Konkurs na koncepcję zagospodarowania fragmentu Alei Papieża Jana Pawła II - pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom
II nagroda

<<< powrót
  • More
  • SAS Studio Architektoniczne SIETNICKI
Skład zespołu:

Kontekst

Opracowywany obszar jest niezwykle ważnym punktem w strukturze przestrzennej Szczecina. Jest to miejsce, które od początku swojego powstania, od czasów XIX-wiecznej rozbudowy miasta, wpływa na kształtowanie jego tożsamości.

Początkowo zakończenie 3 ważnych osi kompozycyjnych stanowił odsłonięty w 1894r, pomnik cesarza Wilhelma I. Powstał on w miejscu styku terenów nowej i historycznej zabudowy. Po II Wojnie Światowej obszar ten znacząco zmienił swój charakter. W 1950r. powstał nowy pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej będący znakiem ówczesnych czasów. Został on kompozycyjnie cofnięty w stosunku do placu Żołnierza Polskiego, a obecnie zaplanowane jest jego usunięcie i przeniesienie na Szczeciński cmentarz.

Nowy symbol przestrzenny

Po dyslokacji pomnika Wdzięczności, ze względów kompozycyjnych niezbędne jest powstanie nowej dominanty, stanowiącej zakończenie Alei Papieża Jana Pawła II oraz organizującej przestrzennie Plac Żołnierza Polskiego.

Uważamy, że w tym miejscu powinien powstać pomnik, obelisk czy instalacja artystyczna stanowiąca nowy symbol przestrzenny. W projekcie zapewniono odpowiednią, centralną przestrzeń na jego lokalizację. Decyzja co dokładnie i o jakim charakterze powinno się znaleźć w tym miejscu, winna być podjęta przez miasto wspólnie z mieszkańcami, ponieważ jest to niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia kształtowania współczesnej tożsamości Szczecina.

Przestrzeń przyjazna mieszkańcom

Głównym celem przy projektowaniu było dla nas stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz odpowiadającej randze tego miejsca. Projektowany fragment alei ma stanowić przyjemną przestrzeń do spacerów dla mieszkańców Szczecina, a także być charakterystycznym punktem w przestrzeni miasta.

Obszar opracowania podzielony został na dwie strefy. Pierwszą z nich, będącą początkiem Alei Papieża Jana Pawła II, stanowi przestrzeń o charakterze placu. Jest ona miejscem spotkań otoczonym kaskadowymi siedziskami, którego centralną część powinien zajmować nowy symbol przestrzenny tego miejsca.

Drugą część stanowi, będąca ciągiem różnych przestrzeni, aleja z centralnie umieszczonym ciągiem pieszym. Natomiast duża ilość zieleni jest bezpośrednim nawiązaniem do przedwojennego charakteru tej części obszaru opracowania - bogatej w roślinność alei w centrum miasta. Wysokie trawy oraz krzewy stanowić mają granicę oddzielającą ludzi od intensywnego ruchu samochodowego.

Zmienna na całej długości alei szerokość ciągu pieszego pozwala kształtować obszary o różnych charakterach. Na obszarze opracowania przewidziano także różne rodzaje siedzisk, od najbardziej typowych drewnianych z wysokim oparciem, po wolnostojące siedziska oraz kaskadowe siedziska z dużą ilością zieleni. Ich rozmieszczenie, w większości wzdłuż północno-wschodniej krawędzi alei, wynika z załączonych na planszach analiz nasłonecznienia.

Zróżnicowany charakter

Pragnąc stworzyć strefy o różnych charakterach i dać możliwość zaistnienia w tej przestrzeni rozmaitym zdarzeniom, na fragmencie alei poszerzono ciąg pieszy, tworząc w ten sposób przestrzeń z dostępem do drogi, gdzie tymczasowo może zostać zaparkowany foodtruck czy mobilna lodziarnia lub kawiarnia.

Zaprojektowano również niewielką przestrzeń do krótkiej zabawy dla najmłodszych - liniowy mini plac zabaw. Dla przechodzących przez aleję dzieci główną atrakcję stanowią wbudowane w miękką bitumiczną nawierzchnię trampoliny.

Ponadto, zagospodarowanie alei zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było ją łatwo zaaranżować podczas świąt lub z okazji innych okoliczności. W projekcie przewidziano w posadzce podłączenia elektryczne dla stoisk tymczasowych. Na alei, na przykład podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, w zależności od układu, zmieści się łącznie do 20 stoisk.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl