Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej placu przed Miejskim Centrum Kultury
I miejsce

<<< powrót
  • Pracownia Architektoniczna FORMAT
Skład zespołu:
  • arch. Robert Tarczyński  
  • arch. Emilia Król  
  • arch. Agnieszka Legut  
  • stud. arch. Dagmara Kraj  
  •  
  • http://www.pa-format.pl/  
  •  

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

• wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikom w każdym przedziale wiekowym, bez względu na stopień sprawności ruchowej poprzez wykorzystanie istniejących walorów przestrzennych oraz stworzenie bogatych i zróżnicowanych stref funkcjonalnych,
• wykreowanie wnętrza, stworzenie interesujących i nowoczesnych form architektonicznych małej architektury, elementów przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, współgrającym z charakterem istniejącej zabudowy i kontekstem przestrzennym, a jednocześnie aspirujących do rangi symbolu
i wizytówki miasta Leżajsk.
• wykroczenie poza ramy tradycyjnej roli placu miejskiego poprzez stworzenie przestrzeni i atrakcji aktywizujących dzieci i młodzież, miejsc spotkań dla seniorów, wykładów, imprez plenerowych,
• uniwersalność przestrzeni.

IDEA I KONTEKST PRZESTRZENNY

Istotnym elementem projektowanego zagospodarowania placu było zachowanie istniejących w świadomości społeczności lokalnej funkcji i lokacji poszczególnych stref aktywności i komunikacji, które dotychczas funkcjonowały w sposób chaotyczny będą mogły być realizowane w sposób uporządkowany i intensywniejszy, potęgując tym samym ich stymulujący rozwój i kulturotwórczy walor.

W celu realizacji założeń projektowych zaproponowano budowę ramy tworzącej konstrukcję sceniczną dla planowanego miniamfiteatru, przeniesienie rzeźb skały i krzesła (rzeźbę krzesła przeniesiono przez zachodnią elewację MCK, poza teren placu), rewaloryzację zieleni wraz z usunięciem dominującej obecnie na placu wierzby. Rozbudowana forma ramy scenicznej amfiteatru poza swoim czysto funkcjonalnym zastosowaniem stanowić będzie element waloryzacji elewacji budynku MCK tworząc atrakcyjne wizualnie, nowoczesne w wyrazie zamknięcie perspektywy placu.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU

MINIAMFITEATR


Amfiteatr zaprojektowano w formie przyległej do ściany wschodniej Miejskiego Centrum Kultury sceny letniej ujętej w podwójną ramę stanowiącą zadaszenie. Całość sceny oraz przestrzeń nad wejściem do budynku pokryta będzie ażurowym zadaszeniem w postaci równomiernie rozmieszczonych belek. Rama w części południowej stanowić będzie symboliczny „portal” – przejście do strefy placu.

ZIELEŃ

Plac zostanie z trzech stron otoczony zielenią wysoką. Dodatkowo nawierzchnia placu zostanie udekorowana zielenią ozdobna niską, na planowanych trawnikach. W sąsiedztwie wybranych elementów małej architektury trawniki będą stwarzać wrażenie poderwanej posadzki ku górze, dodając jej lekkości.

KOMUNIKACJA I NAWIERZCHNIA PLACU

Nawierzchnię placu będą stanowić wielkopowierzchniowe płyty betonowe w kolorze jasnoszarym, uzupełniane drobnowymiarowymi płytkami betonowymi o fakturze łupanej, w kolorze ciemnoszarym. Całość tworzyć będzie układ równoległych pasów, w które wpisane będą elementy małej architektury.

MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy małej architektury zostały rozlokowane w taki sposób, aby nie zakłócać naturalnych szlaków komunikacyjnych, a jednocześnie wydzielić funkcjonalnie poszczególne strefy placu. Dodatkowo układ i rozmieszczenie poszczególnych elementów ma za zadanie izolować akustycznie ulice Adama Mickiewicza i Marii Skłodowskiej Curie. Na placu zaprojektowano takie elementy małej architektury jak: fontanna, ławki, stoliki, parking rowerowy, oświetlenie placu, elementy identyfikujące plac, m.in. podświetlony pylon z logotypem MCK oraz przestrzeń na instalacje tymczasowe. Elementy małej architektury wykonane zostaną głównie z betonu z elementami kompozytów drewnianych.

KOMFORT UŻYTKOWANIA I DODATKOWE UDOGODNIENIA

Plac oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów i stref został zaplanowany w taki sposób aby zapewniać komfort użytkowania jak najszerszym grupom społecznym, osobom w różnym wieku, poruszającym się przy pomocy różnych środków, a także osobom niepełnosprawnym i z różnymi dysfunkcjami.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl