Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zalewu „Lubianka” w Starachowicach
Wyróżnienie równorzędne

<<< powrót
  • Zdzisław Bałabański, Natalia Raczkowska, Kacper Kepiński
Skład zespołu:
  • mgr inż. arch. Zdzisław Bałabański,  
  • inż. arch. Natalia Raczkowska,  
  • inż. arch. Kacper Kępiński  
Opinia sądu konkursowego:
Wyróżnienie przyznano za wnikliwą obserwację obecnego sposobu użytkowania całego obszaru otoczenia zalewu i wykorzystanie aspektów tożsamości miejsca, tak w sensie urbanistycznym jak i architektonicznym, dla kreowania jego przyszłych funkcjonalnych i estetycznych atrybutów.
Przyjęta jako „archetyp” forma budynku o szedowym dachu jest ciekawa, ale budzi zastrzeżenia sprzeczność skalarna zespołu podstawowych funkcji programowych ze strefą obiektów komercyjnych. Przyjęta zasada modularności dla pierwszego z tych kompleksów nie przekłada się na moduł części komercyjnej. Co więcej, część komercyjna w strukturze architektonicznej na skutek zastosowania dachu szedowego opartego na znacznej rozpiętości przęseł nośnych kreuje przestrzenie użytkowe o znacznej kubaturze, bądź przy zastosowaniu co najmniej dwu kondygnacji. Byłoby to sprzeczne z równoczesnym założeniem zmniejszania powierzchni użytkowej przyszłych inwestycji.
Wydaje się, że przyjęto zbyt skromny program urządzeń sportowych ( boiska, miejsca gier zespołowych).
Na podkreślenie zasługuje skrupulatność analizy i celowość ochrony zasobów istniejącej zieleni i drzewostanu oraz związany z tym wybór lokalizacji programu kubaturowego w zachodniej strefie całego kompleksu funkcjonalnego związanego z czynnym wypoczynkiem.
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl