Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • FORUM ARCHITEKCI
Skład zespołu:
  • arch. Michał Goncerzewicz  
  • arch. Maciej Lose  
  • arch. Joanna Janikowska  
  • arch. Michał Romański  
  • arch. Piotr Woldan 

Opinia sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za precyzyjne i kompleksowe, adekwatne do walorów enklaw przyrodniczych, fizjografii i topografii terenu rozmieszczenie licznych funkcji programowych w obszarze całego otoczenia zalewu.

Praca, jako jedyna zwraca uwagę na założenia programowe i na wątpliwą rolę rozbudowanego programu komercyjnego i ewentualnego wzrostu nakładów inwestycyjnych, szczególnie w infrastrukturę. To kryterium wpływa na wycofanie podstawowego programu w bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej zabudowy i uwalnia całe przedpole funkcjonalne od kubatur odsłaniając tym samym cały zalew i jego przyrodnicze tło. Jest to ważny głos w dyskusji nad przyszłym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Architektura pod względem estetycznym, w sposób niepretensjonalny stwarza właściwy nastrój miejsca, jednak budzi zastrzeżenia pod względem funkcjonalnym strefa noclegowa umieszczona bezpośrednio w sąsiedztwie przestrzeni publicznej – głównego pasażu. Budzącym wątpliwości rozwiązaniem jest małe pomieszczenie dla przechowania sprzętu wodnego, niestety znacznie oddalone od linii brzegowej akwenu wodnego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl