Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Rynku
II miejsce

<<< powrót
  • Jakub Botwina, Maciej Kozyra, Stanisław Botwina
Skład zespołu:

OBSZAR RYNKU

Lokalizacja projektowanego obszaru Rynku w centralnej części miasta wpływa na istotną jego wagę w skali całego Leżajska. Obecnie jednak brak jest czytelnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy rynkiem a skwerem ks. Stanisława Lubasa. Dodatkowym elementem dysharmonizującym jest centralnie usytuowane rondo na ciągu drogi wojewódzkiej 877 przecinającej rynek, stanowiące mocną dominantę. Pozytywnym elementem przestrzeni w przekonaniu autorów, jest regularny, prostokątny kształt oraz wyraźne, ciągłe pierzeje kamienic zamykające wnętrze urbanistyczne od południa, zachodu i północy. niewątpliwym atutem jest także masyw zieleni na skwerze we wschodniej cześć terenu. Nie bez znaczenia są również znajdujące się w sąsiedztwie obiekty o dużej wartości historycznej i architektonicznej m.inn. Ratusz oraz Kościół pw. Pana Jezusa Miłosiernego i Kościół pw. Świętej Trójcy.

Jakość przestrzeni pod kątem funkcjonalności jak i rozwiązań materiałowych nie licuje z rangą tego miejsca, dlatego celem projektantów było wykreowanie uniwersalnej, wielofunkcyjnej, współczesnej przestrzeni publicznej - miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, handlu, usług a także podkreślenia istniejącego układu urbanistycznego oraz właściwej ekspozycji obiektów architektonicznych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

• wpisanie nowej koncepcji w zastany historyczny układ urbanistyczny
• wykreowanie reprezentacyjnej i uniwersalnej współczesnej przestrzeni publicznej przyjaznej pieszym i cyklistom
• spowolnienie ruchu samochodów w obrębie śródmieścia – strefy ruchu pieszego, strefy „woonerf” (podwórzec miejski) w obrębie rynku.
• włączenie istniejących osi kompozycyjnych a także wykreowanie nowych, wiążących wnętrza urbanistyczne rynku ze skwerem ks. Stanisława Lubasa
• nocna iluminacja rynku oraz wyeksponowanie projektowanego układu wodnego – fontanny
• możliwość zorganizowania w sezonie zimowym ślizgawki na płycie rynku
• uzupełnienie projektowanych przestrzeni miejskich nowymi nasadzeniami roślinnymi, wykończenie atrakcyjnymi nawierzchniami z naturalnego kamienia oraz wyposażenie w elementy mebli miejskich oraz w małą architekturę
• podkreślenie układu urbanistycznego poprzez regularne, oparte na siatce kwadratów nasadzenia niewielkich drzew na płycie placu
• wprowadzenie kwater niskiej uporządkowanej zieleni w obrębie rynku
• przestrzenne i funkcjonalne powiązanie ze sobą wnętrz urbanistycznych - swobodna komunikacja piesza pomiędzy nimi
• zapewnienie komfortu użytkowania – atrakcyjne, wygodne i trwałe nawierzchnie, elementy mebli miejskich oraz drobnych form architektonicznych, oświetlenie uliczne i parkowe
• zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie rynku i skweru wkomponowanych w projektowany układ w taki sposób aby ich lokalizacja nie kolidowała z innymi funkcjami

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl