Konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie
III nagroda

<<< powrót
  • DGM ARCHITEKCI
Skład zespołu:

IDEA PROJEKTU, ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Głównym założeniem projektu było wytworzenie atrakcyjnej, zatopionej w zieleni, przestrzeni publicznej, pozwalającej na integrację lokalnej społeczności Podgórza. Okolica schodów stwarza możliwość wytworzenia nieformalnej przestrzeni dla mieszkańców oraz podniesienie jakości istniejącej przestrzeni. Projektowane rozwiązanie wprowadza życia miejskie w obrębie przebudowywanych schodów. Istotnym założeniem koncepcji było wzajemne zintegrowanie przestrzenne istniejących wejść do budynków z przestrzenią przebudowywanych schodów. W celu integracji na poziomie wejść został zaprojektowany niewielki plac połączony z budynkiem przy ul. Kalwaryjskiej 59 adaptowanym na cele ekologicznego lokalu gastronomicznego połączonego ze sprzedażą lokalnych warzyw i owoców. Na zapleczu budynku, w wyższej części wydzielono strefą ekspozycyjną, dostępną z poziomu ul Kalwaryjskiej z wglądem z poziomu tarasu. Na poziomie stropodachu projektuje się otwarty taras, częściowo zadaszony pergolą.

Rezygnacja z nadbudowy budynku i wykorzystanie dachu jako tarasu pozwala zachować oddech niezbędny dla przestrzeni schodów, eksponuje widok na wieżę kościoła przy ul. Zamoyskiego oraz unika przesłaniania budynku przy ul Zamoyskiego. Taras połączony z placem przy schodach stanowi wielofunkcyjną przestrzeń, która dzięki wprowadzonym usługom będzie mogła żyć zarówno w ciągu dnia jak i nocą.

Część prywatna na zapleczu budynku mieszkaniowego przy ul Zamoyskiego została oddzielona od przestrzeni publicznej placu zieloną ścianą rozpinającą się na przęsłach z siatki stalowej.

W celu zapewnienia dostępu dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym dla osób niepełnosprawnych wózków dziecięcych w zachodniej części została zaprojektowana winda osobowa obsługująca poziom ul. Kalwaryjskiej, Zamoyskiego i placu na poziomie tarasu.

Schody zostały dostosowane do użytku dla rowerzystów poprzez zastosowanie pochylni do przeprowadzania rowerów.

Przestrzeń pod schodami została zaprojektowana jako usługowa, np. kwiaciarnia z kawiarnią. Na ścianie oporowej po przeciwnej stronie projektuje się wykonanie figuratywnej grafiki cieni. Oświetlenie przestrzeni schodów i placu projektuje się przy pomocy sznura z lampami rozpiętego pomiędzy budynkami. Dodatkowe oświetlenie projektuje się przy balustradzie schodów. Na poziomie górnego placu projektuje się meble miejskie z drewna egzotycznego. Projektuje się wykorzystanie ślepej ściany budynku ul. Kalwaryjskiej pod mural, w wizualizacji zastosowano przykładowe rozwiązanie grafiki z Białegostoku.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl