ARSENAŁ KULTURY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANUDYNKU PRZY UL. WEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOISTYCZNY NA KONCEPCJĘ PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWĄ BPOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W OBRĘBIE ICH OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO
II miejsce

<<< powrót
 • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
 • SKI Studio Błażej Szurkowski
Skład zespołu:
 • arch. Jerzy Gurawski (ARPA)  
 • arch. Bartosz Gurawski (ARPA)  
 • arch. Błażej Szurkowski (SKI Studio)  
 •  
 • współpraca  
 • arch. Mikołaj Milczarek  
 •  
 •  
 • http://www.gurawski.com/  
 •  

Idea kształtowania przestrzeni

Dynamicznie rozwijające się i przekształcające centrum Gorzowa Wielkopolskiego wymaga nowych form architektonicznych oraz stabilizacji i podkreślenia walorów istniejącej przestrzeni, obecnie konsekwentnie rewitalizowanej – jak przekształcenie ul. Sikorskiego w ciąg pieszy. W ten sposób miasto odzyskuje swoje śródmieście dla ruchu pieszego oraz rowerowego, a jego istotnym elementem jest ul. Wełniany Rynek, przy której znajduje się lokalizacja „Arsenału Kultury”.

Niekwestionowanym znakiem przestrzennym centrum miasta jest rozrzeźbiona bryła katedry – otoczona rozległym obszarem placów miejskich, wpisująca się do decyzji o ograniczeniu ruchu kołowego na obszarze śródmieścia.

Celem „zbliżenia” obszaru wokół katedry i nowopowstałego Centrum Kultury, przekształcamy plac i komunikację pieszą, wraz z układem zieleni - bez naruszania istniejącego drzewostanu - w jednolitą przestrzeń ruchu pieszego, z wyraźnym wyznaczeniem kierunku Katedra-Arsenał, oraz obejmujemy pasmem zieleni całą kompozycję.

Obie projektowane funkcje – adaptowany w istniejącej kubaturze MOS jak i lokowany w nowym obiekcie MCK, są przestrzennie i komunikacyjnie związane „Pasażem Kultury”, biegnącym na osi północ-południe od głównego ciągu pieszego Wełnianego Rynku. Pasaż ten, wciągający do swego wnętrza obszary północne miasta, jest zapowiedzią tak wystaw (możliwość ekspozycji) jak i spotkań na kanwie muzycznej, teatralnej oraz filmowej – umożliwia to projektor, rzucający obraz na boczną ścianę obiektu, tworząc w ten sposób kino letnie.

Poprzecznie w stosunku do ciągu pasażu jest poprowadzona oś wejść głównych do obu jednostek, scalając je funkcjonalnie w Arsenał Kultury. Oczywiście, zarówno MOS jak i MCK są jednostkami niezależnymi funkcjonalnie oraz strukturalnie, dając pełne możliwości etapowania projektu.

Informację miejską ulokowano w przyziemiu wysokiej części biurowej, przylegającej do adaptowanej przestrzeni, zapewniając dostęp z głównego ciągu pieszego – Wełniany Rynek. Lokalizacja w newralgicznym miejscu scalającym turystów z mieszkańcami.

Parking obsługujący projektowane założenie, wraz z miejscami postojowymi dla samochodów dostawczych obsługi MCK i MOS przewidujemy w północnej części założenia, między projektowanymi obiektami a ul. Jagiełły, z dostępem z ulicy Hawelańskiej. W miejscu projektowanego parkingu przewidujemy maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu.

2. Forma

W nieodległej przeszłości był zwyczaj przeciwstawiania budynków kościelnych, wysokich na miarę czasów, budynkami urzędowymi – Gorzowski na szczęście jest w miarę proporcjonalny i nieagresywny – po odpowiednim stonowaniu w trakcie termomodernizacji (biały tynk) i wprowadzeniu horyzontalnych żaluzji osłonowych (południowa strona) będzie stanowił łagodne tło dla nowego założenia.

Nowa forma architektoniczna z jednej strony musi wyraźnie akcentować „przynależność” projektowanych obiektów, z drugiej zaś wpisywać się w kontekst istniejącej struktury historycznej. Staramy się to osiągnąć za pomocą skośnych płaszczyzn, silnie dzielonych wertykalnymi pasmami kojarzącymi się z klawiaturą fortepianu. Szanujemy gabaryty ul. Wełniany Rynek, wyłamując się jedynie formą i fakturą. W parterze budynku projektujemy klubo-kawiarnię, otwierającą się i „wchodzącą” na ulicę. Ostatnia kondygnacja mieści w sobie ‘hotelik’ z tarasem widokowym i jest wyraźnie cofnięta poza linię budynku.

3. Funkcja

Dla obu obiektów hasło przewodnie to transparentność i fleksybilność. Dyskretne materiały oraz elastyczność przestrzeni to główne założenia do projektowania wnętrz.

- MOS – przebudowa

Jak najmniej przebudowy naruszającej strukturę konstrukcji – maksymalne wykorzystanie istniejących przestrzeni do nowych funkcji. Dzięki halowym i logicznym układom istniejącej struktury jest taka możliwość - duża przestrzeń wnętrz zostaje adaptowana zgodnie z programem na elastyczny obszar BWA z możliwym podziałem na dwie sale ekspozycyjne. Wewnętrzny ciąg prowadzący od istniejącego wejścia północnego do głównego wejścia z pasażu zostaje przekształcony w przestronny hol uzupełniony o salę ekspozycji dzieł Władysława Hasiora. Istniejąca klatka schodowa po renowacji zostaje uzupełniona o jeden bieg i dźwig towarowo-osobowy. Drobnej przebudowie, polegającej na zmianie pozycji stropów, ulega przestrzeń na ekspozycję ww. dzieł Hasiora. Ze względów dostępności i ewakuacji w narożniku północno-zachodnim projektujemy nową klatkę schodową spinającą północną część mieszczącą na górnych kondygnacjach sale spotkań, dyskusji i klub filmowy – część ta wiąże się poprzez przeszklony hol komunikacyjny z istniejącym, lekko skonfigurowanym, pasmem administracyjnym łączącym się w części południowej z istniejącym pionem komunikacyjnym.

- MCK – nowy obiekt

Prostota – czytelność funkcji oraz łatwość dostępu to podstawowe założenia ujęte w projektowanym obiekcie. Jądrem układu jest wielofunkcyjna sala widowiskowa, o możliwości zmiany układu widowni w zależności od potrzeb (vide schematy). Sala, umieszczona na poziomie ciągów komunikacyjnych (parter), dostępna tak z pasażu integracyjnego jak i ulicy poprzez klubokawiarnie, posiada scenę wraz z pełnym zapleczem wymaganym do prowadzenia różnorodnych imprez. Ma niezależny podjazd dostawczy i magazyny warsztatowe w części podpiwniczonej.

Pozostałe funkcje wynikające z programu zostały rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach i zblokowane w jednolite ciągi użytkowe. Pracownie, administracja oraz część hotelowo-gościnna na ostatniej kondygnacji.

4. Materiały wykończeniowe

Aby po realizacji obu etapów otrzymać jednolitą fakturę i barwę obu obiektów, wprowadzamy okładziny lekkie i trwałe, w odcieniu bieli – koloru dominującego w całym założeniu „Arsenału”. Proponujemy na elewacjach panele aluminiowe na stelażach, okna w ramach aluminiowych, szkło trzyszybowe typu „float” o odcieniu ciemno-szarym. Wnętrza – dominującą biel utrzymujemy na posadzkach, przestrzeniach ekspozycyjnych, Sali wielofunkcyjnej. Hol główny, klubo-kawiarnię oraz całą przestrzeń integrującą komponujemy z wylewanych mas epoksydowych – fragment z nich zostawiamy w fakturze jasnego betonu architektonicznego. Posadzki w pomieszczeniach administracyjnych, salach spotkań oraz korytarzach wykładamy materiałem tłumiącym jak np. ‘Flotex”. Sufity – w ciągach komunikacyjnych sufity podwieszane typu „Ecophon”, tłumiące dźwięk. Sala wielofunkcyjna – sufity formowane z materiałów rozpraszająco-tłumiących, zgodnie z wytycznymi akustyka. Tło stanowi beton architektoniczny. Jakość materiałów dostosowana do możliwości finansowych inwestora.

5. Konstrukcja

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa i nadbudowa istniejącego obiektu z przeznaczeniem na Miejski Ośrodek Sztuki oraz budowa nowego obiektu, w którym zlokalizowane będzie Miejskie Centrum Kultury. Budynek istniejący zrealizowano w technologii żelbetowej w układzie słupowo-ryglowym. W ramach projektowanych zmian zostanie nadbudowany na części rzutu o jedną kondygnację. Nadbudowa zostanie zrealizowana w lekkiej konstrukcji stalowej na siatce słupów odpowiadającej układowi istniejącemu na niższych kondygnacjach. W budynku zostanie wbudowana nowa klatka ewakuacyjna oraz winda wykonane w technologii żelbetowej monolitycznej. Na części budynku strop nad piwnica jest przesunięty w stosunku do pozostałych o pół kondygnacji.

W ramach przebudowy zostaną wyrównane poziomy stropów. Nowoprojektowane stropy będą oparte na istniejących słupach za pośrednictwem stalowych rygli. Słupy na których oparte będą rygle stalowe wymagać będą wzmocnienia. Przewiduje się lokalne wzmocnienia konstrukcji istniejącej w miejscach projektowanych nowych przejść i przekuć instalacyjnych. Dodatkowo projektuje się w ramach przebudowy wymianę całej elewacji budynku. Nie przewiduje się konieczności wzmacniania fundamentów budynku istniejącego. Budynek nowoprojektowany wykonany zostanie w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami zespolonymi stalowo – betonowymi.

Obiekt będzie posiadał cztery kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie. Ściany i słupy wykonane zostaną jako żelbetowe monolityczne, stropy z uwagi na rozpiętości wykonane zostaną jako zespolone stalowo-żelbetowe. Dzięki temu możliwe jest pełne otwarcie przestrzeni wewnątrz budynku i swoboda kształtowania jego funkcji. Konstrukcja żelbetowa z uwagi na znaczną masywność pozwala także uzyskać wysokie wartości izolacyjności akustycznej przegród, co jest szczególnie istotne dla projektowanej funkcji budynku. Ostatnia kondygnacja budynku ma mniejszy obrys niż pozostałe, dlatego w całości będzie ustawiona na konstrukcji stropu trzeciej kondygnacji wykonanego również jako zespolony, stalowo-żelbetowy. Przewiduje się bezpośrednie posadowienie nowoprojektowanego budynku na ławach i stopach fundamentowych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl