Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pniewski Architekci Sp. z o.o.
Skład zespołu:

Obszar opracowania stanowi istniejący budynek dawnego kina Górnik, położonego w Szydłowcu przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Strażackiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się ważne instytucje oraz centrum miejscowości. Wjazd na działkę odbywa się z ul. Kościuszki. Projekt ma na celu modernizację dawnego, niszczejącego budynku kina Górnik, przywrócenie mu jego dawnej funkcji oraz stworzenie przestrzeni publicznej i półpublicznej tak aby teren założenia pełnił szerszą funkcję - miejsce spotkań, interakcji, rozrywki, funkcję estetyczną i kulturotwórczą. Starano się, aby zmodernizowany obiekt harmonijnie wkomponował się w istniejące otoczenie oraz zapewniał niezależne funkcjonowanie różnych użytkowników.

Rozbudowano istniejący budynek na potrzeby kina, dodając nadwieszenie oraz dwukondygnacyjną część frontową. Pozostawiono istniejący wjazd na działkę. Wejście do kina zaprojektowano od strony zachodniej, z wejściem od ulicy Strażackiej poprzez plac wejściowy z pergolą i małą architekturą. Stworzenie placu zadaszonego rozpostartymi linkami pozwala na wydzielenie przestrzeni o różnym charakterze, porządkuje przestrzeń tworząc subtelne oddzielenie od strefy parkingu i części manewrowej dla pojazdów bojowych straży pożarnej, a także kreuje półpubliczną przestrzeń, podkreślającą główne wejście.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl