Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej budowy i wyposażenia Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie
IV miejsce

<<< powrót
 • MAE Multimedia & Education Sp. z o.o.
Skład zespołu:
 • architektura:  
 • Tomasz Torbus  
 • Magdalena Pawłowska  
 •  
 • konstrukcja:  
 • Maciej Stawarz  
 •  
 • grafika:  
 • Julia Porańska  
 •  
 • opis:  
 • Marta Mejzner  
 •  
 • wizualizacje:  
 • Tomasz Żarnowski  
 •  
 •  
 • http://mae.pl/  
 •  

1. OPIS IDEI I KONCEPCJI BUDYNKU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Idea


Centrum Nauki Innopolice ma być instytucją ukierunkowaną na zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ma przekazywać wiedzę zarówno na temat zwalczania jak i unikania zagrożeń. Głównym założeniem projektowym było stworzenie, pełniącego funkcje wystawiennicze, obiektu, który stanie się wizytówką Szczytna, miejscem zachęcającym do odwiedzania miasta. Masywna bryła budynku ma mieć charakter odpowiadający randze służb mundurowych, a jednocześnie pozostać przyjazna w odbiorze dla zwiedzających. Obiekt ma zapraszać do spędzania czasu w nim i jego otoczeniu. Projekt zakłada nie tylko stworzenie nowego budynku, ale także atrakcyjnej przestrzeni publicznej wokół niego. To nowe miejsce do spotkań, wypoczynku, nauki i zabawy.

1.2. Założenia architektoniczne

Budynek Centrum Nauki Innopolice to obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Dolna kondygnacja na nieregularnym planie. Druga kondygnacja na planie prostokąta. W elewacji południowej element parteru został wysunięty w stronę placu, co nadaje bryle dynamiki. W tej części budynku znajduje się sala audytoryjna, która, zarówno funkcjonalnie, jak i bryłowo została wyodrębniona ze zwartej kubatury obiektu. Po stronie wschodniej tej samej elewacji projekt zakłada ściankę parawanową. Ścianka - odcięta do placu wejściowego - stanowi przestrzeń na dodatkowe rozwiązania ekspozycyjne i multimedialne.

Budynek jest wysoki na 9 m, z attyką przysłaniającą instalacje paneli fotowoltaicznych oraz świetlików dachowych. Dzięki szkieletowemu układowi słupów, rozmieszczenie pomieszczeń jest proste i łatwe do przearanżowania.

Obiekt, pomimo dominującej bryły, został zaprojektowany tak, aby wpisywał się w sąsiednią koresponduje z otoczeniem. W budynku od strony północnej i południowej znajduje się przeszklenie umożliwiające wgląd do wewnętrznej przestrzeni edukacyjnej. Widoczne z zewnątrz Miasteczko Ruchu Drogowego, ma stanowić zachętę do odwiedzenia ekspozycji. Zarówno sam budynek, jak i elementy zagospodarowania terenu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zasłonić nieatrakcyjne elementy z bezpośredniego otoczenia.

Ze względu na przeznaczenie budynku, otwory okienne znajdują się jedynie w przestrzeni biurowej, pozostałe przeszklenia to duże powierzchnie pozwalające przechodniom zajrzeć do wnętrza centrum. Również salę audytoryjną zaopatrzono w przeszklone ściany, aby mogła korespondować przy organizowanych eventach z placem zewnętrznym, a gdy zajdzie potrzeba - przeszklenia przysłaniane mogą być specjalnymi zasłonami. Biorąc pod uwagę możliwe przeobrażenia obiektu, na dachu umieszczono też świetliki, które w zależności od upodobań, można łatwo przysłonić.

1.3. Zagospodarowanie terenu

Wyznaczona do zabudowy działka o nieregularnym kształcie usytuowana jest wzdłuż osi północ-południe. Pozostałości po wyrobiskach w postaci skarp, nasypów, a także płytkich wykopów sprawiają, że teren pozostaje zróżnicowany pod względem wysokościowym. Działka charakteryzuje się także ogólnym spadkiem w kierunku północno-zachodnim.

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada zlokalizowanie architektury w centralnym miejscu działki, co umożliwi uporządkowanie przestrzeni zewnętrznej i oddzielenie stref o odmiennym przeznaczeniu (plac zewnętrzny, tor i plac trolejowy, parking). To również odpowiedź na zróżnicowanie wysokościowe na projektowanym obszarze.

Wokół budynku Centrum koncepcja zakłada stworzenie atrakcyjnej i żywej przestrzeni publicznej. Otoczenie obiektu będzie zaaranżowane na wielki „plac zabaw". Już przed wejściem, na specjalnie przygotowanych placach pojawią się gry malowane białymi liniami na posadzce. Tego typu rozwiązania dostępne będą także w rejonie strefy parkingu oraz toru trolejowego. Funkcje ekspozycyjne może pełnić również przestrzeń wyodrębniona ścianką parawanową w południowo-wschodniej części obiektu. Teren przed budynkiem ma mieć charakter placu miejskiego/parku, przyciągającego mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzież. Na placu zostawiono miejsce na organizację wydarzeń plenerowych. Od strony wschodniej plac domyka forma trybuny (widownia). Obok znajduje się schowek, który może stanowić zaplecze techniczne podczas wydarzeń organizowanych na placu. Dalej stanowisko ze stojakami na rowery. Na terenie przed budynkiem zakłada się również pojedyncze, rzadko nasadzone drzewa (preferowane gatunki o smukłym wysokim pniu i wysoko zawieszonej koronie). Drzewa mają dawać cień, niemniej nie powinny zasłaniać kluczowych elementów architektury. Na skraju placu wzdłuż planowanej nowej drogi sugeruje się nasadzenie gatunków mieszanych, które stworzą rodzaj żywopłotu izolującego plac od sąsiednich obiektów. Część nawierzchni utwardzonych na dalszych etapach będzie projektowana jako biologicznie czynna.

Za kompleksem garaży zaprojektowano miejsca postojowe dla autokarów i samochodów osobowych oraz wydzielono przestrzeń dedykowaną motocyklistom. Dzięki takiemu zagospodarowaniu terenu odbiorcy od strony głównej ulicy, zobaczą jedynie przyjazny skwer miejski z nowoczesnym i dobrze wpisanym w otoczenie obiektem architektonicznym na drugim planie. Miejsca postojowe będą schowane za garażami oraz odizolowane zielenią od placu przed budynkiem oraz od sąsiedniej działki. Stefa ta zapewniać będzie także dogodny dostęp do różnych atrakcji na terenie Centrum - zarówno do samego budynku (obsługa turystyczna i dostęp techniczny), jak i do galerii graffiti, skweru miejskiego, ekspozycji zewnętrznej, a także do placu trolejowego usytuowanego w tylnej strefie działki. Na terenie działki zaprojektowano 9 miejsc postojowych dla autokarów, 15 miejsc dla motocykli oraz 102 miejsca dla samochodów osobowych, z czego 9 zlokalizowano od zachodniej strony budynku przy strefie administracyjnej i wejściu dla pracowników, a pozostałe od strony wschodniej tworzą parking główny. 5 miejsc postojowych przeznaczono dla osób niepełnosprawnych i rozmieszczono równomiernie w pobliżu poszczególnych stref. Jedno z nich zlokalizowano przy wejściu dla pracowników, dwa przeznaczone dla osób z większymi trudnościami w poruszaniu się, urządzono możliwie najbliżej wejścia głównego, a pozostałe 3 na parkingu głównym z czego jedno w pobliżu wejścia do strefy trolejów.

Ze względu na ewentualny wpływ akustyczny na otoczenie strefa nauki bezpiecznej jazdy (tor trolejowy) została obniżona i zlokalizowana na tyłach działki za parkingiem oraz głównym budynkiem. Obniżenie terenu oraz otoczenie go skarpami ma na celu stworzenie kameralnej przestrzeni, w której zwiedzający będą mogli doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu. Na płycie strefy zaprojektowano wydzielony tor oraz plac utwardzony o wymiarach ok 140x30m przeznaczony do dowolnej aranżacji np. przy użyciu pachołków, słupków etc. Dla uzyskania pełnego bezpieczeństwa użytkowania toru newralgiczne miejsca będą zabezpieczone przy użyciu standardowych rozwiązań znanych z torów wyścigowych, jak np. band wykonanych z opon zakotwionych do podłoża. Plac zostanie odwodniony i oświetlony. Powierzchnie utwardzone zostaną wykonane z materiałów bitumicznych, ułożone na podbudowie z kruszyw i wzmocnionym podłożu Powierzchnie nieutwardzone zostaną zagospodarowane jako zieleń. Na skarpie uformowanej od strony budynku oraz prostopadłej przylegającej do niej zaprojektowano małą widownię o układzie schodkowym. Przy ścianie budynku zaprojektowano dodatkowo mniejszą widownię przykrytą niewielkim tarasem widokowym. W sąsiedztwie placu, w budynku, zlokalizowano ogólnodostępną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, a także garaż dla dwóch samochodów będących na wyposażeniu centrum pełniący jednocześnie funkcję warsztatu samochodowego i posiadający stanowiska do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano windę, która umożliwi szybkie pokonanie różnicy wysokości między górnym tarasem budynku Centrum, a dolnym tarasem strefy trolejów.

Jeśli będzie to możliwe, sugeruje się - w ramach organizacji terenu wokół budynku -wydzielenie w przestrzeni garaży osobnej strefy (po uzyskaniu zgody właściciela) i stworzenie otwartej galerii sztuki ulicznej, zwłaszcza murali, graffiti i street artu, gdzie artyści tworzyliby obrazy na tematy związane z działalnością Centrum. Sięgnięcie po elementy popkultury młodzieżowej w kontekście centrum edukacyjnego pozostającego w ścisłym powiązaniu ze służba policyjną, będzie dobrym akcentem ocieplającym wizerunek służb w oczach tej najtrudniejszej grupy wiekowej.

1.4. Założenia przestrzeni ekspozycyjnych

Koncepcja uwzględnia wszystkie założenia 'Koncepcji Programowej.

Na poziomie parteru dominuje otwarta, wysoka na dziewięć metrów, atrialna przestrzeń Miasteczka Ruchu Drogowego. Otoczona realistycznymi elewacjami, przestrzeń pozwala na symulację codziennych wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce na drodze, czy w jej niedalekim otoczeniu.

Pozostałe strefy ekspozycyjne zostały zlokalizowane na pierwszym piętrze.

Zwiedzanie zaczyna się od strefy Dlaczego? Kolejną przestrzenią na ścieżce zwiedzania jest strefa Bezpieczeństwa Ogólnego. Następnie goście kierowani są bezpośrednio do Strzelnicy, Po opuszczeniu Strzelnicy zwiedzający może na chwilę oderwać się od emocji dostarczanych przez wystawę i spędzić chwilę na tarasie, obserwując wydarzenia na torze trolejowym. Wejście w kolejną strefę zwiedzania - Bezpieczeństwa Terytorialnego - znajduje się na końcu stalowej kładki. Kolejną przestrzenią jest strefa Pierwszej Pomocy, po której goście przechodzą do ostatniej na ścieżce zwiedzania strefy Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego. Po jej obejrzeniu ekspozycji ażurowe schody poprowadzą zwiedzających poprzez otwarty sklepik z pamiątkami i gadżetami do wyjścia.

2. OPIS KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII

Większość ścian zewnętrznych stanowią ściany pełne wykonane w technologii tradycyjnej żelbetowej oraz przeszklenia w przestrzeniach wymagających dostępu do dużej ilości światła dziennego. Biorąc pod uwagę rozwiązana energooszczędne oraz ekologiczne, przeszklenia przemyślane zostały w sposób pozwalający na minimalne straty ciepła w okresie zimowym oraz maksymalne zyski z energii słonecznej w okresie letnim. Budynek opiera się na klarownej, rytmicznej siatce słupów o przekroju kwadratowym 30x30 cm. Konstrukcja szkieletowa pozwala na możliwą wtórną aranżację przestrzeni, w zależności od zmieniających się w czasie potrzeb, wymagań oraz możliwości.

Pomieszczenia ekspozycyjne mogą w przyszłości zostać doświetlone światłem naturalnym dzięki zaprojektowanym świetlikom dachowym, które na czas trwania projektowanej ekspozycji mogą zostać zaślepione, jeśli będzie tego wymagało prawidłowe funkcjonowanie ostatecznie dobranych urządzeń multimedialnych zlokalizowanych w ich zasięgu.

Obecnie zakłada się bezpośrednie posadowienie obiektu na stopach i ławach na poziomie strefy przemarzania. Ostateczny sposób posadowienia obiektu należy ustalić po przeprowadzeniu badań geologicznych.

Konstrukcja szkieletowa, składająca się z kilku członów. Z uwagi na zmienną ilość kondygnacji oraz powierzchnię zabudowy, budynek dylatowany od poziomu fundamentu po dach. Schemat statyczny konstrukcji budynków słupowo-płytowy lub słupowo-ryglowy ze stropami. Słupy, rygle oraz stropy żelbetowe. W nawie środkowej, jednokondygnacyjnej przekrycie w postaci sprężonej płyty prefabrykowanej SPIRO lub dźwigary z drewna klejonego z przekryciem z blachy trapezowej. Schody żelbetowe. Ściany wypełniające, nośne oraz usztywniające murowane z bloczków silikatowych na zaprawie cienko warstwowej. Budynek podzielony na strefy pożarowe w zależności od sposobu użytkowania poszczególnych części budynku oraz strefy pożarowe.
Dach w formie stropodachu izolowanego. Płaski, świetliki dachowe szklane z możliwością otwierania pojedynczych sekcji.

3. OPIS MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Elewacja budynku warstwowa z elewacją fakturowaną, w zależności od bryły. Z elementami fasady szklanej. Elewacje o wysokim standardzie architektonicznym. Materiały zastosowane z zewnątrz w postaci betonu architektonicznego, płyt elewacyjnych, tynku, szkła.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Drzwi komunikacyjne przeszklone, aluminiowe. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń z płyty wiórowej otworowej. Stolarka drzwiowa na ciągach komunikacyjnych wyposażona w samozamykacze.

We wnętrzach obiektu materiały o podwyższonej jakości użytkowej i odporności.

Na posadzkach żywice epoksydowe, posadzka polerowana betonowa, miękkie podłogi z EPDM i inne.

Wszystkie elementy budynku o odpowiedniej klasie odporności pożarowej. Elementy ekspozycji i scenografii z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, niewydzielające produktów rozkładu i spalania określonych jako bardzo toksyczne. trudno zapalne; dotyczy elementów drewnianych i tkanin. Wszystkie elementy wyposażenia luźno zwisające (kotary, zasłony, żaluzje okienne) powinny cechować się odpornością ogniową w kategorii trudno zapalne.

Rozwiązania ekspozycyjne wykonane z materiałów zgodnych z odpowiednimi normami, w tym - tam, gdzie to konieczne - odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów.

4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI

Budynek będzie wyposażony w instalacje:
— grzewczą
— wentylacyjną
— klimatyzacyjną
— elektryczną
— słabo prądową (SAP, kontrola dostępu, RTV, monitoring, alarm, nagłośnienie, internet, instalacja teletechniczna)
— wodociągową
— przeciwpożarową wewnętrzną i zewnętrzną
— kanalizację sanitarną
— kanalizację deszczową
— instalację tryskaczową, oddymiania (o ile będzie wymagana).

Budynek i zastosowane elementy instalacji powinny spełniać wymogi energooszczędności, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań ekologicznych, w postaci:
— pomp ciepła
— paneli fotowoltaicznych (zainstalowane na dachu budynku).

Panele fotowoltaiczne z odsprzedażą energii do zakładu energetycznego.

W celu racjonalnego wykorzystania ogrzewania budynku w okresie zimowym oraz chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim oraz optymalizacji wykorzystanej do tego energii przewiduje się sterowanie urządzeniami grzewczymi, wentylacyjnymi oraz klimatyzacyjnymi za pośrednictwem systemu automatyki budynkowej.

Instalacje elektryczne sterowane z rozdzielni elektrycznej oraz serwerowni, znajdujących się w pomieszczeniach pożarowo wydzielonych od reszty budynku.

Przewiduje się wentylację mechaniczną wraz z klimatyzacją. Centrale zostaną umieszczone na dachach żelbetowych budynków.
Źródło ogrzewania w postaci pomp ciepła głębinowych. Pomieszczenie pomp ciepła wydzielone pożarowo.

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz c.o. wykonane z powszechnie stosowanych materiałów. Wyposażenie w biały montaż pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim osprzętem. Ogrzewanie podłogowe z lokalnymi grzejnikami w miejscach koniecznych z uwagi na możliwość wystąpienia punktów rosy, oraz w pomieszczeniach wskazanych z uwagi na konieczność rozebrania ubrań przez użytkowników.

Dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego osób pracujących w budynku oraz oświetlenia awaryjnego, wyłączania przeciwpożarowego prądu dające możliwość szybkiego wykrycia pożaru oraz bezpiecznej ewakuacji użytkowników przy natychmiastowym zaalarmowaniu straży pożarnej. Proponujemy również zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO.

Instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu wspomagana systemem kontroli dostępu KD. Systemy monitoringu kamer.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt zakłada wykorzystanie obecnie dostępnych rozwiązań i standardów dotyczących poruszanie się osób niepełnosprawnych na terenie zarówno samego budynku Centrum, jak i jego otoczenia. W projektowanym budynku zapewniono wymaganą przepisami dostępność dla osób niepełnosprawnych do wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń poprzez piony komunikacyjne wyposażone w windy przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W windach system dotykowy z oznaczeniami w alfabecie Braille'a i obniżonymi tablicami sterowniczymi i przyciskami alarmowymi. Zaprojektowano również windę, która umożliwiać będzie szybkie pokonanie różnicy wysokości między górnym tarasem budynku Centrum, a dolnym tarasem strefy trolejów.

Wymiary wewnętrzne pomieszczeń, wejścia, przejścia i wewnętrzna komunikacja zapewniają możliwość użytkowania obiektu przez osoby na wózkach. W budynku wyznaczone toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wymiary wewnętrzne toalet i ich wyposażenie pozwolą na poruszanie się w pomieszczeniu osobie niepełnosprawnej bez konieczności zsiadania z wózka.

Wejścia główne do budynku zaprojektowano z poziomu terenu, bez progów w przejściach. Wszystkie pomieszczenia w części dla zwiedzających oraz w zespołach pomieszczeń funkcyjnych i biurowych są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Koncepcja wystawy zakłada również możliwe udostępnienie ekspozycji dla osób nie tylko z niepełnosprawnością ruchową, ale także niewidzących i niedowidzących, a także niesłyszących i niedosłyszących. Jednym z rozwiązań skierowanych do osób z niepełnosprawnością wzroku będzie wykonanie tyflografik do wybranych eksponatów. Projekt przewiduje również przygotowanie nagrań z audiodeksypcją. Prezentowane materiały wideo będą opatrzone opisami dla osób niesłyszących i niedosłyszących. W budynku przewiduje się zamontowanie systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną.

5 miejsc postojowych przeznaczono dla osób niepełnosprawnych i rozmieszczono równomiernie w pobliżu poszczególnych stref. Jedno z nich zlokalizowano przy wejściu dla pracowników, dwa przeznaczone dla osób z większymi trudnościami w poruszaniu się, urządzono możliwie najbliżej wejścia głównego, a pozostałe 3 na parkingu głównym z czego jedno w pobliżu wejścia do strefy trolejów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl