilach aluminiowych.

Elewacja budynku MOS została odświeżona przez wymianę fasady na szklaną i tynkowanie metodą lekką mokrą w części wysokiej, oraz tynkowanie i grafitową okładzinę klinkierową w części niższej. Kontrastowa kolorystyka podkreślać ma oryginalne proporcje oraz tektonikę budynku istniejącego. Elewacja części nadbudowywanej wykończona szkleniem profilowym (tzw. U-glass).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl