Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Paweł Skóra, Dorota Zurek
Skład zespołu:
  • arch. Paweł Skóra  
  • arch. Dorota Zurek 
Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za pomysł wykorzystania różnic terenowych dla ukrycia kubatur obiektów podstawowego programu w sposób syntetyczny i równocześnie całkowicie totalny. Prostota schematu przestrzennego pozytywnie przekłada się na formę i porządek sposobu użytkowania terenów o dużej aktywności sportowo-rekreacyjnej.
To ciekawe i jednoznaczne rozwiązanie wymaga jednoczesnej realizacji całego zespołu funkcjonalnego i zabezpieczenia w tym celu środków finansowania dla całego przyszłego programu. Uzyskanie efektu linearnego, zaznaczonego krawędzią tarasu górnego, wymaga dużego nakładu robót ziemnych w istotny sposób wpływających na koszt całego przedsięwzięcia.
Brak możliwości realizacji inwestycji w etapach może mieć istotne znaczenie w egzekucji całego kompleksowego przedsięwzięcia.
Mimo wyżej wymienionych wątpliwości uznano, że przedstawione rozwiązanie w pełni nakreśla właściwy kierunek myślenia o przyszłym sposobie zagospodarowania tego pięknego obszaru.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl