Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie.
Projekt konkursowy - finalista 2 etapu

<<< powrót
 • Pichler & Traupmann Architekten
Skład zespołu:
 • Mag. arch. Christoph Pichler MArch  
 • MMag. arch. et theol. Johann Traupmann  
 • DI Christoph Degendorfer  
 • Peter Grandits  
 • mgr inż. Arch. Bartosz Lewandowski  
 •  
 • akustyka:  
 • Müller-BBM GmbH  
 •  
 • wizualizacje zewnętrzne:  
 • RIVIERA | MORETTI  
 •  
 • http://www.riviera-moretti.com/  
 •  
 •  
 • wizualizacje wnętrz:  
 • Patrycja Bagienski  
 •  
 • http://www.patbag.at/  
 •  
 •  
 • makieta:  
 • Harry Schmidt DESIGN & FUNCTION  
 •  
 • http://www.desifu.at/  
 •  

Idea.

Przystąpiliśmy do pracy nad projektem zafascynowani ideą Parku Muzyki. Lokalizacja posiada olbrzymi potencjał związany zarówno z położeniem w niewielkiej odległości od ścisłego centrum Krakowa, sąsiedztwem rzeki Wisły , istniejąca zielenią jak i sama idea publicznej strefy poświęconej muzyce.

Jednak teren ograniczony linia kolejowa i leżącymi za nią terenami wojskowymi (zamkniętymi z punktu widzenia użytkownika przestrzeni miejskiej) zdecydowanie wymaga interwencji urbanistycznej.

Zdecydowaliśmy się usytuować projektowana akademie w miejscu istniejących zabudowań w formie domykającej park, oraz zarazem zasłaniającej nasyp linii kolejowej i niedostępny teren. Otwieracz tym samym pole do urbanistycznego dialogu z budynkiem przyszłej filharmonii. Zwarta Bryla przesłania parking i buduje akustyczny cień dla publicznej zieleni.

Naszym zdaniem parkowe ścieżki powinny nie tylko doprowadzić do budynku Akademii ale tez zareagować z jej elewacją, wspinając się po niej, dzięki temu stała by się ona następnym krakowskim kopcem tym piękniejszym i niepowtarzalnym, bo zarówno otwartym na panoramę miasta jak i bogatszym o muzykę która sączy się z jego wnętrza - kopcem muzyki.

Zagospodarowanie terenu.

Nowy budynek akademii zlokalizowany jest w miejscu istniejących budynków przeznaczonych do wyburzenia tak, aby zachować jak najwięcej drzew,ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych. Obsługą komunikacyjna budynku realizowana będzie poprzez przedłużenie ul. Skrzatów i ciąg pieszo jezdny zlokalizowany w miejscu istniejącej drogi dojazdowej od strony wschodniej. Główny parking (132 MP), naziemny zlokalizowany jest od strony dojazdu od północy w sposób ułatwiający użytkowanie gościom bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów oznaczeń i umożliwiający późniejsze współużytkowanie z filharmonia. Pozostałe miejsca parkingowe(18 MP) zlokalizowane zostały przy ciągu pieszo jezdnym w miejscach nie kolidujących z drzewami i w liczbie 25 w garażu podziemnym. Parkingi dla rowerów znajdują się od strony wschodniej pod zadaszeniem i od strony zachodniej pod rampami. Główne wejście do części koncertowej znajduje się w dobrze widocznym północno-zachodnim narożniku, wejście do części edukacyjnej w środkowej części elewacji zachodniej od strony parku, wejścia gospodarcze i wyjścia ewakuacyj od wschodu, od strony ciągu pieszo jezdnego. Dopełnieniem układu są ścieżki pieszo-rowerowe powiązane z parkiem i bulwarami.

Odrestaurowana i uporządkowana zieleń stanowi ponad 50% powierzchni terenu (20264m2). Istniejący budynek E2 zaadaptowany na potrzeby „szkoły językowej“ i funkcje centrum dokumentacji kompozytorów krakowskich może działać w dużej autonomii, (dostępny także dla zewnętrznych użytkowników) w przyjaznej i atrakcyjnej „loft-owej“ atmosferze.

Układ funkcjonalny.

Ze względu na kluczowe dla projektowanej funkcji zagadnienia akustyczne w stosunkowo mocno niezanieczyszczonym hałasem otoczeniu proponujemy konsekwentny układ z rdzeniem z najbardziej wymagających funkcji (sale koncertowe, sale prób i organów) otoczone ciągami komunikacyjnymi. Od strony wschodniej i południowej (więc najbardziej zbliżonej do linii kolejowej) proponujemy swoisty bufor z klatek schodowych, toalet i mniej wymagających pomieszczeń biurowych i pracy indywidualnej. Funkcje publiczne i pół-publiczne jak foyer, biblioteka, kawiarnia/bufet, usługi dla studentów a także cześć pomieszczenie edukacyjnych otwierają się na park. Sala koncertowa z wejściem i foyer umiejscowiona została w północnej części budynku najbardziej oddalonej od torowiska.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl