Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla planowanego zadania pn."Park archeologiczny Obłazowa" w Nowej Białej
II nagroda

<<< powrót
  • Pracownia Projektowa „+Architektura”
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Maciej Kubicki  
  • mgr inż. arch. Aneta Sulka  
  • mgr inż. arch. Jakub Mamczur  
  • inż. arch. Michał Stachura 

Celem naszej pracy konkursowej jest przedstawienie ponadczasowej wizji funkcjonowania Parku Archeologicznego Obłazowa poprzez zaproponowanie unikalnych rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych umożliwiających stworzenie oferty programowej identyfikującą się z prowadzonym w tym miejscu zakresem działalności.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Głównym założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni publicznej, która swoją formą umożliwia aktywne spędzanie czasu w formie edukacyjno-rozwojowej.

Projektowany przez nas park archeologiczny Obłazowa zlokalizowany jest na niezwykle atrakcyjnym zarówno kulturowo jak i historycznie oraz przyrodniczo miejscu, u podnóża skały Obłazowa i w pobliskim otoczeniu Kramnicy. Jest to miejsce o wyjątkowo bogatej faunie, która z biegiem czasu stworzyła atrakcyjny przyrodniczo teren. Miejsce u podnóża skał zwane potocznie „skałkami” a dokładniej rezerwatem przyrody Przełom Białki pod Krampachami jest miejscem o ogromnym potencjale inwestycyjnym.

Sama Obłazowa jest miejscem o niezwykłej historii, na jej zboczach znajdują się trzy jaskinie a w jednej z nich (Jaskinie Obłazowa) po przeprowadzeniu badań archeologicznych odkryto m. in. szczątki hieny jaskiniowej, nosorożca włochatego oraz renifera. Najważniejszym i chyba najbardziej rozgłośnionym znaleziskiem jest najstarszy na świecie bumerang wykonany z ciosu mamuta.

Projekt zakłada wyeliminowanie niekorzystnych elementów otoczenia, w które teren obrósł z biegiem lat. Takie działanie pozwoli na wydobycie charakteru miejsca i wyeksponowanie najkorzystniejszych elementów otoczenia. Teren przewidziany po inwestycje został zaprojektowany, jako przestrzeń publiczna w formie trawiastych pagórków okalanych ścieżkami wykonanymi, jako mozaika z ciosanych otoczaków w kontrastujących kolorach oraz z desek kompozytowych podkreślających ciepłą formę przyjętych rozwiązań.

W związku z pojawiającym się wysokim ryzykiem zalania terenów przeznaczonych pod park archeologiczny zaprojektowaliśmy promenadę pełniącą rolę naturalnego wału, wykonaną z naturalnych materiałów występujących w otaczającym krajobrazie takich jak otoczaki. Jako projektanci zdajemy sobie sprawę w ingerencję w przyrodę jednak taki zabieg jest niezwykle potrzebny w celu podjęcia próby zabezpieczenia terenów.

Tereny o utrudnionym dostępie zaprojektowaliśmy, jako spacerowe wykonane z drewna kompozytowego zakotwione to obrzeży skał bądź trwale zamontowane na gruncie

Proponowane rozwiązania są funkcjonalne, ekonomiczne w wykonaniu a zarazem praktyczne w użytkowaniu. Nie tworzą dominant przestrzennych i krajobrazowych.

Projektowany przez nas park archeologiczny został podzielony na cztery strefy. Pierwsza strefa jest to obóz paleolitycznych łowców, w którym zostały zawarte m. in. Relikty szałasów, kamienne zabytki oraz informator o historii odkrycia. Druga strefa znajduje się wzdłuż głównych ścieżek spacerowych, znajdują się tam wykonane figury w skali 1: 1 ukazujące faunę m. in. Nosorożec Włochaty, Lew Jaskiniowy, Mamut czy Renifer. Strefa trzecia przeznaczona jest dla najmłodszych zwiedzających. W strefie tej oferujemy naukę poprzez zabawę w dziedzinach takich jak budownictwo, sztuka czy łowiectwo. Strefa ostatnia jest strefą, w której znajduje się zaprojektowany przez nas budynek muzeum wraz z placem znajdującym się bezpośrednio przed wejściem do pawilonu.

Posadzka placu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu wykonana będzie z granitu z wykonanymi nieregularnymi bruzdami poziomymi, w których zaprojektowaliśmy cieki wodne spływające z budynku do zaprojektowanych placów wodnych. Zaprojektowane bruzdy mają pełnić rolę żył wodnych. Cieki wodne zabezpiecza się od góry szklaną posadzką w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania a także osiągnięcia jak najlepszego efektu wizualnego.

Budynek muzeum będącego częścią parku archeologicznego Obłazowa został zaprojektowany, jako budynek o prostej bryle z nałożonym drewnianym kloszem tworzącym formę jaskini do której nawiązuje projektowany budynek.

Konstrukcja budynku zaprojektowana została w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. Jest to konstrukcja, dzięki której możemy uzyskać powierzchnie wewnątrz obiektu o pokaźnych gabarytach. Elewacja budynku wykończona została tynkiem strukturalnym w kolorze szarym oraz szkłem a klosz drewniany, który został nałożony na budynek zaprojektowany został z desek, z których wykonane są budynki charakterystyczne dla zabudowy Nowej Białej. Pozwoli to zachować powściągliwość obiektu, która w połączniu z nowoczesną formą będzie współtworzyć symbiozę z otoczeniem a jednocześnie swoją formą architektoniczną nawiązywać będzie to otaczającej zabudowy. Takie rozwiązania są ekonomiczne w wykonaniu oraz tanie w eksploatacji a jednocześnie podkreślają nowoczesny charakter obiektu.

Wnętrze budynku zaprojektowano, jako kontynuacja rozwiązań architektonicznych zastosowanych na centarlnym placu zlokalizowanym przed budynkiem. Posadzki w kolorze otoczaków wykonane z granitu a jako element dominujący na ścianach i sufitach zaprojektowaliśmy detale wykonane ze sklejki w kolorze naturalnego drewna w celu ocieplenia i wprowadzenia kontrastu wnętrza budynku.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny. Parter budynku zaprojektowany został na poziomie istniejącego terenu przewidzianego pod pawilon. Na wejściu do budynku zaprojektowaliśmy przestronny hall, który swoją formą nawiązywać ma do jaskini obłazowej.

Na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie hallu wejściowego znajdują się kasy, informacja, szatnia oraz zaplecze sanitarne dla zwiedzających. Zaprojektowaliśmy również zaplecze techniczno-magazynowe oraz klatkę schodową ewakuacyjną z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku od strony północnej. Przy wejściu do bloków wystawowych znajdują się sala wykładowa oraz sala projekcyjna, zwiedzanie rozpoczynamy od bloku tematycznego nr I nazwanego blokiem przyrodniczym, następnie przemieszczamy się przez blok archeologiczny do zaprojektowanej makiety jaskini w skali 1: 1, następnie po schodach okalających jaskinię lub za pomocą windy przemieszczamy się do kolejnego bloku tematycznego znajdującego się na piętrze budynku, który jest kontynuacją tematu jaskini obłazowej. Ostatnim blokiem tematycznym jest blok przeznaczony dla najmłodszych, w którym możemy zaczerpnąć wiedzy poprzez zabawę. Po przejściu przez bloki tematyczne wychodzimy na obszerną antresolę pełniącą rolę punktu widokowego znajdującą się bezpośrednio nad hallem, po przejściu antresolą na drugą stronę obiektu znajdujemy się w restauracji z pełnym zapleczem kuchennym.

Wszystkie bloki tematyczne zaprojektowaliśmy, jako otwarte pomieszczenia bez ograniczeń konstrukcyjnych w celu możliwości ich dowolnej aranżacji.

Na zewnętrz pawilonu muzeum zaprojektowaliśmy 35 miejsc parkingowych i 4 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi a przejście pomiędzy parkingiem a głównym wejściem do muzeum odbywać się będzie po terenowych schodach i rampie wkomponowanych w otaczający teren.

Od północnej strony budynku zaprojektowaliśmy miejsca parkingowe dla autokarów oraz droge przeznaczoną na cele przeciwpożarowe.

Zarówno budynek jak i cały obszar parku archeologicznego został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl