konkurs na opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu Placu im. XX. Czartoryskich w Krakowie
I nagroda - realizacja 2006

<<< powrót
 • Biuro Projektów Lewicki Łatak
Skład zespołu:
 • Piotr Lewicki  
 • Kazimierz Łatak  
 •  
 • współpraca autorska:  
 • Michał Włoskowicz  
 • współpraca: Jacek Ginda  
 • Katarzyna Gocek  
 • Przemek Kaczkowski  
 • Krzysztof Ludwin  
 • Michał Rokita  
 • konsultacje:  
 • Katarzyna Fabijanowska  
 • Stanisław Sitarz  
 •  
 • Kalendarium:  
 •  
 • - Ogłoszenie konkursu: 04.10.2005  
 • - Rozstrzygnięcie konkursu:16.12.2005  
 • - Ukończenie realizacji: koniec listopada 2006  
 •  
 • Wykonawca modernizacji: PPUH Włomex i Profkam Zakład Kamieniarski  
 • Koszt modernizacji: ok. 2 mln zł  
 •  
 • Nagrodę przyznano za: walory plastyczne koncepcji oraz wrażliwość i kulturę architektoniczną w wyczuciu przestrzeni miejsca i w zaproponowanym sposobie jej współczesnego przekształcenia. Praca dała, w opinii Sądu, najtrafniejszą i najpełniejszą odpowiedź na zadanie konkursowe.  
 • Pracę charakteryzują: właściwa i odpowiednio zróżnicowana dyspozycja przestrzenno–funkcjonalna, w szczególności wyodrębnienie pieszego plateau przed Arsenałem; rozwiązanie podłogi wnętrza w postaci „reliefu”, a więc rozwiązanie bogatsze, bo trójwymiarowe, a nie tylko dwuwymiarowe; właściwe pogodzenie dominującego w obszarze ruchu pieszego z ograniczonym ruchem kołowym; trafne usytuowanie rzeźby i jej dyskretna rola przestrzenna w otaczającej przestrzeni; właściwa skala i relacja nowych elementów architektonicznych wraz z zaznaczeniem historycznego przebiegu "ulicy przymurnej"; bardzo przekonywująca zasada użycia jednego rodzaju kamienia i wykorzystanie bogactwa uformowań tkwiącego w pojedynczym materiale, a zależnego od sposobu jego obróbki oraz trafny wybór kamienia – porfiru (charakterystycznego, obok wapienia, dla dawnych krakowskich bruków) (z uzasadnienia Jury). 
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, poczta@ronet.pl