Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów.
I miejsce

<<< powrót
 • Marcin Kamiński, Bartosz Bojarowicz Architekci s.c.
Skład zespołu:
 • arch. Marcin Kamiński  
 • arch. Bartosz Bojarowicz  
 • inż. Marcin NOSEK – konstrukcja  
 • inż. Iwona ZALIŃSKA – instalacje sanitarne  
 • inż. Marek ALF – instalacje elektryczne  
 • inz. Jarosław BIAŁEK – drogi  
 •  
 •  
 • http://www.architekci.kielce.pl/  
 •  

Uzasadnienie

Przedstawiona koncepcja architektoniczna najlepiej wypełnia założenia konkursu.
• Koncepcja posiada poprawne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i dobre rozwiązania kołowe i piesze,
• Projekt dworca zachowuje klimat obiektu, a design lat siedemdziesiątych został twórczo zinterpretowany.
• Pracę charakteryzuje wysoki poziom warsztatu i profesjonalizm rozwiązań technicznych.

Uwagi do pracy:

• Wątpliwości budzi zastosowanie rozwiązania ściany kurtynowej oraz przeszklonych spoczników galerii jako niespójnych z estetyką lat 70-tych i kosztownych elementów budowlanych,
• W koncepcji występują braki funkcjonalne – potrzebna poprawa aranżacji pomieszczeń toalet na I-m piętrze umożliwiająca widok na kościół oraz wprowadzenie szerszej oferty dla usług gastronomicznych,
• Zwraca się uwagę na poprawienie proporcji niektórych elementów i detalu architektonicznego, a także zmianę identyfikacji wizualnej (napis „Kielce” na skarpie).

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl