Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • DWAA Architekci
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Marcin Wolszczak  
  • mgr inż. arch. Oliwia Dec  
  • mgr inż. arch. Andrzej Jurkiewicz  

Opinia sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za czytelną funkcjonalną próbę organizacji przestrzeni w podziale na strefy aktywności czynnej i biernej i związanej z tą koncepcją definicji relacji obszarów: kultura-natura.

Czytelny architektonicznie, programowo i użytkowo, zespół pawilonów podstawowego programu został zlokalizowany w centrum kompozycyjnym, co mimo różnic poziomów terenu opadającego ku akwenowi wodnemu powoduje dominację kubaturową projektowanego ośrodka na tle malowniczego krajobrazu zalewu i jego tła.

Atrakcyjna forma kompleksu usługowo- „hotelowego”, nawiązująca do skali i klimatu istniejących struktur zabudowy uzależnia wykonawczo i użytkowo realizację różnorodnych programowo-funkcjonalnych zespołów, co może ograniczać potencjalne, komercyjne walory miejsca i zainteresowanie realizacją ewentualnych przyszłych inwestorów, a ze względu na możliwe kolizje w sposobie użytkowania ( cisza-hałas) najemców i użytkowników.

Praca zasługuje na wyróżnienie także, z uwagi na wysoki poziom warsztatu zawodowego jej autorów.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl