Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja” w Sosnowcu
I nagroda

<<< powrót
  • AMAYA ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • mgr inż.arch. Bartosz Majewski  
  • mgr inż.arch. Stanisław Jasik  
  • mgr inż.arch. Michał Piotrowski  
  • mgr inż.arch. Joanna Nowrot  
  • dr hab.inż.arch. Michał Stangel  
  •  
  •  
  • http://www.amayaarchitekci.pl/  
  •  

Pierwsza Nagroda została przyznana Uczestnikowi Konkursu, którego koncepcja zagospodarowania placu uzyskała najwyższą notę w obu regulaminowych kryteriach oceny Prac Konkursowych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna założenia (obszar B).

Praca racjonalnie definiuje poszczególne strefy wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, tak by docelowo - w wyniku etapowych przekształceń - zintegrować przestrzeń południowej i północnej strony ulicy 3 Maja. Zaproponowane wschodnie i zachodnie przejścia dla pieszych w poziomie ulicy wyodrębniają obszar przyszłego centralnego placu metropolitalnego. Rozwiązanie przywraca należną ekspozycję głównemu ryzalitowi hali dworca kolejowego.

Obszar studialny (A).

Praca, prezentując powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otaczającą tkanką śródmieścia, proponuje realizację szeregu przedsięwzięć, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, pozwolą na poprawę jakości ich życia i sprzyjać będą nawiązywaniu kontaktów społecznych. W propozycjach funkcjonalno-przestrzennych zawarto dominanty kubaturowe i powiązania komunikacyjne z obszarem położonym po drugiej stronie szlaku kolejowego.

Obszar realizacyjny (C).

Sąd Konkursowy wysoko ocenia dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne zaproponowane przez Uczestnika oraz elementy architektury stanowiącej wyposażenie proponowanego zagospodarowania terenu – tak w zakresie form, jak i zastosowanych materiałów. Realizacja koncepcji pozwoli na rozważenie docelowego połączenia Placu Metropolii z Placem Stulecia na poziomie intuicyjnie dedykowanym dla ruchu pieszego w śródmieściu.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl