Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • eM4 Pracownia Architektury Brataniec
Skład zespołu:
  • arch. Marcin Brataniec  
  • arch. Urszula Forczek-Brataniec  
  • arch. Damian Mierzwa  
  • arch. Marek Bystroń  
  • arch. Maciej Gozdecki  
  •  
  • http://www.em4.pl/  
  •  

Opinia sądu konkursowego:

Wyróżnienie przyznano za ciekawe kompozycyjnie zagospodarowania terenu, wykorzystujące naturalną konfigurację terenu i adekwatne umieszczenie całego kompleksu programowego w jednym obiekcie o panoramicznej rozciągłości różnorodnych przestrzeni ( otwartych i zamkniętych-pod jednym dachem).

Obiekt został umieszczony we wschodnim obszarze terenu inwestycji pozostawiając najbardziej atrakcyjny funkcjonalnie, naturalny krajobrazowo, fragment południowego nabrzeża zbiornika wodnego. Otwarte tereny sportowe uzyskały naturalnie uformowany na skarpie amfiteatr, a budynek ośrodka rekreacyjnego, dzięki swojej lokalizacji obsługuje swoim zapleczem zarówno strefę aktywności wodnych jak i kompleksu boisk.

Pomysł wprowadzenia wertykalnego akcentu w postaci wieży, jako widocznego z dużych odległości swoistego logo miejsca, a także punktu widokowego jest ciekawy i w przypadku pozyskania odpowiednich środków finansowych można by go brać pod uwagę przy realizacji celów strategicznych gminy.

Przeprawy mostowe, w oczywisty sposób poprawiają dostępność terenu otaczającego zbiornik, może jednak w wyrazie architektonicznym nie powinny tak mocno, jak praca prezentuje, ingerować trzecim wymiarem w naturalny, o wysokich walorach przyrodniczych krajobraz.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl