Konkurs na zagospodarowanie placów pomiędzy ulicami Zamenhofa i Opata Hackiego
I nagroda

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

Idea projektu

Celem projektu jest wykreowanie przestrzeni sprzyjającej rekreacji i aktywizacji mieszkańców pobliskich budynków wielorodzinnych oraz wypracowania spójnego założenia dla obu obszarów. Założeniem projektowym było przedstawienie otoczenia atrakcyjnego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym, w tworzeniu którego udział będą brali również mieszkańcy. Odpowiada to na potrzebę współistnienia w grupie sąsiedzkiej oraz mobilizuje do pielęgnacji przestrzeni wspólnych i organizacji aktywności na świeżym powietrzu.

Ideą przewodnią formy jest prostokątny układ kwadratowych modułów o wymiarach 2,4 m x 2,4 m. W każdy moduł wpisana jest forma architektoniczna - indywidualne dla miejsca meble miejskie. Regularny układ ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie obecnie chaotycznej przestrzeni. Przewiduje się również znaczną powierzchnię terenów zielonych, w różnych formach, np. delikatnych pagórków, trawników wyniesionych na murkach oporowych, kwietników, donic z nasadzeniami dekoracyjnymi oraz roślinami uprawnymi. Wprowadza się również dodatkowe nasadzenia drzew niskich oraz roślinność sprzyjającą egzystencji ptaków i owadów zapylających.

Założeniem projektu jest wytworzenie dwóch placów tematycznych: Plac Zamenhofa (południowa część obszaru A) oraz Plac Opata Hackiego (obszar B) i publicznego placu przy Centrum Sąsiedzkim z biblioteką (północna część obszaru A). Nadanie nazw placom wynika z chęci upamiętnienia patronów głównych ulic oraz zbudowaniu silnej identyfikacji mieszkańców z osiedlem.

Plac Zamenhofa

Projektuje się plac tematycznie związany z osobą Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. W widocznym miejscu umieszczona zostanie niewielka tabliczka informacyjna opisująca życiorys Ludwika Zamenhofa oraz słownik podstawowych pojęć w języku esperanto. Dzięki temu plac nabierze również edukacyjnego charakteru oraz przybliży mieszkańcom sylwetkę patrona ich ulicy. Centralny punkt placu stanowi gra słowna w formie obrotowej krzyżówki, wyniesiona ponad poziom posadzki. Zadaniem gracza jest znalezienie podstawowych słów w języku esperanto. Elementy mogą być wymieniane (litery zlokalizowane na obrotowych sześcianach) w zależności od potrzeb oraz pomysłów mieszkańców. Na posadzce placu umiejscowione są hasła sugerujące przykładowe rozwiązania gry. Ma to dać impuls mieszkańcom do tworzenia własnych haseł, pobudzić ich kreatywność oraz zaprosić do integracji i wspólnej zabawy. 


Dodatkowo w myśl idei "bookcrossingu" (krążenie przeczytanych książek i wymiana z innymi użytkownikami biblioteczki na zasadzie weź książkę/zostaw książkę) w założenie wkomponowuje się ogólnodostępny punkt wymiany książek.

Przestrzeń placu sprzyja wypoczynkowi i rekreacji. Poza standardową małą architekturą projektuje się moduły z siedziskami, leżakami oraz rozpiętymi siatkami linowymi do leżenia. Projektuje się perforowane zacieniacze oraz niskie drzewa ozdobne, zapewniające ograniczenie ekspozycji na słońce. Proponuje się również wizualne oddzielenie od parkingu poprzez pergolę porośniętą roślinnością oraz ścianki pełniące funkcję tablic do rysowania. Pergoli towarzyszą donice - mini ogródki, przeznaczone do wspólnej uprawy warzyw lub nasadzeń dekoracyjnych, w zależności od preferencji mieszkańców. Ponadto zapewnia się miejsce do realizowania inicjatyw lokalnej społeczności, np. wspólnego piknikowania.

Plac Opata Hackiego

Projektuje się plac nawiązujący tematyką do działalności Opata Michała Antoniego Hackiego i jego umiejętności odczytywania szyfrów. Losowe litery i cyfry umieszczone na siatce posadzki są pretekstem do gier z szyframi i narzędziem do tworzenia własnych zabaw literowych. Część pól nie została wypełniona, zostawiając puste pola do zapisania np. kredą przez mieszkańców. Litery są też kluczem do ukrytego szyfru w tablicy informacyjnej o postaci Michała Antoniego Hackiego. Centralnym punktem placu jest napis "ZOH" o wysokości około 2,5 m, podświetlany po zmroku. Napis wykonany z blachy stalowej o szerokości 80 cm. Forma napisu jest elementem indywidualizującym, charakterystycznym dla opracowywanego obszaru. Motyw "ZOH" zostaje powtórzony na obiektach małej architektury, np. na perforowanych zacieniaczach, osłonach na drzewa oraz ławkach, "ZOH" pojawia się również formie napisu na trawie. Zapewnia to spójność założenia oraz podwyższa stopień identyfikacji mieszkańców z osiedlem. Biorąc pod uwagę wymagania różnych użytkowników, proponuje się, oprócz tradycyjnych ławek, siedziska wokół drzew, leżaki jedno- i wieloosobowe, wielopiętrowe podesty, ławki pod zacieniaczem oraz siatki rozpięte nad zielenią niską. Plac Opata Hackiego został ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić powiązanie z "Ogrodem Przyjaźni".

Plac wokół Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką

Koncepcja zakłada wykreowanie przestrzeni reprezentacyjnej przed budynkiem Centrum Sąsiedzkiego z uwzględnieniem projektu nadbudowy i przebudowy budynku biblioteki. Przewaga powierzchni utwardzonej umożliwia organizację wydarzeń plenerowych oraz aktywności związanych z działalnością Centrum Sąsiedzkiego. Projektuje się schody terenowe z murkiem oporowym w postaci betonowych kubików, będących jednocześnie siedziskami. Dostęp dla osób niepełnosprawnych został zapewniony poprzez rampę zlokalizowaną wzdłuż północnej elewacji budynku.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu aktywizować, integrować i budować tożsamość mieszkańców z ich miejscem zamieszkania. Czynny udział lokalnej społeczności w tworzeniu najbliższego otoczenia ma służyć podwyższeniu stopnia identyfikacji lokalnej społeczności z osiedlem. Wszelkie elementy są dostosowane i dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl