Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
Wyróżnienie

<<< powrót
  • Pniewski Architekci
Skład zespołu:
  • arch. Anna Boruta  
  • arch. krajobrazu Emilia Czop  
  • arch. Jakub Grabowski  
  • arch. Patryk Pniewski  
  •  
  •  
  •  
  • http://architektgdynia.com.pl/  
  •  

FORMA

Ze względu na przeznaczenie budynku na cele muzealne nie zdecydowano się na rozbudowę obiektu w kierunku północnym, ograniczając ingerencję jedynie do dobudowania klatki schodowej obsługującej całość założenia. Jako formę klatki schodowej przyjęto doklejoną do elewacji wschodniej stalową tubę, która dzięki grze światła na swojej powierzchni znika wśród drzew.

Inspirując się historycznym układem na działce – dom wraz z oranżerią wpisany w otoczeniu ogrodu - zdecydowano się na zlokalizowanie wszelkich funkcji towarzyszących na poziomie -1.

Projekt poddaje oranżerię reinterpretacji i, chcąc uwolnić przestrzeń ogrodu, niejako wciska ją w ziemię. Powstała w ten sposób, doświetlona 3-stronnie przestrzeń stała się swoistym łącznikiem pomiędzy wartością historyczną, a nowym budynkiem ze współczesną funkcją. Staje się ona sercem całego założenia. Otwarcie na ogród jest atrakcyjne zarówno dla zwiedzających, którzy niezależnie od pory roku mają zapewnione poczucie obcowania z przyrodą, jak i stanowi idealną bazę dla organizacji wszelkiego rodzaju imprez.

Otoczenie działki wysokimi drzewami stwarza idealne tło dla ogrodu i budynku historycznego. Przedogródek na pierwszym planie wprowadza głębiej do właściwego ogrodu kwiatowego rozciągającego się na całej szerokości działki. Dalej, jakby jedynie dla właścicieli znajduje się ogród owocowo warzywny z okalającymi go grządkami ziół. Założenie zamyka sad. Przestrzeń dookoła muzeum staje się jego pierwszym eksponatem.

Do nowoprojektowanej części prowadzi ścieżka, która rozpoczyna się w strefie wejścia na działkę, a następnie obniża się spadkiem do poziomu -1. Jest to wejście reprezentacyjne do placówki – pośród skarp porośniętych wielobarwnymi kwiatami. Dzięki takiemu kształtowaniu przestrzeni zwiedzający stopniowo odkrywa kolejne elementy zagospodarowania przestrzeni ogrodu, rozwiązań architektonicznych na styku starego i nowego. Zagłębiając się w wijącą ścieżkę ukazywane mu są kolejne kadry z odmiennymi ujęciami, tak by dopiero na końcu, na otwartym placu zobaczyć cały budynek muzeum. Nowopowstały obiekt z trzech stron znajduje się pod ziemią, jednocześnie pozostając otwartym na przestrzeń oranżerii. Jego przekrycie stanowi stropodach zielony na którym zaprojektowano ogródek warzywno-ziołowy poprzeplatany świetlikami dachowymi.

FUNKCJA

Podział funkcji jest czytelny; czystość formy zaczyna się już na poziomie ogrodu, w którym dokonano jasnych podziałów na przestrzeń reprezentacyjną przedogrodu i ogrodu właściwego oraz część prywatną ogródka warzywnego i sadu.

Budynek historyczny w całości przeznaczony został na cele wystawiennicze. Poddasze, nie spełniające minimalnych wymogów wysokościowych zostało częściowo otwarte ukazując zwiedzającym konstrukcję dachu.

Druga część budynku odpowiada na potrzeby nowoczesnej placówki muzealnej, skrywając w sobie część multimedialną oraz kawiarnię. Nowa część zawiera również przestrzeń biurową wraz z zapleczem i pomieszczenia techniczne. Projektując przestrzenie wewnętrzne starano się uwzględnić specyfikę przenikających się stref funkcjonalnych i obsługę programu muzeum, różnorodność użytkowników i związane z tym wymagania dostępności, oraz aspekty krajobrazowe.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl