Konkurs na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
III nagroda

<<< powrót
 • Foroom Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • Bartłomiej Grotte  
 • Rafał Jedliński  
 • Maciej Pędzich  
 • Konrad Waligóra  
 • Zuzanna Jędrzejewska  
 • Dawid Jarosz  
 •  
 •  
 • http://www.foroom.com.pl/  
 •  

IDEA

Punktem wyjścia do rozważań na temat funkcji i formy nowoprojektowanego budynku jest próba znalezienia właściwych relacji między tkanką nową a tkanką zastaną. Koncepcja zakłada, że nowoprojektowany obiekt stanowić będzie tło dla istniejącego budynku, traktowanego nie tylko jako ramy dla docelowej przestrzeni ekspozycyjnej, ale przede wszystkim jako eksponat sam w sobie. Bryła nowego budynku nie dominuje nad Domem od strony ulicy i wejścia głównego, ale w subtelny i minimalistyczny sposób stara się podkreślić jego charakter przy zachowaniu własnego autonomicznego języka architektonicznego.

Zaproponowany budynek horyzontalny, odpowiednią grą zamknięć i otwarć, elementów pustych i pełnych, a także rozłożystością bryły wtapia się projektowany układ ogrodu, pozostając z nim w stałej relacji krajobrazowo-widokowej. Dobrany materiał – szara cegła –dodatkowo podkreśla horyzontalny układ zabudowy, korespondując jednocześnie z tradycyjnymi formami przydomowego ogrodzenia.

Idei „otwartości” i „zamknięcia” bryły nowoprojektowanego obiektu towarzyszy oparty na tym samym kontraście plan. Części zamknięte obudowujące funkcje „ciche” wydzielają otwarty, wielofunkcyjny hol wejściowy połączony sekwencją widoków z otoczeniem. Zaproponowany prosty i otwarty układ funkcjonalny, pozwala na swobodne kształtowanie przyszłego programu wystawy i Muzeum.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Zagospodarowanie Terenu – Ogród


Projektowany teren podzielono na 3 strefy funkcjonalne wydzielone projektowanym budynkiem i układem murków krajobrazowych.

Pierwszą strefę stanowi ciąg pieszy prowadzący od ulicy Warszawskiej do głównego wejścia do budynku. Wejście na teren odbywa się poprzez wycofującą się względem ulicy formę ogrodzenia, które swym kształtem zaprasza Odwiedzających na teren Muzeum. Za bramą wejściową ciąg pieszy prowadzi wzdłuż murku betonowego stanowiącego ławkę i wygrodzenie części ekspozycyjnej. W pobliżu wejścia do budynku przewidziano możliwość połączenia terenu muzeum z Ogrodem Jordanowskim znajdującym się po wschodniej części założenia.

Drugą strefą jest ogród polski, który zgodnie z warunkami konkursu stanowić będzie część ekspozycji. W odniesieniu do tradycyjnych form ogrodów ziemiańskich, zaproponowano podział ogrodu na 4 strefy krajobrazowe. Najbliżej wyjścia z budynku zaproponowano tzw. Ogród Spacerowy, w którym ścieżka prowadzi poprzez niską łąkę porośniętą ziołami i polnymi kwiatami. Dalej ścieżka prowadzi do Ogrodu Warzywnego, w którym planuje się sezonowe wysiewanie warzyw. Kolejną częścią jest Ogród Kwiatowy, w którym zaprojektowano szereg rabat kwiatowych obsadzonych rodzimymi gatunkami kwiatów. W tej części zaproponowano ustawienie uli, które mają dopełniać charakter ogrodu. Ostatnią zaprojektowaną strefą jest Ogród Owocowy - Sad, w którym planuje się nasadzenia z krzewów i drzew owocowych. W obszarze ogrodu zaprojektowano podłużne ławki betonowe i wygrodzenia, które podkreślają pasowość kompozycji.

Trzecią strefą jest ogród kawiarniany schowany za budynkiem Muzeum, niewidoczny od strony ulicy i ekspozycji. W tej strefie przewidziano miejsce na kameralne koncerty i wydarzenia kulturalne. Na potrzeby koncertów przewidziano drewniany taras, podest, który w ciągu dnia stanowi przedłużenie kawiarni.

Teren Muzeum ogrodzony będzie z trzech stron murem obsadzonym bluszczem o wysokości 180 cm. Od strony Ogrodu Jordanowskiego planuje się niskie ogrodzenie niestanowiące bariery architektonicznej.

Część Nowoprojektowana - Muzeum

Nowoprojektowaną część Muzeum, umieszczono w tylnej części działki. Zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez ideę projektową, sposób planowania nowej części jest prosty, minimalistyczny i konsekwentny. Główne wejście wprowadza Odwiedzającego do jednoprzestrzennego rozświetlonego holu – miejsca styku Domu i nowego obiektu. W celu zminimalizowania dodatkowych podziałów hol stanowi jednocześnie, czytelnię, sklepik oraz kawiarnię, oraz główną przestrzeń komunikacyjną. Jest on połączony z częścią ekspozycyjną poprzez łącznik zawierający klatkę schodową i szacht windowy. Wejście na eskpozycję odbywa się z dwóch poziomów, parteru i piwnicy. Przestrzeni holu wielofunkcyjnego towarzyszy sala multimedialna, która ma możliwość połączenia z holem poprzez system odsuwanych ścian modułowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możliwe jest uzyskanie dużej przestrzeni na potrzeby imprez i wydarzeń kulturalnych. W holu zaprojektowano mebel, który stanowi jednocześnie zabudowę kasy, kawiarni i sklepiku. Dzięki swojemu układowi, w dni powszednie, umożliwi obsługę całości przez jedną osobę. Mediateka - czytelnia została potraktowana w projekcie hasłowo, założono, że teren całego muzeum oraz ogród stanowić będzie niesformalizowaną przestrzeń poznawczą, w której młodzież, na wypożyczonych z kasy tabletach będzie mogła poznawać historię Rodziny Pileckich i Ostrowi Mazowieckiej.

Na parterze ulokowano również część biurową, połączoną dodatkowo schodami kręconymi z pomieszczeniami socjalnymi w piwnicy, oraz zaplecza.

W piwnicy, zgodnie z regulaminem, zaprojektowano toalety i szatnię dla gości, wraz z dodatkowym miejscem do odpoczynku i czytania. Kondygnację tą wykorzystano również do zlokalizowania wymaganych pomieszczeń technicznych i socjalnych.

Część Istniejąca – Dom

Zgodnie z warunkami konkursu przestrzeń istniejącego Domu (zarówno parter, jak i kondygnację podziemną) przewidziano pod ekspozycję stałą Muzeum. Ze względu na niewystarczającą wysokość kondygnacji poddasza zrezygnowano z lokalizowania tam funkcji wystawowej. Powierzchnię wystawową na parterze uatrakcyjniono poprzez odkrycie więźby dachowej. Zabieg ten nadał pomieszczeniu przestrzenności i otwartości.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl