Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”
I nagroda

<<< powrót
  • Nizio Design International i MWE sp. z o.o.
Skład zespołu:
  • arch. Mirosław Nizio  
  • arch. Bartłomiej Terlikowski  
  • mgr inż. Zbigniew Koc  
  • arch. Daniel Jurkiewicz  
  • arch. Łukasz Boniewski  
  •  
  •  
  • http://nizio.com.pl/  
  •  

Opinia Jury:

Nagrodę przyznano za trafne rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne, w szczególności za:
• artykulację narożnika przestrzeni miejskiej z wyraźnie zdefiniowaną strefą wejściową
• za stworzenie wewnętrznego dziedzińca płynnie przechodzącego w zielone tereny rekreacyjne
• dobranie odpowiednich proporcji i skali nowej zabudowy w stosunku do historycznej

Zalecenia:
Należy przeanalizować zmianę lokalizacji zewnętrznego budynku techniczno-gospodarczego. Zaproponowany scenariusz wystawy wymagać będzie konsultacji, rozbudowania i uszczegółowienia w zakresie: atrakcyjności, zastosowanych multimediów, walorów edukacyjnych, jak również szeroko rozumianej dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl