Konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu
I nagroda

<<< powrót
  • HomoHome-Tworzenie Architektury
Skład zespołu:
Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku z końca lat 30-tych XX wieku, usytuowanego w centralnej części miasta. W założeniach projektowych wrócono do przedwojennej, symetrycznej bryły budynku oraz zdecydowano się na zaakcentowanie osiowości i symetrii elewacji. W tym celu wyburzono wszelkie powojenne dobudówki oraz utworzono podcień od strony południowej, co pozwoliło na połączenie ciągiem pieszym ul. Kościuszki z głównym wejściem do modernizowanego budynki, zlokalizowanym w utworzonym podcieniu (pomieszczania budynku przeznaczone dla OSP są dostępne od strony placu manewrowego), którego posadzkę wykorzystano na pochylnie, udostępniając budynek osobom niepełnosprawnym. Wewnątrz, w celu uzyskania optymalnego układu funkcjonalnego oraz wykorzystania powierzchni pierwotnej struktury budynku, zdemontowano ściany działowe oraz założono nowy ciąg komunikacyjny wyprowadzający użytkowników na piętro -do foyer, które może pełnić funkcje zależne od aktualnego programu sali widowiskowej.

Foyer powiększono poprzez zaprojektowanie balkonu (dostępnego z holu, jak i bezpośrednio z sali widowiskowej) użytkowanego podczas antraktów w okresie letnim. W projekcie wykorzystano istniejące ściany konstrukcyjne, ograniczając się do kilku przebić, niezbędnych przy nowym układzie funkcjonalnym, a projektowane: szyb windowy, schody, strop wraz z balkonem wsparto na konstrukcji stalowej. Zachowano gabaryty istniejącej sceny, zmieniając jednakże kierunki użytkowania, co pozwoliło zgrupować powierzchnie pomocnicze służące do obsługi sali widowiskowej. Wykorzystano naturalne doświetlenie sali i foyer światłem dziennym, a na czas spektakli wymagających zaciemnienia sali zainstalowano rząd kotar materiałowych.

Na placu przed strefą wejściową budynku umieszczono elementy przyciągające przechodniów: słup z plakatami (repertuarem), afisze w blendach okiennych, drobne elementy architektury (granitowe donice z zielenią, latarnią i koszem oraz z drewnianymi siedziskami).
Zaprojektowano oświetlenie elewacji: punktowe i taśmowe oświetlenia typu LED na projektowanym balkonie i w oknach wystawowych; neon z nazwą kina (na elewacji frontowej, nad wejściem); w podcieniu wejściowym w osi wnęk okiennych.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl