Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
Projekt konkursowy

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna KRESKA
Skład zespołu:
  • arch. Maciej Mazerant 

Opis założeń ideowych koncepcji projektowej oraz przyjętych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych

Koncepcja zagospodarowania terenu


Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada podział na strefę rekreacyjno-rozrywkową (w części południowej) oraz komunikacyjno-parkingową (w części północnej).

W części rekreacyjno-rozrywkowej projektuje się poprowadzenie głównej osi komunikacyjnej pomiędzy ul. Kościuszki a głównym wejściem do kina. Przy tej osi lokalizuje się plac zabaw dla dzieci, fontannę z ławkami oraz kawiarniane stoliki z wygodnymi siedziskami i parasolkami (kawiarnia zlokalizowana jest w parterze, przy głównym wejściu). Te założenia mają na celu nasycenie tej przestrzeni funkcją mającą na celu gromadzenie ludzi, zapewnienie im rekreacji i atrakcyjnej formy spędzania czasu.

Ponadto powyższe działania służą do wyeksponowanie strefy wejściowej kina poprzez podkreślenie osi komunikacyjnej, zachęcenie do podążenia wzdłuż niej do pierwszego zwornika urbanistycznego, który stanowi fontanna i dalej do głównego wejścia.

Część komunikacyjno-parkingowa została wyodrębniona od części rekreacyjno-rozrywkowej poprzez oddzielenie zielenią średniej wysokości. Wyodrębniono w niej parkingi: jeden dla kina, drugi na potrzeby budynku sąsiedniego. Poza parkingami zaplanowano plac manewrowy dla samochodów straży pożarnej.

Opis rozwiazań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych

Architektura


Założenia modernizacji bryły kina „Górnik” mają na celu wykreowanie nowoczesnego obiektu, zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i wizualnej. Projektuje się bryłę minimalistyczną, gabarytami powiązaną do budynku sąsiedniego.

W części hall-foyer zaprojektowano duże przeszklenia. Wyraziste glify otworów pod te przeszklenia proponuje się z piaskowca, jako materiału charakterystycznego dla Szydłowca.

Na frontowej elewacji zaprojektowano pionowe bonie, wykończone w tynku cienkowarstwowym. Elewacja boczna (od strony ul.Strażackiej) oraz tylna (stanowiąca granicę działki) – gładki tynk cienkowarstwowy. Na tylnej elewacji obszerne okno doświetlające korytarz z paneli ze szkła profilowego (ze względu na oddzielenie przeciwpożarowe).

Kolorystyka elewacji:

Tynk cienkowarstwowy w kolorze ciepłym białym;
Piaskowiec w kolorze beżowym „kawa z mlekiem”;
Stolarka w kolorze stalowo-szarym.

Założenia funkcjonalne obiektu

Budynek funkcjonalnie jest podzielony na część kinową i część straży pożarnej. W parterze części kinowej bezpośrednio za strefą wejściową zlokalizowany jest obszerny hall z otwartą klatką schodową, windą, miejscem do odpoczynku. Do hallu przylega kawiarnia, szatnia, toaleta.

Na piętrze do dyspozycji widzów jest foyer, na które dostać można się bezpośrednio głównymi schodami lub windą. Z foyer dostępna jest kasa biletowa, toalety.

Sala kinowa została zaplanowana według obecnie obowiązujących kanonów. Kolejne rzędy siedzeń są przewyższone wobec poprzednich o 40 cm. Dzięki temu komfort oglądania jest większy – widzowie z przednich rzędów nie zasłaniają tym z tylnych. Poza tym, pozwoliło to w przestrzeni pod widownią zlokalizować toalety oraz kasę biletową. Sala posiada także małą scenę, za którą zlokalizowane jest zaplecze – umożliwi to obsługę występujących tu artystów.

Na salę kinową prowadzą dwa niezależne wejścia, co zapewni sprawną komunikację i spełnia przepisy bezpieczeństwo p-poż.

Bezpośrednio z sali dostępne jest też pomieszczenie, gdzie zlokalizowany jest projektor filmowy, oraz maszynownia windy. Znajdują się one na kondygnacji, technicznej, którą utworzono nad foyer.

W części straży pożarnej przebudowano strefę socjalno-szatniową. Wydzielono pomieszczenie socjalne a zespół szatniowo-umywalniowy uzyskał odrębne wejście. W uzyskanej w ten sposób przestrzeni utworzono, w części kinowej, kawiarnię oraz toaletę.

Konstrukcja

W budynku zakłada się wyburzenie istniejących stropów i dachu (na podst. Wytycznych z regulaminu), wykonanie ich w postaci żelbetowego stropu i stropodachu, wzmacnianego elementami konstrukcji stalowej. Istniejące ściany obiektu zostaną wzmocnione przez siatkę trzpieni żelbetowych przewiązanych z płytą stropu i stropodachu.

Wykonstruowanie dużych otworów pod przeszklenia zostaną wykonane poprzez wykucie ich w ścianach, zabezpieczając uprzednio nadproża elementami stalowymi konstrukcji.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl