Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach
III nagroda

<<< powrót
  • APP Architekt Karol Barcz
  • kabu studio Kamila Buczkowska
Skład zespołu:
  • Karol Barcz  
  • Kamila Buczkowska 

OPIS KONCEPCJI

KONTEKST


Projekt zakłada stworzenie wielofunkcyjnego obiektu integracji lokalnej społeczności, przestrzeni mogącej stać się charakterystycznym elementem dzielnicy Podjuch. Na formę projektowanego Centrum Aktywności Lokalnej decydujący wpływ miał kontekst urbanistyczny oraz funkcje zapisane w programie. Koncepcja zakłada korzystanie z funkcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Istotne w projekcie jest osadzenie budynku w planie w taki sposób, by ułatwić okolicznym mieszkańcom kontakt z istniejącym parkiem, przy okazji zachęcając do korzystania z obiektu. Jedną z pierwszych decyzji projektowych było otwarcie budynku na teren zielony, uszanowanie kontekstu miejsca i rewitalizację istniejącego parku ze stworzeniem miejsc aktywności. Przy projektowaniu zagospodarowania wzięliśmy pod uwagę uniwersalne zasady, tak aby wszyscy mogli korzystać z atrakcji parku. Inspiracją była modernistyczna architektura Podjuch.

FORMA

Budynek planuje się w formie podłużnej z zaznaczonym poprzez podcięcie wejściem głównym. Centrum zostało zaprojektowana w sposób klarowny. Obiekt składa się ze strefy wejściowej, sportowej, strefy zaplecza magazynowego, z części administracyjnej oraz sali kameralnej.

Architektoniczny spacer przez Podjuchy ukazuje piękne ceglane domy, modernistyczne osiedla willowe. Głównym materiałem wykończeniowym istniejących budynków wielorodzinnych jest cegła, stąd oczywisty wybór materiałów na elewacje. Wszystko w celu wykorzystania zasobów lokalnych do maksimum i zapewnienia lokalnych korzeni. Projekt swoją formą, usytuowaniem oraz wyborem materiałów na elewacje jest mocno osadzony w tradycji i kulturze miejsca, stara się wpisać w urbanistykę zastanej przestrzeni. Kubatura oraz wysokość projektowanego obiektu (wysokość frontowej elewacji 12 m) wpasowuje się w otaczającą zabudowę. Od strony ulicy Sąsiedzkiej graniczy prywatna posesja natomiast po drugiej stronie ulicy istnieje budynek ciepłowni SEC wraz z wysoką dominantą w postaci komina. Pierzeję południową tworzą budynki mieszkalne jednorodzinne II kondygnacyjne, zaś od strony zachodniej zabudowa wielorodzinna ma II- III kondygnacje.

OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE


Projektowany budynek Centrum Aktywności Lokalnej znajduje się w Podjuchach przy ulicy Krzemiennej- Sąsiedzkiej, w sąsiedztwie parku imienia ks. Alberta Wilimsky'ego. Zlokalizowany został w północnej części działki na rogu dwóch ulic. Na wybór lokalizacji wpłynęły analizy terenu, jego naturalne ukształtowanie, nasłonecznienie, kierunki komunikacji oraz otwarcia widokowe. Myśląc o projektowaniu terenu przy budynku CAL wzięliśmy pod uwagę jego topografię. Planuje się niezbędną rewitalizację istniejącej zieleni parkowej oraz wyburzenie pozostałości budynku gospodarczego, murków oraz fundamentów pod garaże wraz z odnowieniem obszaru zieleni w miejscu wyburzeń. Projekt zakłada pozostawienie jak największej ilości drzew w całym obszarze opracowania i wykorzystanie parkowego charakteru przestrzeni.

Wizja projektu zagospodarowania powinna łączyć idee zabawy i natury. W zagospodarowaniu wykorzystano naturalne zabawy w terenie, elementy przestrzenne. W miejscach, gdzie tworzą się wzniesienia projektujemy siatki czy drabinki na których można leżeć lub się wspinać. Elementy małej architektury są z materiałów takich jak drewno. Grupą docelową są nie tylko dzieci czy studenci aktywni sportowo, ale cała społeczność. Poszczególne części zagospodarowania są projektowane ze szczególnym uwzględnieniem różnych etapów rozwoju dziecka a także ich możliwości.

Na samym szczycie parku przewidzieliśmy ściankę do wspinaczki a na jego skraju- w celu wykorzystania każdej przestrzeni aby nie pozostawiać martwych punktów- tworzymy pętlę składającą się z pni- naturalnej przeszkody do skakania.

Na naszym zielonym terenie można spędzać czas w grupie a także można skorzystać z siedzisk jako miejsca do wypoczynku w samotności. Szukając ciekawszych rozwiązań niż typowe ławeczki przy alejkach zaprojektowano specjalne siedziska w postaci kamieni lub ławek wijące się wokół istniejących drzew. W strefie piknikowej- jedynej płaskiej przestrzeni parku- przewidzieliśmy zestawy stołowych ław, które mogą zamienić miejsce w strefę spotkań i integracji. Tutaj mogliby zbierać się starsi mieszkańcy aby pograć w szachy, poczekać na wnuki.

Trochę dalej teren schodzi w dół i jako schody wkomponowane w amfiteatralną widownię prowadzi do niecki na poziomie 0 i wejścia do budynku. To miejsce tworzy naturalny dziedziniec. Amfiteatr z widownią powstał poprzez wykorzystanie wznoszącego się terenu. Osłonięta trybuna z trzech stron od światła czy wiatru stanie się sceną plenerowych przedstawień czy codziennym placem zabaw. Powstała przestrzeń przy obiekcie stała się przestrzenią publiczną miasta, pozwala na poszerzenie granic działalności budynku.

EKOLOGIA

Projekt bazuje na założeniu, ze tego typu architektura ma ogromne znaczenie edukacyjne i kulturowe, kształtując świadomość nie tylko estetyczną lecz również ekologiczną stąd pomysł na ogród społeczny na dachu budynku. W projekcie zaproponowano edukacyjny ogródek z grządkami uprawianymi przez dzieci, dając im szanse na bezpośredni kontakt z naturą.

Zakres opracowania obejmuje stosunkowo duży teren. Projekt zagospodarowania przewiduje niewielką intensywność zabudowy (budynek CAL), duża ilość powierzchni zielonych oraz możliwie jak największe pozostawienie zieleni wysokiej.

MIEJSCA POSTOJOWE- SAMOCHODY

Zaprojektowano parking dla samochodów osobowych wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej. Parking przewidziano również wzdłuż bocznej elewacji północnej, równoległej do ulicy Sąsiedzkiej. To miejsce mogłoby być wykorzystane jako parking dla autobusów. Na potrzeby projektowanego budynku CAL zaprojektowano 23 miejsc postojowych. Parking został przewidziany na tyłach obiektu co umożliwiło uzyskanie części placu przed frontem wejściowym na przestrzeń publiczną nie będącą szpecącym parkingiem. Z tyłu znajduje się również jedyny wjazd do miejsc postojowych, prowadzący do pomieszczeń zapleczowych (pomieszczenia techniczne, śmietnik, wejście dla personelu). Dzięki naturalnej różnicy wysokości terenu, wszystkie samochody znajdują się niżej niż teren zielony.

ROWERZYŚCI

Projektuje się ciągi piesze wzdłuż elewacji budynku, są one integralną częścią projektu zagospodarowania. Dodatkowo planuje się usytuowanie parkingu dla rowerów od strony frontu budynku.

PIESI

Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, została zaprojektowana winda. Także wyjścia z budynku bezpośrednio na teren parku są dostosowane dla osób z ograniczonym sposobem poruszania się. Projekt zakłada możliwość swobodnego poruszania się po działce, starano się wykorzystać naturalnie wznoszący się teren i nie projektować dodatkowych schodów ani barier.

SEZONOWOŚĆ

Z projektowanego budynku przewiduje się korzystanie całoroczne. Funkcje w budynku otwartego dla ludzi zostały rozdzielone na dwie kondygnacje. Część z salą kameralną znajduje się na piętrze, co umożliwia zamknięcie budynku i korzystanie tylko z części na dole, jeśli zajdzie taka potrzeba. W sezonie wiosenno- letnim przewiduje się otwarcie obiektu na park.

OPIS FUNKCJONALNY

WEJŚCIE


Najbardziej dostępna i zasadnicza część programu funkcjonalnego budynku znajduje się na poziomie 0, gdzie dostajemy się głównym wejściem, od strony parku lub po zejściu amfiteatralnymi schodami z wyższego poziomu terenu zielonego. Naturalnym środkiem projektowanego obiektu stała się niecka, która pełni funkcje sceny w czasie przedstawień plenerowych lub na co dzień letniego ogródka kawiarni. Natomiast schody- siedziska zachęcają do zabawy i refleksu w przerwie między zajęciami. Obszar od strony południowej budynku jest obszarem łączącym budynek z terenem zielonym. Centralna część obiektu otwiera się na park.

STREFA WEJŚCIOWA

Parter został potraktowany w dużej części jako otwarta przestrzeń ogólnodostępna. Część wejściowa z szatnią, pakietem sanitariatów i punktem informacji jest nie tylko komunikacją, również a może przede wszystkim funkcjonuje jako przestrzeń wspólna. Jest to najbardziej reprezentacyjna przestrzeń Centrum z miejscami do siedzenia z widokiem na dziedziniec i Park. Kawiarnia znajduje się na poziomie 0 i jest otwarta na zieleń. Dostęp do niej będzie bezpośrednio z poziomu ulicy oraz od wewnątrz. Lokalizacja kawiarni na rogu nie została wybrana przypadkowo, będzie ona łatwiej dostępna dla ludzi przechodzących chodnikiem. Istnieje również możliwość łatwego jej wydzielenia, kawiarnia może funkcjonować niezależnie od godzin pracy CAL. Rozległe przeszklenia od strony południowej otwierają widok na park. Takie ukształtowanie budynku, jego otwarcie, pozwoliło na maksymalne powiązanie z otoczeniem.

W części holu zlokalizowano schody prowadzące na poziom wyżej. Hall wejściowy przechodzi w foyer sali widowiskowej (na poziomie 1), tworząc doświetloną strefę spotkań z pięknymi widokami.

STREFA SPORTU

Część z salami do tańca i gimnastyki zlokalizowano na tym samym poziomie co strefę wejściową. Pomieszczenia oddzielone są od siebie ścianką mobilną. Przewidzieliśmy osobny system nagłośnieniowy w obu pracowniach do prowadzenia oddzielnych zajęć. Usytuowanie dwóch sal koło siebie daje możliwości ich połączenia oraz wykorzystania na więcej sposobów. Strefa sportu posiada sanitariaty dobrze skomunikowane z salami do zajęć.

STREFA TWORZENIA

Na skraju budynku, w jego wschodniej części- tzw. strefie cichej, zlokalizowano pracownie działań plastycznych. Na kondygnacji 1, zaraz obok sali kameralnej zlokalizowano pracownie muzyczną. Jest to celowy zabieg mający na celu wykorzystywanie tego pomieszczenia wielofunkcyjnie również jako salę prób oraz małych występów. Wszystkie pracownie mają dostęp do magazynów i zapleczy oraz są doświetlone światłem dziennym.

SCENA KAMERALNA Z WIDOWNIĄ

Na poziomie pierwszym ulokowaliśmy scenę kameralną (sala widowiskowo- koncertowa na 130 miejsc) z zapleczem. Ta część została zaplanowana również jako niezależna strefa z własnym wejściem bezpośrednio z parku, co można wykorzystać w sezonie letnim otwierając budynek na zieleń.

ADMINISTRACJA

Na ostatniej kondygnacji, najmniej dostępnej, znajduje się strefa biurowa. Można się do niej dostać windą bezpośrednio z poziomu 0 lub klatką schodową przez foyer na piętrze. W tej strefie znajdują się pomieszczenia pracowników administracji, zaplecze sanitarne oraz sala konferencyjna, która może służyć do spotkań lokalnej społeczności.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Na wschodniej ścianie budynku znajduje się zaplecze techniczne oraz magazynowe, dostępne bezpośrednio od strony parkingu. W skład pasu technicznego wchodzi śmietnik, pomieszczenia techniczne przyłączy, rozdzielnia i nawiew wentylacji.

EWAKUACJA

W przypadku zagrożeń bezpieczna ewakuacja odbywa się trzema niezależnymi drogami: od strony wejścia głównego od rogu ulicy Krzemiennej z Sąsiedzką, od strony parku na poziomie parteru oraz rampą na poziomie pierwszego piętra bezpośrednio na zewnątrz. Wejście techniczne znajduje się od strony parkingu.

WYKORZYSTANIE KOMERCYJNE

Wszystkie przestrzenie takie jak hall wejściowy(wystawy), kawiarnia, sala kameralna czy konferencyjna mogą być wykorzystywane na potrzeby CAL jak również komercyjnie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl